Em Băng Qua – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Em Băng Qua (Lập Nguyên)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Em Băng Qua Lập Nguyên”

Em băng qua chợt ghé

Do2 DO DO si DO

Tỏa ánh dương êm đềm

si DO si la sol

Ngồi nhìn say sưa

mi mi la si

Tôi ngẩn ngơ về em

si RE DO si DO

Cây xum xuê nhành liu

Do2 DO DO si DO

Chim líu lo đôi bờ

Do2 DO si la sol

Người ơi có hay

mi sol RE si

Tôi thích em rồi đây

si RE DO si DO

Bước qua hàng cây

Do2 si la DO

Ôi sao nàng ở đâu

Do2 DO la la si

Cho anh vài giây

si si la si

Lại đây thêm xuyến xao

la si si RE DOsila

Mây trôi nhẹ lay

Do2 DO la DO

Đưa ai lạc vào đây

Do2 DO la la si

Để anh viết nên câu ca

mi si RE si si si

Phai giấu nơi thiên đường

si RE DO si la

Nhẹ nhẹ

la la

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

la la si DO DO DO

Khẽ mắt chìm vào em

DO DO DO DO RE

Lạc vào say mê tê tê

sol sol la si si si

Nhịp tim từng hồi âm

si DO si si DO

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

la la si DO DO DO

Trong anh nhẹ lướt qua

Do2 DO la MI RE

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

si si DO RE RE RE

Khóe sắc đươm tình em

RE RE DO si DO

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

la la si DO DO DO

Khẽ mắt chìm vào em

DO DO DO DO RE

Lạc vào say mê tê tê

sol sol la si si si

Nhịp tim từng hồi âm

si DO si si DO

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

la la si DO DO DO

Trong anh nhẹ lướt qua

Do2 DO la MI RE

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

si si DO RE RE RE

Khóe sắc đươm tình em

RE RE DO si DO

Em ơi trái tim này

Do2 DO RE sol mi

Chỉ mê mỗi em thôi

mi si RE DO DO

Mau mau đến đây

Do2 DO RE sol

Để tình ta thấm cho nhau

mi mi si RE DO DO

Bây giờ thì anh viết

Do2 la la DO SOL

Nên bài tình ca

Do2 la DO RE

Xin đưa làn gió cuốn theo

si si la si RE si

Sâu đến trong lòng em

si RE DO si DO

Anh nguyện làm trăng sáng

Do2 la la DO SOL

Soi cho đời em

Do2 DO la RE

Gieo muôn nơi khắp trên vai em

si si si RE si si si

Tôi ôm tôi thắp thêm tình yêu

si si si RE DO si DO

Bước qua hàng cây

Do2 si la DO

Ôi sao nàng ở đâu

Do2 DO la la si

Cho anh vài giây

si si la si

Lại đây thêm xuyến xao

la si DO RE DOsila

Mây trôi nhẹ lay

Do2 DO la DO

Đưa ai lạc vào đây

Do2 DO la la si

Để anh viết nên câu ca

mi si RE si si si

Phai giấu nơi thiên đường

si RE DO si la

Nhẹ nhẹ

la la

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

la la si DO DO DO

Khẽ mắt chìm vào em

DO DO DO DO RE

Lạc vào say mê tê tê

sol sol la si si si

Nhịp tim từng hồi âm

si DO si si DO

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

la la si DO DO DO

Trong anh nhẹ lướt qua

Do2 DO la MI RE

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

si si DO RE RE RE

Khóe sắc đươm tình em

RE RE DO si DO

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

la la si DO DO DO

Khẽ mắt chìm vào em

DO DO DO DO RE

Lạc vào say mê tê tê

sol sol la si si si

Nhịp tim từng hồi âm

si DO si si DO

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

la la si DO DO DO

Trong anh nhẹ lướt qua

Do2 DO la MI RE

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

si si DO RE RE RE

Khóe sắc đươm tình em

RE RE DO si DO

Người ơi có lắng nghe

la si DO MI RE

Nồng nàn trong tôi

sol sol si si

Bao đóa hoa thơm này

si RE DO si la

Dành cho em bao khúc ca

la si DO DO MI RE

Nàng đẹp lung linh

sol sol si si

Ôi đắm say mất rồi

Do2 RE DO si la

Nhẹ nhẹ

la la

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

la la si DO DO DO

Khẽ mắt chìm vào em

DO DO DO DO RE

Lạc vào say mê tê tê

sol sol la si si si

Nhịp tim từng hồi âm

si DO si si DO

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

la la si DO DO DO

Trong anh nhẹ lướt qua

Do2 DO la MI RE

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

si si DO RE RE RE

Khóe sắc đươm tình em

RE RE DO si DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Em Băng Qua Lập Nguyên”

Em băng qua chợt ghé

1’ 1’ 1’ 7 1’

Tỏa ánh dương êm đềm

7 1’ 7 6 5

Ngồi nhìn say sưa

3 3 6 7

Tôi ngẩn ngơ về em

7 2’ 1’ 7 1’

Cây xum xuê nhành liu

1’ 1’ 1’ 7 1’

Chim líu lo đôi bờ

1′ 1′ 7 6 5

Người ơi có hay

3 5 2’ 7

Tôi thích em rồi đây

7 2’ 1’ 7 1’

Bước qua hàng cây

1’ 7 6 1’

Ôi sao nàng ở đâu

1’ 1’ 6 6 7

Cho anh vài giây

7 7 6 7

Lại đây thêm xuyến xao

6 7 7 2’ 1’76

Mây trôi nhẹ lay

1’ 1’ 6 1’

Đưa ai lạc vào đây

1’ 1’ 6 6 7

Để anh viết nên câu ca

3 7 2’ 7 7 7

Phai giấu nơi thiên đường

7 2’ 1’ 7 6

Nhẹ nhẹ

6 6

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

6 6 7 1’ 1’ 1’

Khẽ mắt chìm vào em

1’ 1’ 1’ 1’ 2’

Lạc vào say mê tê tê

5 5 6 7 7 7

Nhịp tim từng hồi âm

7 1’ 7 7 1’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

6 6 7 1’ 1’ 1’

Trong anh nhẹ lướt qua

1’ 1’ 6 3’ 2’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

7 7 1’ 2’ 2’ 2’

Khóe sắc đươm tình em

2’ 2’ 1’ 7 1’

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

6 6 7 1’ 1’ 1′

Khẽ mắt chìm vào em

1’ 1’ 1’ 1’ 2’

Lạc vào say mê tê tê

5 5 6 7 7 7 

Nhịp tim từng hồi âm

7 1’ 7 7 1’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

6 6 7 1’ 1’ 1’

Trong anh nhẹ lướt qua

1’ 1’ 6 3’ 2’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

7 7 1’ 2’ 2’ 2’

Khóe sắc đươm tình em

2’ 2’ 1’ 7 1’

Em ơi trái tim này

1’ 1’ 2’ 5 3

Chỉ mê mỗi em thôi

3 7 2’ 1’ 1’

Mau mau đến đây

1’ 1’ 2’ 5

Để tình ta thấm cho nhau

3 3 7 2’ 1’ 1’ 

Bây giờ thì anh viết

1’ 6 6 1’ 5’

Nên bài tình ca

1’ 6 1’ 2’

Xin đưa làn gió cuốn theo

7 7 6 7 2’ 7

Sâu đến trong lòng em

7 2’ 1’ 7 1’

Anh nguyện làm trăng sáng

1’ 6 6 1’ 5’

Soi cho đời em

1’ 1’ 6 2’

Gieo muôn nơi khắp trên vai em

7 7 7 2’ 7 7 7

Tôi ôm tôi thắp thêm tình yêu

7 7 7 2’ 1’ 7 1’

Bước qua hàng cây

1’ 7 6 1’

Ôi sao nàng ở đâu

1’ 1’ 6 6 7

Cho anh vài giây

7 7 6 7

Lại đây thêm xuyến xao

6 7 1’ 2’ 1’76

Mây trôi nhẹ lay

1’ 1’ 6 1’

Đưa ai lạc vào đây

1’ 1’ 6 6 7

Để anh viết nên câu ca

3 7 2’ 7 7 7

Phai giấu nơi thiên đường

7 2’ 1’ 7 6

Nhẹ nhẹ

6 6

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

6 6 7 1’ 1’ 1’

Khẽ mắt chìm vào em

1’ 1’ 1’ 1’ 2’

Lạc vào say mê tê tê

5 5 6 7 7 7

Nhịp tim từng hồi âm

7 1’ 7 7 1’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

6 6 7 1’ 1’ 1’

Trong anh nhẹ lướt qua

1’ 1’ 6 3’ 2’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

7 7 1’ 2’ 2’ 2’

Khóe sắc đươm tình em

2’ 2’ 1’ 7 1’

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

6 6 7 1’ 1’ 1’

Khẽ mắt chìm vào em

1’ 1’ 1’ 1’ 2’

Lạc vào say mê tê tê

5 5 6 7 7 7

Nhịp tim từng hồi âm

7 1’ 7 7 1’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

6 6 7 1’ 1’ 1’

Trong anh nhẹ lướt qua

1’ 1’ 6 3’ 2’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

7 7 1’ 2’ 2’ 2’

Khóe sắc đươm tình em

2’ 2’ 1’ 7 1’

Người ơi có lắng nghe

6 7 1’ 3’ 2’

Nồng nàn trong tôi

5 5 7 7 

Bao đóa hoa thơm này

7 2’ 1’ 7 6

Dành cho em bao khúc ca

6 7 1’ 1’ 3’ 2’

Nàng đẹp lung linh

5 5 7 7

Ôi đắm say mất rồi

1’ 2’ 1’ 7 6

Nhẹ nhẹ

6 6

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

6 6 7 1’ 1’ 1’

Khẽ mắt chìm vào em

1’ 1’ 1’ 1’ 2’

Lạc vào say mê tê tê

5 5 6 7 7 7

Nhịp tim từng hồi âm

7 1’ 7 7 1’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

6 6 7 1’ 1’ 1’

Trong anh nhẹ lướt qua

1’ 1’ 6 3’ 2’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

7 7 1’ 2’ 2’ 2’

Khóe sắc đươm tình em

2’ 2’ 1’ 7 1’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Em Băng Qua Lập Nguyên”

Em băng qua chợt ghé

C’ C’ C’ B C’

Tỏa ánh dương êm đềm

B C’ B A G

Ngồi nhìn say sưa

E E A B

Tôi ngẩn ngơ về em

B D’ C’ B C’

Cây xum xuê nhành liu

C’ C’ C’ B C’

Chim líu lo đôi bờ

C’ C’ B A G

Người ơi có hay

E G D’ B

Tôi thích em rồi đây

B D’ C’ B C’

Bước qua hàng cây

C’ B A C’

Ôi sao nàng ở đâu

C’ C’ A A B

Cho anh vài giây

B B A B

Lại đây thêm xuyến xao

A B B D’ C’BA

Mây trôi nhẹ lay

C’ C’ A C’

Đưa ai lạc vào đây

C’ C’ A A B

Để anh viết nên câu ca

E B D’ B B B

Phai giấu nơi thiên đường

B D’ C’ B A

Nhẹ nhẹ

A A 

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

A A B C’ C’ C’

Khẽ mắt chìm vào em

C’ C’ C’ C’ D’

Lạc vào say mê tê tê

G G A B B B

Nhịp tim từng hồi âm

B C’ B B C’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

A A B C’ C’ C’

Trong anh nhẹ lướt qua

C’ C’ A E’ D’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

B B C’ D’ D’ D’

Khóe sắc đươm tình em

D’ D’ C’ B C’

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

A A B C’ C’ C’

Khẽ mắt chìm vào em

C’ C’ C’ C’ D’

Lạc vào say mê tê tê

G G A B B B

Nhịp tim từng hồi âm

B C’ B B C’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

A A B C’ C’ C’

Trong anh nhẹ lướt qua

C’ C’ A E’ D’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

B B C’ D’ D’ D’

Khóe sắc đươm tình em

D’ D’ C’ B C’

Em ơi trái tim này

C’ C’ D’ G E

Chỉ mê mỗi em thôi

E B D’ C’ C’

Mau mau đến đây

C’ C’ D’ G

Để tình ta thấm cho nhau

E E B D’ C’ C’

Bây giờ thì anh viết

C’ A A C’ G’

Nên bài tình ca

C’ A C’ D’

Xin đưa làn gió cuốn theo

B B A B D’ B

Sâu đến trong lòng em

B D’ C’ B C’

Anh nguyện làm trăng sáng

C’ A A C’ G’

Soi cho đời em

C’ C’ A D’

Gieo muôn nơi khắp trên vai em

B B B D’ B B B

Tôi ôm tôi thắp thêm tình yêu

B B B D’ C’ B C’

Bước qua hàng cây

C’ B A C’

Ôi sao nàng ở đâu

C’ C’ A A B

Cho anh vài giây

B B A B

Lại đây thêm xuyến xao

A B C’ D’ C’BA

Mây trôi nhẹ lay

C’ C’ A C’

Đưa ai lạc vào đây

C’ C’ A A B

Để anh viết nên câu ca

E B D’ B B B

Phai giấu nơi thiên đường

B D’ C’ B A

Nhẹ nhẹ

A A 

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

A A B C’ C’ C’

Khẽ mắt chìm vào em

C’ C’ C’ C’ D’

Lạc vào say mê tê tê

B C’ B B C’

Nhịp tim từng hồi âm

A A B C’ C’ C’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

C’ C’ A E’ D’

Trong anh nhẹ lướt qua

B B C’ D’ D’ D’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

D’ D’ C’ B C’

Khóe sắc đươm tình em

A A B C’ C’ C’

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

C’ C’ C’ C’ D’

Khẽ mắt chìm vào em

G G A B B B

Lạc vào say mê tê tê

B C’ B B C’

Nhịp tim từng hồi âm

A A B C’ C’ C’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

C’ C’ A E’ D’

Trong anh nhẹ lướt qua

C’ C’ A E’ D’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

B B C’ D’ D’ D’

Khóe sắc đươm tình em

D’ D’ C’ B C’

Người ơi có lắng nghe

A B C’ E’ D’ 

Nồng nàn trong tôi

G G B B

Bao đóa hoa thơm này

B D’ C’ B A

Dành cho em bao khúc ca

A B C’ C’ E’ D’

Nàng đẹp lung linh

G G B B

Ôi đắm say mất rồi

C’ D’ C’ B A

Nhẹ nhẹ

A A 

Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa

A A B C’ C’ C’

Khẽ mắt chìm vào em

C’ C’ C’ C’ D’

Lạc vào say mê tê tê

G G A B B B

Nhịp tim từng hồi âm

B C’ B B C’

Dập dìu cơn sóng ngây ngô

A A B C’ C’ C’

Trong anh nhẹ lướt qua

C’ C’ A E’ D’

Tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống

B B C’ D’ D’ D’

Khóe sắc đươm tình em

D’ D’ C’ B C’

Trên đây là Cm âm Em Băng Qua Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Em Băng Qua!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc