Hơn Cả Yêu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Hơn Cả Yêu (Đức Phúc)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Hơn Cả Yêu Đức Phúc”

Em hay hỏi anh, rằng Anh yêu em nhiều không?

mi2 MI RE MI, DO RE MI MI RE MI

Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng.

mi2 FA SOL FA SOL MIRE DO la FA FA MI FA MI REDO

Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh

mi2 MI RE MI, DO RE MI MI RE MI

Là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai.

Re2 MI FA MI FA MIRE DO, sol sol sol RE RE DO RE

Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn

Re2DO LA LA LA DO3 SI LA SOL SOL SOL SOL LA SOLFASOLFAMI

Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời mong em hãy cảm nhận thôi.

Do2 DO LA LA LA DO3 SI LA SOL SOL SOL LA SOL FA SOL

[ĐK]

Cao hơn cả núi

mi2 MI RE SOL

Dài hơn cả sông

Re2 MI RE MI

Rộng hơn cả đất

Re2 MI RE LA

Xanh hơn cả trời

mi2 MI RE DO

Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.

fa2 FA FA, MI MI RE DO MI RE

Vượt qua ngọn gió

Re2 MI RE SOL

Vượt qua đại dương

Re2 MI RE MI

Vượt qua cả những áng mây thiên đường

Re2 MI RE LA LA SOL SOL MI

Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ… Hơn cả yêu.

fa2 FA FA MIREDO, la FA MI MI RE DO MI FA, DO si DO

[Lời 2]

Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên ta gặp nhau

mi2 MI RE MI, RE RE MI MI RE MI

Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời.

mi2 FA SOL FA SOL MI RE DO la SOL FA FA MI FA MIRE

Anh không còn mơ, gặp và yêu ai được nữa

mi2 MI RE MI, RE RE MI MI RE MI

Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời.

mi2 FA SOL SOL FA MI DO, la FA FA FA SOL MIRE

[ĐK]

Cao hơn cả núi

mi2 MI RE SOL

Dài hơn cả sông

Re2 MI RE MI

Rộng hơn cả đất

Re2 MI RE LA

Xanh hơn cả trời

mi2 MI RE DO

Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.

fa2 FA FA, MI MI RE DO MI RE

Vượt qua ngọn gió

Re2 MI RE SOL

Vượt qua đại dương

Re2 MI RE MI

Vượt qua cả những áng mây thiên đường

Re2 MI RE LA LA SOL SOL MI

Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ… Hơn cả yêu.

fa2 FA FA MIREDO, la FA MI MI RE DO MI FA, DO si DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Hơn Cả Yêu Đức Phúc”

Em hay hỏi anh, rằng Anh yêu em nhiều không?

3’ 3’ 2’ 3’, 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’

Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng.

3’ 4’ 5’ 4’ 5’ 3’2’ 1’ 6 4’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’1’

Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh

3’ 3’ 2’ 3’, 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’

Là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai.

2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’2’ 1’, 5 5 5 2’ 2’ 1’ 2’

Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn

2’1’ 6’ 6’ 6’ 1’’ 7’ 6’ 5’ 5’ 5’ 5’ 6’ 5’4’5’4’3’

Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời mong em hãy cảm nhận thôi.

1’ 1’ 6’ 6’ 6’ 1’’ 7’ 6’ 5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 4’ 5’

[ĐK]

Cao hơn cả núi

3’ 3’ 2’ 5’

Dài hơn cả sông

2’ 3’ 2’ 3’

Rộng hơn cả đất

2’ 3’ 2’ 6’

Xanh hơn cả trời

3’ 3’ 2’ 1’

Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.

4’ 4’ 4’, 3’ 3’ 2’ 1’ 3’ 2’

Vượt qua ngọn gió

2’ 3’ 2’ 5’

Vượt qua đại dương

2’ 3’ 2’ 3’

Vượt qua cả những áng mây thiên đường

2’ 3’ 2’ 6’ 6’ 5’ 5’ 3’

Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ… Hơn cả yêu.

4’ 4’ 4’ 3’2’1’, 6 4’ 3’ 3’ 2’ 1’ 3’ 4’, 1’ 7 1’

[Lời 2]

Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên ta gặp nhau

3’ 3’ 2’ 3’, 2’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’

Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời.

3’ 4’ 5’ 4’ 5’ 3’ 2’ 1’ 6 5’ 4’ 4’ 3’ 4’ 3’2’

Anh không còn mơ, gặp và yêu ai được nữa

3’ 3’ 2’ 3’, 2’ 2’ 3’ 3’ 2’ 3’

Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời.

3’ 4’ 5’ 5’ 4’ 3’ 1’, 6 4’ 4’ 4’ 5’ 3’2’

[ĐK]

Cao hơn cả núi

3’ 3’ 2’ 5’

Dài hơn cả sông

2’ 3’ 2’ 3’

Rộng hơn cả đất

2’ 3’ 2’ 6’

Xanh hơn cả trời

3’ 3’ 2’ 1’

Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.

4’ 4’ 4’, 3’ 3’ 2’ 1’ 3’ 2’

Vượt qua ngọn gió

2’ 3’ 2’ 5’

Vượt qua đại dương

2’ 3’ 2’ 3’

Vượt qua cả những áng mây thiên đường

2’ 3’ 2’ 6’ 6’ 5’ 5’ 3’

Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ… Hơn cả yêu.

4’ 4’ 4’ 3’2’1’, 6 4’ 3’ 3’ 2’ 1’ 3’ 4’ 1’ 7 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Hơn Cả Yêu Đức Phúc”

Em hay hỏi anh, rằng Anh yêu em nhiều không?

E’ E’ D’ E’, C’ D’ E’ E’ D’ E’

Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng.

E’ F’ G’ F’ G’ E’D’ C’ A F’ F’ E’ F’ E’ D’C’

Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh

E’ E’ D’ E’, C’ D’ E’ E’ D’ E’

Là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai.

D’ E’ F’ E’ F’ E’D’ C’, G G G D’ D’ C’ D’

Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn

D’C’ A’ A’ A’ C’’ B’ A’ G’ G’ G’ G’ A’ G’F’G’F’E’

Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời mong em hãy cảm nhận thôi.

C’ C’ A’ A’ A’ C’’ B’ A’ G’ G’ G’ A’ G’ F’ G’

[ĐK]

Cao hơn cả núi

E’ E’ D’ G’

Dài hơn cả sông

D’ E’ D’ E’

Rộng hơn cả đất

D’ E’ D’ A’

Xanh hơn cả trời

E’ E’ D’ C’

Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.

F’ F’ F’, E’ E’ D’ C’ E’ D’

Vượt qua ngọn gió

D’ E’ D’ G’

Vượt qua đại dương

D’ E’ D’ E’

Vượt qua cả những áng mây thiên đường

D’ E’ D’ A’ A’ G’ G’ E’

Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ… Hơn cả yêu.

F’ F’ F’ E’D’C’, A F’ E’ E’ D’ C’ E’ F’, C’ B C’

[Lời 2]

Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên ta gặp nhau

E’ E’ D’ E’, D’ D’ E’ E’ D’ E’

Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời.

E’ F’ G’ F’ G’ E’ D’ C’ A G’ F’ F’ E’ F’ E’D’

Anh không còn mơ, gặp và yêu ai được nữa

E’ E’ D’ E’, D’ D’ E’ E’ D’ E’

Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời.

E’ F’ G’ G’ F’ E’ C’, A F’ F’ F’ G’ E’D’

[ĐK]

Cao hơn cả núi

E’ E’ D’ G’

Dài hơn cả sông

D’ E’ D’ E’

Rộng hơn cả đất

D’ E’ D’ A’

Xanh hơn cả trời

E’ E’ D’ C’

Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.

F’ F’ F’, E’ E’ D’ C’ E’ D’

Vượt qua ngọn gió

D’ E’ D’ G’

Vượt qua đại dương

D’ E’ D’ E’

Vượt qua cả những áng mây thiên đường

D’ E’ D’ A’ A’ G’ G’ E’

Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ… Hơn cả yêu.

F’ F’ F’ E’D’C’, A F’ E’ E’ D’ C’ E’ F’, C’ B C’

Trên đây là Cm âm Hơn Cả Yêu Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Hơn Cả Yêu!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc