Em Có Nghe – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cả Âm Em Có Nghe (Kha)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Em Có Nghe Kha”

Em, em có nghe

Do2,RE la sol

Ngàn muôn suy tư trong ngàn đêm

mi si si si la sol DO

Và em, em có nghe

mi DO, DORE la sol

Lời yêu khi gió lay vội đến

mi lasi si la sol DO

Vụt qua con phố chắc có đến nơi bình yên

sol la si DO DO si DO si la si

Chẳng cần cơn mơ, chiếu lấp lánh nơi thần tiên

mi la si DO, DO DO DO si la DO

Từ bao tan nát hóa 1 trái tim vẹn nguyên

sol la si DO DO si DO si la si

Bầu trời kia tha thiết thêm, chắc có lẽ là vì em

mi la si DO RE si, DO si DO la sol DO

[Chorus]

Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau

mi2 RE DO si la la sol MI RE

Dưới khung trăng êm đềm cùng nhau ước ao

Re2 DO si la sol mi sol RE DO

Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau

mi2 RE DO si la la DO MI RE

Vẫn yêu nhau đong đầy cho nghìn kiếp sau

Re2 DO si la sol sol mi RE DO

Em, em có nghe

Do2 ,RE la sol

Mùa xuân trong tim rộn vang

mi lasi si la sol DO

Và em, em có nghe tình yêu mà anh hôm nay vội mang

mi DO, DO RE lasol mi si mi la si si si sol DO

Tựa như muôn đóa hoa lấp kín nơi lòng ta

la si DO SOL MI MI MI DO la RE

Để cho bao nhớ thương kia không bao giờ xa

sol la si DO si si la la sol DO

Rồi nhận lấy đắng cay giết chết chân tình anh

sol si DO SOL MI MI MI DO sol RE

Thật lòng anh vẫn không không đổi thay

sol la RE si la sol DO

Người yêu ơi hoa mai đâm chồi

sol la DO DO DO la sol

Để cho thơm hương muôn ngàn lối

Re2 si si si la sol DO

Còn anh, chỉ mong rằng em vẫn mãi bên cạnh tôi

mi DO, RE lasol mi si si si la sol DO

Lời ca anh viết nên

sol la DO SOL MI

Có lẽ sẽ tàn phai

mi2 MI DO sol RE

Dù cho bao thiết tha kia đúng hay là sai

mi sol la RE si RE r2 la sol DO

Thì vẫn luôn ở đây cất câu hát anh vừa feel

sol la DO SOL MI MI RE MI la sol RE

Rằng ngày mai đón em chắc có lẽ đó là yêu

mi sol la RE si si si si la sol DO

Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau

mi2 RE DO si la la sol MI RE

Dưới khung trăng êm đềm cùng nhau ước ao

Re2 DO si la sol mi sol RE DO

Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau

mi2 RE DO si la la DO MI RE

Vẫn yêu nhau đong đầy cho nghìn kiếp sau x2

Re2 DO si la sol sol mi RE DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Em Có Nghe Kha”

Em, em có nghe

1’ 2’ 6 5

Ngàn muôn suy tư trong ngàn đêm

3 7 7 7  6 5 1’

Và em, em có nghe

3 1’ 1’2’ 6 5

Lời yêu khi gió lay vội đến

3 67 7 6 5 1’

Vụt qua con phố chắc có đến nơi bình yên

5 6 7 1’ 1’ 7 1’ 7 6 7

Chẳng cần cơn mơ, chiếu lấp lánh nơi thần tiên

3 6 7 1’, 1’ 1’ 1’ 7 6 1’

Từ bao tan nát hóa 1 trái tim vẹn nguyên

5 6 7 1’ 1’ 7 1’ 7 6 7

Bầu trời kia tha thiết thêm, chắc có lẽ là vì em

3 6 7 1’ 2’ 7, 1’ 7 1’ 6 5 1’

[Chorus]

Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau

3’ 2’ 1’ 7 6 6 5 3’ 2’

Dưới khung trăng êm đềm cùng nhau ước ao

2’ 1’ 7 6 5 3 5 2’ 1’

Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau

3’ 2’ 1’ 7 6 6 1’ 3’ 2’

Vẫn yêu nhau đong đầy cho nghìn kiếp sau

2’ 1’ 7 6 5 5 3 2’ 1’

Em, em có nghe

1’ 2’ 6 5

Mùa xuân trong tim rộn vang

3 67 7 6 5 1’

Và em, em có nghe tình yêu mà anh hôm nay vội mang

3 1’ 1’ 2’ 65 3 7 3 6 7 7 7 5 1’

Tựa như muôn đóa hoa lấp kín nơi lòng ta

6 7 1’ 5’ 3’ 3’ 3’ 1’ 6 2′

Để cho bao nhớ thương kia không bao giờ xa

5 6 7 1’ 7 7 6 6 5 1’

Rồi nhận lấy đắng cay giết chết chân tình anh

5 7 1’ 5’ 3’ 3’ 3’ 1’ 5 2’

Thật lòng anh vẫn không không đổi thay

5 6 2’ 7 6 5 1’

Người yêu ơi hoa mai đâm chồi

5 6 1’ 1’ 1’ 6 5

Để cho thơm hương muôn ngàn lối

2’ 7 7 7 6 5 1’

Còn anh, chỉ mong rằng em vẫn mãi bên cạnh tôi

3 1’ 2’ 65 3 7 7  7 6 5 1’

Lời ca anh viết nên

5 6 1’ 5’ 3’

Có lẽ sẽ tàn phai

3’ 3’ 1’ 5 2’

Dù cho bao thiết tha kia đúng hay là sai

3 5 6 2’ 7 2’ 2’ 6 5 1’

Thì vẫn luôn ở đây cất câu hát anh vừa feel

5 6 1’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’ 6 5 2’

Rằng ngày mai đón em chắc có lẽ đó là yêu

3 5 6 2’ 7 7 7 7 6 5 1’

Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau

3’ 2’ 1’ 7 6 6 5 3’ 2’

Dưới khung trăng êm đềm cùng nhau ước ao

2’ 1’ 7 6 5 3 5 2’ 1’

Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau

3’ 2’ 1’ 7 6 6 1’ 3’ 2’

Vẫn yêu nhau đong đầy cho nghìn kiếp sau x2

2’ 1’ 7 6 5 5 3 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Em Có Nghe Kha”

Em, em có nghe

C’, D’ A G

Ngàn muôn suy tư trong ngàn đêm

E B B B A G C’

Và em, em có nghe

E C’, C’D’ A G

Lời yêu khi gió lay vội đến

E AB B A G C’

Vụt qua con phố chắc có đến nơi bình yên

G A B C’ C’ B C’ B A B

Chẳng cần cơn mơ, chiếu lấp lánh nơi thần tiên

E A B C’, C’ C’ C’ B A C’

Từ bao tan nát hóa 1 trái tim vẹn nguyên

G A B C’ C’ B C’ B A B

Bầu trời kia tha thiết thêm, chắc có lẽ là vì em

E A B C’ D’ B, C’ B C’ A G C’

[Chorus]

Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau

E’ D’ C’ B A A G E’ D’

Dưới khung trăng êm đềm cùng nhau ước ao

D’ C’ B A G E G D’ C’

Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau

E’ D’ C’ B A A C’ E’ D’

Vẫn yêu nhau đong đầy cho nghìn kiếp sau

D’ C’ B A G G E D’ C’

Em, em có nghe

C’, D’ A G

Mùa xuân trong tim rộn vang

E AB B A G C’

Và em, em có nghe tình yêu mà anh hôm nay vội mang

E C’, C’ D’ AG E B E A B B B G C’

Tựa như muôn đóa hoa lấp kín nơi lòng ta

A B C’ G’ E’ E’ E’ C’ A D’

Để cho bao nhớ thương kia không bao giờ xa

G A B C’ B B A A G C’

Rồi nhận lấy đắng cay giết chết chân tình anh

G B C’ G’ E’ E’ E’ C’ G D’

Thật lòng anh vẫn không không đổi thay

G A D’ B A G C’

Người yêu ơi hoa mai đâm chồi

G A C’ C’ C’ A G

Để cho thơm hương muôn ngàn lối

D’ B B B A G C’

Còn anh, chỉ mong rằng em vẫn mãi bên cạnh tôi

E C’, D’ AG E B B B A G C’

Lời ca anh viết nên

G A C’ G’ E’

Có lẽ sẽ tàn phai

E’ E’ C’ G D’

Dù cho bao thiết tha kia đúng hay là sai

E G A D’ B D’ D’ A G C’

Thì vẫn luôn ở đây cất câu hát anh vừa feel

G A C’ G’ E’ E’ D’ E’ A G D’

Rằng ngày mai đón em chắc có lẽ đó là yêu

E G A D’ B B B B A G C’

Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau

E’ D’ C’ B A A G E’ D’

Dưới khung trăng êm đềm cùng nhau ước ao

D’ C’ B A G E G D’ C’

Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau

E’ D’ C’ B A A C’ E’ D’

Vẫn yêu nhau đong đầy cho nghìn kiếp sau x2

D’ C’ B A G G E D’ C’

Trên đây là Cm âm Em Có Nghe Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Em Có Nghe!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc