Em Không Sai, Chúng Ta Sai – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)”

Không thể tin vào giây phút ấy
la sol la sol la re2 re2
Không ngờ đến ngày ta chia tay
sol fa sol fa sol do2 do2
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
do2 re2 si la si la si
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
si la si la si do sol sol fa sol la la
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
la sol la sol la re2 re2
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
re2 mi2 do2 si do2 si do2, re2 mi2 mi2
Phải nhận đau một lần mới thấu
re2 mi2 fa2 si si do2 re2
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau
fa2 si si do2 re2, fa2 fa2 re2 fa2, fa2 sol2 la2 fa2 sol2

Anh thật sự ngu ngốc
re2 la re2 fa2 la2
Bảo vệ người ấy cũng không xong
re2 la re2 la2 la2 sol2 sol2
Nỡ làm người yêu khóc
sol2 la do2 fa2 sol2
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
sol2 la do2 sol2 sol2 fa2 fa2
Anh biết rằng anh sai
fa2 mi2 re2 fa2 fa2
Nhưng không bao giờ tha thứ
fa2 fa2 mi2 re2 fa2 sol2

Không thể tin vào giây phút ấy
la sol la sol la re2 re2
Không ngờ đến ngày ta chia tay
sol fa sol fa sol do2 do2
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
do2 re2 si la si la si
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
si la si la si do sol sol fa sol la la
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
la sol la sol la re2 re2
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
re2 mi2 do2 si do2 si do2, re2 mi2 mi2
Phải nhận đau một lần mới thấu
re2 mi2 fa2 si si do2 re2
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau
fa2 si si do2 re2, fa2 fa2 re2 fa2, fa2 sol2 la2 fa2 sol2

Anh thật sự ngu ngốc
re2 la re2 fa2 la2
Bảo vệ người ấy cũng không xong
re2 la re2 la2 la2 sol2 sol2
Nỡ làm người yêu khóc
sol2 la do2 fa2 sol2
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
sol2 la do2 sol2 sol2 fa2 fa2
Anh biết rằng anh sai
fa2 mi2 re2 fa2 fa2
Nhưng không bao giờ tha thứ
fa2 fa2 mi2 re2 fa2 sol2

Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế
do2 do2 fa2 sol2 si2 si2 la2 la2, sol2 sol2 fa2 fa2 sol2 la2
Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
re2 la re2 fa2 la2, re2 la re2 la2 la2 sol2 sol2
Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài
sol2 la do2 fa2 sol2, sol2 fa2 sol2 do3 do3 fa2 fa2
Ðiều sau cuối anh làm
fa2 sol2 la2 fa2 re2
Nụ cười em đem hết đi
fa2 fa2 sol2 la2 do3 si2
Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
la2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2 fa2 fa2

Bao lần ta bỏ qua cho nhau
la sol la sol la re2 re2
Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước
re2 mi2 do2 si do2 si do2, re2 mi2 mi2
Hình như sau mọi lần cãi vã
re2 mi2 fa2 si si do2 re2
Anh dần dần nhận ra ta không còn
fa2 si si do2 re2 fa2 fa2 re2
Thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa
fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 la2 fa2 sol2

Đành để em cứ đi như vậy
do2 re2 fa2 la2 sol2 fa2 re2
Nếu em không còn yêu anh nữa
la2 sol2 fa2 re2 fa2 fa2 sol2
Mỏi mệt vì tình yêu đến vậy
do2 do2 re2 fa2 sol2 la2 do2

Chia tay để tìm người tốt hơn
fa2 sol2 la2 re2 fa2 sol2 fa2
Giật mình anh mới biết anh quá vô tâm
fa2 fa2 sol2 la2 si2 la2 sol2 fa2re2 fa2
Đến ngay cả một người cũng đánh mất…
si2 la2 sol2 fa2 re2 fa2 fa2 re3do3

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)”

Không thể tin vào giây phút ấy
6 5 6 5 6 2’ 2’
Không ngờ đến ngày ta chia tay
5 4 5 4 5 1’ 1’
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
1’ 2’ 7 6 7 6 7
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
7 6 7 6 7 1 5 5 4 5 6 6
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
6 5 6 5 6 2’ 2’
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
2’ 3’ 1’ 7 1’ 7 1’, 2’ 3’ 3’
Phải nhận đau một lần mới thấu
2’ 3’ 4’ 7 7 1’ 2’
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau

4’ 7 7 1’ 2’, 4’ 4’ 2’ 4’, 4’ 5’ 6’ 4’ 5’

Anh thật sự ngu ngốc
2’ 6 2’ 4’ 6’
Bảo vệ người ấy cũng không xong
2’ 6 2’ 6’ 6’ 5’ 5’ 
Nỡ làm người yêu khóc
5’ 6 1’ 4’ 5’
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
5’ 6 1’ 5’ 5’ 4’ 4’
Anh biết rằng anh sai
4’ 3’ 2’ 4’ 4’
Nhưng không bao giờ tha thứ

4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 5’

Không thể tin vào giây phút ấy
6 5 6 5 6 2’ 2’
Không ngờ đến ngày ta chia tay
5 4 5 4 5 1’ 1’
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
1’ 2’ 7 6 7 6 7
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
7 6 7 6 7 1 5 5 4 5 6 6
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
6 5 6 5 6 2’ 2’
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
2’ 3’ 1’ 7 1’ 7 1’, 2’ 3’ 3’
Phải nhận đau một lần mới thấu
2’ 3’ 4’ 7 7 1’ 2’
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau

4’ 7 7 1’ 2’, 4’ 4’ 2’ 4’, 4’ 5’ 6’ 4’ 5’

Anh thật sự ngu ngốc
2’ 6 2’ 4’ 6’
Bảo vệ người ấy cũng không xong
2’ 6 2’ 6’ 6’ 5’ 5’
Nỡ làm người yêu khóc
5’ 6 1’ 4’ 5’
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
5’ 6 1’ 5’ 5’ 4’ 4’ 
Anh biết rằng anh sai
4’ 3’ 2’ 4’ 4’ 
Nhưng không bao giờ tha thứ

4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 5’

Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế
1’ 1’ 4’ 5’ 7’ 7’ 6’ 6’, 5’ 5’ 4’ 4’ 5’ 6’
Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
2’ 6 2’ 4’ 6’, 2’ 6 2’ 6’ 6’ 5’ 5’
Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài
5’ 6 1’ 4’ 5’, 5’ 4’ 5’ 1’’ 1’’ 4’ 4’
Ðiều sau cuối anh làm
4’ 5’ 6’ 4’ 2’
Nụ cười em đem hết đi
4’ 4’ 5’ 6’ 1’’ 7’
Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang

6’ 5’ 4’ 2’ 4’ 5’ 4’ 4’

Bao lần ta bỏ qua cho nhau
6 5 6 5 6 2’ 2’
Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước
2‘ 3’ 1’ 7 1’ 7 1’, 2’ 3’ 3’
Hình như sau mọi lần cãi vã
2’ 3’ 4’ 7 7  1’ 2’
Anh dần dần nhận ra ta không còn
4’ 7 7 1’ 2’ 4’ 4’ 2’
Thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa

4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 4’ 5’

Đành để em cứ đi như vậy
1’ 2’ 4’ 6’ 5’  4’ 2’
Nếu em không còn yêu anh nữa
6’ 5’ 4’ 2’ 4’ 4’ 5’
Mỏi mệt vì tình yêu đến vậy

1’ 1’ 2’ 4’ 5’ 6’ 1’

Chia tay để tìm người tốt hơn
4’ 5’ 6’ 2’ 4’ 5’ 4’
Giật mình anh mới biết anh quá vô tâm
4’ 4’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’ 4’2’ 4’
Đến ngay cả một người cũng đánh mất…

7’ 6’ 5’ 4’ 2’ 4’ 4’ 2’’1’’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)”

Không thể tin vào giây phút ấy
A G A G A D’ D’
Không ngờ đến ngày ta chia tay
G F G F G C’ C’
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
C’ D’ B A B A B
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
B A B A B C G G F G A A
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
A G A G A D’ D’
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
D’ E’ C’ B C’ B C’, D’ E’ E’
Phải nhận đau một lần mới thấu
D’ E’ F’ B B C’ D’
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau
F’ B B C’ D’, F’ F’ D’ F’, F’ G’ C’ F’ G’

Anh thật sự ngu ngốc
D’ A D’ F’ A’
Bảo vệ người ấy cũng không xong
D’ A D’ A’ A’ G’ G’
Nỡ làm người yêu khóc
G’ A C’ F’ G’
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
G’ A C’ G’ G’ F’ F’
Anh biết rằng anh sai
F’ E’ D’ F’ F’
Nhưng không bao giờ tha thứ
F’ F’ E’ D’ F’ G’

Không thể tin vào giây phút ấy
A G A G A D’ D’
Không ngờ đến ngày ta chia tay
G F G F G C’ C’
Xin lỗi anh không giữ lời hứa
C’ D’ B A B A B
Không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy
B A B A B C G G F G A A
Nhưng dù sao điều anh muốn biết
A G A G A D’ D’
Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết?
D’ E’ C’ B C’ B C’, D’ E’ E’
Phải nhận đau một lần mới thấu
D’ E’ F’ B B C’ D’
Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vuột mất về sau
F’ B B C’ D’, F’ F’ D’ F’, F’ G’ A’ F’ G’

Anh thật sự ngu ngốc
D’ A D’ F’ A’
Bảo vệ người ấy cũng không xong
D’ A D’ A’ A’ G’ G’
Nỡ làm người yêu khóc
G’ A C’ F’ G’
Thế thì còn xứng đáng yêu không?
G’ A C’ G’ G’ F’ F’
Anh biết rằng anh sai
F’ E’ D’ F’ F’
Nhưng không bao giờ tha thứ
F’ F’ E’ D’ F’ G’

Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế
C’ C’ F’ G’ B’ B’ A’ A’, G’ G’ F’ F’ G’ A’
Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi
D’ A D’ F’ A’, D’ A’ D’ A’ A’ G’ G’
Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài
G’ A C’ F’ G’, G’ F’ G’ C’ C’ F’ F’
Ðiều sau cuối anh làm
F’ G’ A’ F’ D’
Nụ cười em đem hết đi
F’ F’ G’ A’ C’’ B’
Cứ gói nỗi buồn lại để anh mang
A’ G’ F’ D’ F’ G’ F’ F’

Bao lần ta bỏ qua cho nhau
A G A G A D’ D’
Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước
D’ E’ C’ B C’ B C’, D’ E’ E’
Hình như sau mọi lần cãi vã
D’ E’ F’ B B C’ D’
Anh dần dần nhận ra ta không còn
F’ B B C’ D’ F’ F’ D’
Thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa
F’ F’ F’ F’ G’ A’ F’ G’

Đành để em cứ đi như vậy
C’ C’ F’ A’ G’ F’ D’
Nếu em không còn yêu anh nữa
A’ G’ F’ D’ F’ F’ G’
Mỏi mệt vì tình yêu đến vậy
C’ C’ D’ F’ G’ A’ C’

Chia tay để tìm người tốt hơn
F’ G’ A’ D’ F’ G’ F’
Giật mình anh mới biết anh quá vô tâm
F’ F’ G’ A’ B’ A’ G’ F’D’ F’
Đến ngay cả một người cũng đánh mất…
B’ A’ G’ F’ D’ F’ F’ D’’C’’

Trên đây là Cm âm Em Không Sai, Chúng Ta Sai Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Em Không Sai, Chúng Ta Sai!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

      

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc