Sao Anh Chưa Về Nhà – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Sao Anh Chưa Về Nhà (Amee)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Sao Anh Chưa Về Nhà Amee”

[Verse 1]

Trời đã gần sáng rồi

Do2 RE DO MI si

Mà nỗi nhớ anh vẫn còn ngổn ngang

la si DO la DO sol mi sol 

Trời đã gần sáng rồi

Do2 RE DO MI DO

Mà em vẫn ngồi hát lời thở than

la si DO la DO sol mi sol

Rằng anh ơi đừng rong chơi 

la DO DO la DO DO 

Đừng mải mê những điều buông lời 

la la si DO la DO DO 

Mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi anh

la DO DO la DO DO la si sol mi sol

Anh ơi ngoài kia bao điều mặn đắng

Do2 DO la DO DO la la lasi 

Anh đừng lăn tăn, về nhà thôi

si la si si, la si DO

Trời đã gần sáng rồi!

Do2 RE DO MI DO

[Chorus]

Em đợi anh nhé

DO la DO SOL

Em chờ anh nhé

DO sol DO SOL

Vui thôi đừng vui quá còn về với em

Do2 DO la DO SOL DO sol SOL MI

Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tik tok

Do2 la DO SOL Do2 la DO SOL

Mà sao, sao anh chưa về?

mi2 FA, FA FA MI DO

Anh đừng cứ thế

Do2 la DO SOL

Anh đừng mãi thế anh ơi

Do2 la MI SOL DO DO

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

la DO SOL DO sol SOL MI 

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

Do2 sol DO SOL DO sol DO SOL MI FA

Giờ này anh đâu rồi ?

la la DO la sol 

[Rap]

Mấy giờ rồi vậy cà ? anh taxi à anh taxi ơi

Mới đi ra ngoài có 30p mà đã liên tục phải hax xì hơi

Em đăng trạng thái , em up story

Em bảo là nhớ Ricky OTĐ

Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị

Thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi

(là sao)

Khi tiệc chưa kịp tàn

Đang vui cũng lũ bạn

Ngoài đường thì đông, ôi đường về thật gian nan

Anh sợ cái đèn đỏ

Anh chờ cái đèn xanh

Em gọi anh về liền  không là đời anh tàn canh

Anh vượt qua ngã tư ngã 5 ngã 7

Rủ rê anh ăn chơi , anh bỏ qua cả thẩy

Em quá đáng lắm luôn cử ỷ đẹp là    có quyền

Nhưng mà chờ xíu đi , quẹo phải tới liền nè

[Chorus]

Em đợi anh nhé

DO la DO SOL

Em chờ anh nhé

DO sol DO SOL

Vui thôi đừng vui quá còn về với em

Do2 DO la DO SOL DO sol SOL MI

Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tik tok

Do2 la DO SOL Do2 la DO SOL

Mà sao, sao anh chưa về?

mi2 FA, FA FA MI DO

Anh đừng cứ thế

Do2 la DO SOL

Anh đừng mãi thế anh ơi

Do2 la MI SOL DO DO

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

la DO SOL DO sol SOL MI 

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

Do2 sol DO SOL DO sol DO SOL MI FA

Giờ này anh đâu rồi ?

la la DO la sol 

[Bridge]

15 phút, anh còn 5 phút, anh còn 3 phút mau mau về.

DO RE MI, RE DO RE MI, RE DO RE MI DO DO la

Về đi nhé anh về đi nhé. Nếu không, hmm nếu không thì.

Do2 RE MI RE DO RE MI. fa2 MI, FA MI DO

15 phút, anh còn 5 phút, anh còn 3 phút nhà bao việc 

DO RE MI, RE DO RE MI, RE DO RE MI DO DO la

Tại sao cứ, em tại sao cứ ngóng trông, cứ ngóng trông anh hoài

Do2 RE MI, RE DO RE MI FA MI, MI FA MI RE DO

[Chorus]

Anh đừng cứ thế

Do2 la DO SOL

Anh đừng mãi thế anh ơi

Do2 la MI SOL DO DO

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

la DO SOL DO sol SOL MI 

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

Do2 sol DO SOL DO sol DO SOL MI FA

Giờ này anh đâu rồi ?

la la DO la sol 

Sao sao anh chưa về?

MI MI, MI MI RE 

Mà sao anh chưa về?

la MI RE RE DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Sao Anh Chưa Về Nhà Amee”

[Verse 1]

Trời đã gần sáng rồi

1’ 2’ 1’ 3’ 7

Mà nỗi nhớ anh vẫn còn ngổn ngang

6 7 1’ 6 1’ 5 3 5

Trời đã gần sáng rồi

1’ 2’ 1’ 3’ 1’

Mà em vẫn ngồi hát lời thở than

6 7 1’ 6 1’ 5 3 5

Rằng anh ơi đừng rong chơi 

6 1’ 1’ 6 1’ 1’ 

Đừng mải mê những điều buông lời 

6 6 7 1’ 6 1’ 1’

Mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi anh

6 1’ 1’ 6 1’ 1’ 6 7 5 3 5

Anh ơi ngoài kia bao điều mặn đắng

1’ 1’  6 1’ 1’ 6 6 67

Anh đừng lăn tăn, về nhà thôi

7 6 7 7, 6 7 1’

Trời đã gần sáng rồi!

1’ 2’ 1’ 3’ 1’

[Chorus]

Em đợi anh nhé

1’ 6 1’ 5’

Em chờ anh nhé

1’ 5 1’ 5’

Vui thôi đừng vui quá còn về với em

1’ 1’ 6 1’ 5’ 1’ 5 5’ 3’

Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tik tok

1’ 6 1’ 5’ 1’ 6 1’ 5’

Mà sao, sao anh chưa về?

3’ 4’, 4’ 4’ 3’ 1’

Anh đừng cứ thế

1’ 6 1’ 5’

Anh đừng mãi thế anh ơi

1’ 6 3’ 5’ 1’ 1’

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

6 1’ 5’ 1’ 5 5’ 3’

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

1’ 5 1’ 5’ 1’ 5 1’ 5’ 3’ 4’

Giờ này anh đâu rồi ?

6 6 1’ 6 5

[Rap]

Mấy giờ rồi vậy cà ? anh taxi à anh taxi ơi

Mới đi ra ngoài có 30p mà đã liên tục phải hax xì hơi

Em đăng trạng thái , em up story

Em bảo là nhớ Ricky OTĐ

Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị

Thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi

(là sao)

Khi tiệc chưa kịp tàn

Đang vui cũng lũ bạn

Ngoài đường thì đông, ôi đường về thật gian nan

Anh sợ cái đèn đỏ

Anh chờ cái đèn xanh

Em gọi anh về liền  không là đời anh tàn canh

Anh vượt qua ngã tư ngã 5 ngã 7

Rủ rê anh ăn chơi , anh bỏ qua cả thẩy

Em quá đáng lắm luôn cử ỷ đẹp là    có quyền

Nhưng mà chờ xíu đi , quẹo phải tới liền nè

[Chorus]

Em đợi anh nhé

1’ 6 1’ 5’

Em chờ anh nhé

1’ 5 1’ 5’

Vui thôi đừng vui quá còn về với em

1’ 1’ 6 1’ 5’ 1’ 5 5’ 3’

Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tik tok

1’ 6 1’ 5’ 1’ 6 1’ 5’

Mà sao, sao anh chưa về?

3’ 4’, 4’ 4′ 3’ 1’

Anh đừng cứ thế

1’ 6 1’ 5’

Anh đừng mãi thế anh ơi

1’ 6 3’ 5’ 1’ 1’

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

6 1’ 5’ 1’ 5 5’  3’

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

1’ 5 1’ 5’ 1’ 5 1’ 5’ 3’ 4’

Giờ này anh đâu rồi ?

6 6 1’ 6 5

[Bridge]

15 phút, anh còn 5 phút, anh còn 3 phút mau mau về.

1’ 2’ 3’, 2’ 1’ 2’ 3’, 2’ 1’ 2’ 3’ 1’ 1’ 6

Về đi nhé anh về đi nhé. Nếu không, hmm nếu không thì.

1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’. 4’ 3’, 4’ 3’ 1’

15 phút, anh còn 5 phút, anh còn 3 phút nhà bao việc 

1’ 2’ 3’, 2’ 1’ 2’ 3’, 2’ 1’ 2’ 3’ 1’ 1’ 6

Tại sao cứ, em tại sao cứ ngóng trông, cứ ngóng trông anh hoài

1’ 2’ 3’, 2’ 1’ 2’ 3’ 4’ 3’, 3’ 4’ 3’ 2’ 1’

[Chorus]

Anh đừng cứ thế

1’ 6 1’ 5’

Anh đừng mãi thế anh ơi

1’ 6 3’ 5’ 1’ 1’

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

6 1’ 5’  1’ 5 5’ 3’

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

1’ 5 1’ 5’ 1’ 5 1’ 5’ 3’ 4’

Giờ này anh đâu rồi ?

6 6 1’ 6 5

Sao sao anh chưa về?

3’ 3’, 3’ 3’ 2’

Mà sao anh chưa về?

6 3’ 2’ 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Sao Anh Chưa Về Nhà Amee”

[Verse 1]

Trời đã gần sáng rồi

C’ D’ C’ E’ B

Mà nỗi nhớ anh vẫn còn ngổn ngang

A B C’ A C’ G E G

Trời đã gần sáng rồi

C’ D’ C’ E’ C’

Mà em vẫn ngồi hát lời thở than

A B C’ A C’ G E G

Rằng anh ơi đừng rong chơi 

A C’ C’ A C’ C’

Đừng mải mê những điều buông lời 

A A B C’ A C’ C’

Mà quên đi rằng trong đêm còn có người đợi anh

A C’ C’ A C’ C’ A B G E G

Anh ơi ngoài kia bao điều mặn đắng

C’ C’ A C’ C’ A A AB

Anh đừng lăn tăn, về nhà thôi

B A B B, A B C’

Trời đã gần sáng rồi!

C’ D’ C’ E’ C’

[Chorus]

Em đợi anh nhé

C’ A C’ G’

Em chờ anh nhé

C’ G C’ G’

Vui thôi đừng vui quá còn về với em

C’ C’ A C’ G’ C’ G G’ E’

Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tik tok

C’ A C’ G’ C’ A C’ G’

Mà sao, sao anh chưa về?

E’ F’, F’ F’ E’ C’

Anh đừng cứ thế

C’ A C’ G’

Anh đừng mãi thế anh ơi

C’ A E’ G’ C’ C’

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

A C’ G’ C’ G G’ E’

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

C’ G C’ G’ C’ G C’ G’ E’ F’

Giờ này anh đâu rồi ?

A A C’ A G

[Rap]

Mấy giờ rồi vậy cà ? anh taxi à anh taxi ơi

Mới đi ra ngoài có 30p mà đã liên tục phải hax xì hơi

Em đăng trạng thái , em up story

Em bảo là nhớ Ricky OTĐ

Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị

Thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi

(là sao)

Khi tiệc chưa kịp tàn

Đang vui cũng lũ bạn

Ngoài đường thì đông, ôi đường về thật gian nan

Anh sợ cái đèn đỏ

Anh chờ cái đèn xanh

Em gọi anh về liền  không là đời anh tàn canh

Anh vượt qua ngã tư ngã 5 ngã 7

Rủ rê anh ăn chơi , anh bỏ qua cả thẩy

Em quá đáng lắm luôn cử ỷ đẹp là    có quyền

Nhưng mà chờ xíu đi , quẹo phải tới liền nè

[Chorus]

Em đợi anh nhé

C’ A C’ G’

Em chờ anh nhé

C’ G C’ G’

Vui thôi đừng vui quá còn về với em

C’ C’ A C’ G’ C’ G G’ E’

Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tik tok

C’ A C’ G’ C’ A C’ G’

Mà sao, sao anh chưa về?

E’ F’, F’ F’ E’ C’

Anh đừng cứ thế

C’ A C’ G’

Anh đừng mãi thế anh ơi

C’ A E’ G’ C’ C’

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

A C’ G’ C’ G G’ E’

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

C’ G C’ G’ C’ G C’ G’ E’ F’

Giờ này anh đâu rồi ?

A A C’ A G

[Bridge]

15 phút, anh còn 5 phút, anh còn 3 phút mau mau về.

C’ D’ E’, D’ C’ D’ E’, D’ C’ D’ E’ C’ C’ A

Về đi nhé anh về đi nhé. Nếu không, hmm nếu không thì.

C’ D’ E’ D’ C’ D’ E’, F’ E’, F’ E’ C’

15 phút, anh còn 5 phút, anh còn 3 phút nhà bao việc 

C’ D’ E’, D’ C’ D’ E’, D’ C’ D’ E’ C’ C’ A

Tại sao cứ, em tại sao cứ ngóng trông, cứ ngóng trông anh hoài

C’ D’ E’, D’ C’ D’ E’ F’ E’, E’ F’ E’ D’ C’

[Chorus]

Anh đừng cứ thế

C’ A C’ G’

Anh đừng mãi thế anh ơi

C’ A E’ G’ C’ C’

Đừng làm trái tim này vỡ đôi

A C’ G’ C’ G G’ E’

Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi

C’ G C’ G’ C’ G C’ G’ E’ F’

Giờ này anh đâu rồi ?

A A C’ A G

Sao sao anh chưa về?

E’ E’, E’ E’ D’

Mà sao anh chưa về?

A E’ D’ D’ C’

Trên đây là Cm âm Sao Anh Chưa Về Nhà Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Sao Anh Chưa Về Nhà!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc