Giá Như Em Nhìn Lại – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Giá Như Em Nhìn Lại (Isol, Viruss) Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Giá Như Em Nhìn Lại Isol, Viruss”

Nếu biết trước rằng yêu em anh sẽ buồn

si la si re la la la RE sol 

Nếu biết trước rằng tình đôi ta rẽ hai

si la si re sol la la MI RE 

Nếu biết trước rằng kể từ mai là

Do2 si DO mi la si DO la si la

Em và anh chẳng còn

si la si DO sol 

Mây và gió chẳng thể nhìn thấy

Do2 si DO mi la si DO

Ta bên nhau nữa

la la sol la 

Nếu biết trước rằng chẳng điều gì có thể

si la si re sol la DO la 

Nếu biết trước rằng bờ mi kia sẽ phai

si la si re sol la si RE DO

Nếu biết trước rằng khi giận dỗi

si la si re la si DO 

Đừng buông lời đau quá nhiều

la si la si RE sol

Khiến nước mắt, lòng hận

Do2 si DO, mi sol 

Nhưng tim vẫn yêu

la si MI RE 

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

Re2 RE SOL FA RE la si  

Con đường tình đôi mình đã qua 

si la si si la MI RE

Chỉ là giá như em nhìn lại

Re2 RE SOL FA RE la si  

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

si la si SOL FA LA SI

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

sol sol siDO si la sol mi

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

si la sol la mi mi fa fa 

Bước gần lại, liếc thẹn thùng vì yêu

si mi mi, si re mi sol la 

Chỉ là giá như ta đừng yêu

Re2 RE SOL FA RE la si 

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

si la si si la RE DO 

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

Re2 RE SOL FA LA SOL

Anh và em im lặng đôi chút

SOL FA SOL SOL FA LA SI

Chỉ là nếu như có phép màu

sol sol RE DO si sol mi

Giá như thôi u sầu

si la sol sol mi

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

si la si si DO DO si DO 

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

si DO si la re, la sol fa sol 

[Verse 2]

Ánh trăng sáng cùng chàng trai

si la si re sol la 

Ngơ ngác buồn

Do2 RE sol 

Ánh trăng sáng nhìn dòng lệ ai cứ tuôn

si la si re sol sol la MI RE 

Nếu biết trước rằng tương lai hai mình

si la si re si si si la 

Mỗi người đi mỗi đường

SI la si la sol 

Nếu biết trước rằng bờ vai anh

si la si re sol la si si

Em chẳng tựa nữa

la si sol la 

Lời hứa theo gió

Re si la si

Giờ chẳng còn nghĩa lý gì

mi re la si DO la 

Lời hứa theo gió

Re si la si

Giờ chỉ mình anh nghĩ suy

sol sol sol la MI RE 

Cố gắng nói

Do2 si DO 

Để em quay lưng cười đi về phía anh mà

Re la si si la si la si la sol

Cớ sao em vội vã lặng đi quá xa 

Do2 si si la si la si MI RE

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

Re2 RE SOL FA RE la si  

Con đường tình đôi mình đã qua 

si la si si la MI RE

Chỉ là giá như em nhìn lại

Re2 RE SOL FA RE la si  

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

si la si SOL FA LA SI

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

sol sol siDO si la sol mi

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

si la sol la mi mi fa fa

Chỉ là giá như em nhìn lại

Re2 RE SOL FA RE la si  

Con đường tình đôi mình đã qua 

si la si si la MI RE

Chỉ là giá như em nhìn lại

Re2 RE SOL FA RE la si  

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

si la si SOL FA LA SI

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

sol sol siDO si la sol mi

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

si la sol la mi mi fa fa

Bước gần lại, liếc thẹn thùng vì yêu

si mi mi, si re mi sol la 

Chỉ là giá như ta đừng yêu

Re2 RE SOL FA RE la si 

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

si la si si la RE DO 

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

Re2 RE SOL FA LA SOL

Anh và em im lặng đôi chút

SOL FA SOL SOL FA LA SI

Chỉ là nếu như có phép màu

sol sol RE DO si sol mi

Giá như thôi u sầu

si la sol sol mi

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

si la si si DO DO si DO 

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

si DO si la re, la sol fa sol 

[Bridge]

Dẫu ánh nắng theo chân mây

Do2 DO si si si 

Là dù người đi khuất lối sau hàng cây

Do re fa la si DO si si 

Anh vẫn nơi đây chờ em tới

si RE si si sol la si 

Lời yêu dù chẳng mới

la si la FA FA

Tình cảm dù đã vơi

Do2 RE RE LA SOLRE

Tình yêu này to lớn nguyện sẽ chẳng rời

Re2 MI RE SOL LA LA SI DO3 LA 

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

Re2 RE SOL FA RE la si  

Con đường tình đôi mình đã qua 

si la si si la MI RE

Chỉ là giá như em nhìn lại

Re2 RE SOL FA RE la si  

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

si la si SOL FA LA SI

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

sol sol siDO si la sol mi

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

si la sol la mi mi fa fa

[Lên Tone]

Chỉ là giá như ta đừng yêu

Re2 RE SOL FA RE la si 

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

SI la si si la MI RE 

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

Re2 RE RE SOL FA LA SOL

Anh và em im lặng đôi chút

sol2 FA SOL LA SOL LA SI

Chỉ là nếu như có phép màu

sol2 SOL DO3 SI LA SOL REMI

Giá như thôi u sầu

si2 LA SOL SOL REMI

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

Do3 SI DO3 DO3 DO3 DO3 SI

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

Do3 SI LA SI MI, LA SOL FA SOL

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Giá Như Em Nhìn Lại Isol, Viruss”

Nếu biết trước rằng yêu em anh sẽ buồn

7 6 7 2  6 6 6 2’ 5

Nếu biết trước rằng tình đôi ta rẽ hai

7 6 7 2 5 6 6 3’ 2’ 

Nếu biết trước rằng kể từ mai là

1’ 7 1’ 3 6 7 1’ 6 7 6

Em và anh chẳng còn

7 6 7 1’ 5

Mây và gió chẳng thể nhìn thấy

1’ 7 1’ 3 6 7 1’

Ta bên nhau nữa

6 6 5 6

Nếu biết trước rằng chẳng điều gì có thể

7 6 7 2 5 6 1’ 6 

Nếu biết trước rằng bờ mi kia sẽ phai

7 6 7 2 5 6 7 2’ 1’

Nếu biết trước rằng khi giận dỗi

7 6 7 2 6 7 1’

Đừng buông lời đau quá nhiều

6 7 6 7 2’ 5

Khiến nước mắt, lòng hận

1’ 7 1’ 3 5

Nhưng tim vẫn yêu

6 7 3’ 2’

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Con đường tình đôi mình đã qua 

7 6 7 7 6 3’ 2’

Chỉ là giá như em nhìn lại

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

7 6 7 5’ 4’ 6’ 7’

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

5 5 71’ 7 6 5 3

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

7 6 5 6 3 3 4 4

Bước gần lại, liếc thẹn thùng vì yêu

7 3 3 7 2 3 5 6

Chỉ là giá như ta đừng yêu

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

7 6 7 7 6 2’ 1’

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

2’ 2’  5’ 4’ 6’ 5’

Anh và em im lặng đôi chút

5’ 4’ 5’ 5’ 4’ 6’ 7’

Chỉ là nếu như có phép màu

5 5 2’ 1’ 7 5 3

Giá như thôi u sầu

7 6 5 5 3

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

7 6 7 7 1’ 1’ 7 1’

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

7 1’ 7 6 2, 6 5 4 5

[Verse 2]

Ánh trăng sáng cùng chàng trai

7 6  7 2 5 6  

Ngơ ngác buồn

1’ 2’ 5

Ánh trăng sáng nhìn dòng lệ ai cứ tuôn

7 6 7 2 5 5 6 3’ 2’ 

Nếu biết trước rằng tương lai hai mình

7 6 7 2 7 7 7 6

Mỗi người đi mỗi đường

7 6 7 6 5

Nếu biết trước rằng bờ vai anh

7 6 7 2 5 6 7 7

Em chẳng tựa nữa

6 7 5 6

Lời hứa theo gió

2 7 6 7

Giờ chẳng còn nghĩa lý gì

3 2 6 7 1’ 6 

Lời hứa theo gió

2 7 6 7

Giờ chỉ mình anh nghĩ suy

5 5 5 6 3’ 2’

Cố gắng nói

1’ 7 1’

Để em quay lưng cười đi về phía anh mà

2 6 7 7 6 7 6 7 6 5

Cớ sao em vội vã lặng đi quá xa 

1’ 7 7 6 7 6 7 3’ 2’

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Con đường tình đôi mình đã qua 

7 6 7 7 6 3’ 2’

Chỉ là giá như em nhìn lại

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

7 6 7 5’ 4’ 6’ 7’

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

5 5 71’ 7 6 5 3

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

7 6 5 6 3 3 4 4

Chỉ là giá như em nhìn lại

2′ 2′ 5′ 4′ 2′ 6 7

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

7 6 7 5′ 4′ 6′ 7′

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

5 5 71′ 7 6 5 3

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

7 6 5 6 3 3 4 4

Bước gần lại, liếc thẹn thùng vì yêu

7 3 3 7 2 3 5 6

Chỉ là giá như ta đừng yêu

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

7 6 7 7 6 2’ 1’

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

2’ 2’  5’ 4’ 6’ 5’

Anh và em im lặng đôi chút

5’ 4’ 5’ 5’ 4’ 6’ 7’

Chỉ là nếu như có phép màu

5 5 2’ 1’ 7 5 3

Giá như thôi u sầu

7 6 5 5 3

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

7 6 7 7 1’ 1’ 7 1’

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

7 1’ 7 6 2, 6 5 4 5

[Bridge]

Dẫu ánh nắng theo chân mây

1’ 1’ 7 7 7

Là dù người đi khuất lối sau hàng cây

1 2 4 6 7 1’ 7 7

Anh vẫn nơi đây chờ em tới

7 2’ 7 7 5 6 7

Lời yêu dù chẳng mới

6 7 6 4’ 4’

Tình cảm dù đã vơi

1’ 2’ 2’ 6’ 5’2’

Tình yêu này to lớn nguyện sẽ chẳng rời

2’ 3’ 2’ 5’ 6’ 6’ 7’ 1’’ 6’

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Con đường tình đôi mình đã qua 

7 6 7 7 6 3’ 2’

Chỉ là giá như em nhìn lại

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

7 6 7 5’ 4’ 6’ 7’

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

5 5 71’ 7 6 5 3

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

7 6 5 6 3 3 4 4

[Lên Tone]

Chỉ là giá như ta đừng yêu

2’ 2’ 5’ 4’ 2’ 6 7

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

7 6 7 7 6 3’ 2’

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

2’ 2’ 2’ 5’ 4’ 6’ 5’

Anh và em im lặng đôi chút

5’ 4’ 5’ 6’ 5’ 6’ 7’

Chỉ là nếu như có phép màu

5’ 5’ 1’’ 7’ 6’ 5’ 2’3’

Giá như thôi u sầu

7’ 6’ 5’ 5’ 2’3’

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

1’’ 7’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 7’

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

1’ 7’ 6’ 7’ 3’, 6’ 5’ 4’ 5’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Giá Như Em Nhìn Lại Isol, Viruss”

Nếu biết trước rằng yêu em anh sẽ buồn

B A B D A A A D’ G

Nếu biết trước rằng tình đôi ta rẽ hai

B A B D G A A E’ D’

Nếu biết trước rằng kể từ mai là

C’ B C’ E A B C’ A B A

Em và anh chẳng còn

B A B C’ G

Mây và gió chẳng thể nhìn thấy

C’ A C’ E A B C’

Ta bên nhau nữa

A A G A

Nếu biết trước rằng chẳng điều gì có thể

B A B D G A C’ A

Nếu biết trước rằng bờ mi kia sẽ phai

B A B D G A B D’ C’

Nếu biết trước rằng khi giận dỗi

B A B D A B C’

Đừng buông lời đau quá nhiều

A B A B D’ G

Khiến nước mắt, lòng hận

C’ B C’, E G

Nhưng tim vẫn yêu

A B E’ D’

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Con đường tình đôi mình đã qua 

B A B B A E’ D’

Chỉ là giá như em nhìn lại

C’ C’ G’ F’ D’ A B

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

B A B G’ F’ A’ B’

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

G G BC’ B A G E

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

B A G A E E F F

Bước gần lại, liếc thẹn thùng vì yêu

B E E, B D E G A

Chỉ là giá như ta đừng yêu

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

B A B B A C’ D’

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

D’ D’ G’ F’ A’ G’

Anh và em im lặng đôi chút

G’ F’ G’ G’ F’ A’ B’

Chỉ là nếu như có phép màu

G G D’ C’ B G E

Giá như thôi u sầu

B A G G E

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

B A B B C’ C’ B C’

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

B C’ B A D, A G F G

[Verse 2]

Ánh trăng sáng cùng chàng trai

B A B D G A

Ngơ ngác buồn

C’ D’ G

Ánh trăng sáng nhìn dòng lệ ai cứ tuôn

B A B D G G A E’ D’

Nếu biết trước rằng tương lai hai mình

B A B D B B B A

Mỗi người đi mỗi đường

B A B A G

Nếu biết trước rằng bờ vai anh

B A B D G A B B

Em chẳng tựa nữa

A B H A

Lời hứa theo gió

D B A B

Giờ chẳng còn nghĩa lý gì

E D A B C’ A

Lời hứa theo gió

D B A B

Giờ chỉ mình anh nghĩ suy

G G G A E’ D’

Cố gắng nói

C’ B C’

Để em quay lưng cười đi về phía anh mà

D A B B A B A B A G

Cớ sao em vội vã lặng đi quá xa 

C’ B B A B A B E’ D’

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Con đường tình đôi mình đã qua 

B A B B A E’ D’

Chỉ là giá như em nhìn lại

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

B A B G’ F’ A’ B’

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

G G BC’ B A G E

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

B A G A E E F F

Chỉ là giá như em nhìn lại

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

B A B B A E’ D’

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

B A B G’ F’ A’ B’

Bước gần lại, liếc thẹn thùng vì yêu

G G BC’ B A G E

Chỉ là giá như ta đừng yêu

B A G A E E F F

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

B A B B A D’ C’

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

D’ D’ G’ F’ A’ G’

Anh và em im lặng đôi chút

G’ F’ G’ G’ F’ A’ B’

Chỉ là nếu như có phép màu

G G D’ C’ B G E

Giá như thôi u sầu

B A G G E

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

B A B B C’ C’ B C’

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

B C’ B A D, A G F G

[Bridge]

Dẫu ánh nắng theo chân mây

C’ C’ B B B

Là dù người đi khuất lối sau hàng cây

C D F A B C’  B B

Anh vẫn nơi đây chờ em tới

B D’ B B G A B

Lời yêu dù chẳng mới

A B A F’ F’

Tình cảm dù đã vơi

C’ D’ D’ A’ G’D’

Tình yêu này to lớn nguyện sẽ chẳng rời

D’ E’ D’ G’ A’ A’ B’ C’’ A’

[Điệp Khúc]

Chỉ là giá như em nhìn lại

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Con đường tình đôi mình đã qua 

B A B B A E’ D’

Chỉ là giá như em nhìn lại

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy

B A B G’ F’ A’ B’

Ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ

G G BC’ B A G E

Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em

B A G A E E F F

[Lên Tone]

Chỉ là giá như ta đừng yêu

D’ D’ G’ F’ D’ A B

Yêu nhiều như mưa ngập mắt anh

B A B B A E’ D’

Chỉ là cả khi giận dỗi nhau

D’ D’ D ‘G’ F’ A’ G’

Anh và em im lặng đôi chút

G’ F’ G’ A’ G’ A’ B’

Chỉ là nếu như có phép màu

G’ G’ C’’ B’ A’ G’ D’E’

Giá như thôi u sầu

B’ A’ G’ G’ D’E’

Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về

C’’ B’ C’’ C’’ C’’ C’’ B’

Lý do ta bắt đầu, lý do mình yêu

C’’ B’ A’ B’ E’, A’ G’ F’ G’

Trên đây là Cm âm Giá Như Em Nhìn Lại Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Giá Như Em Nhìn Lại!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc