Kiss The Rain – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Kiss The Rain Cảm Âm KaNốt Nhạc

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Kiss The Rain”

Do fa sol sol la la
fa sol la sol DO DO
Do2 RE MI MI FA FA
sol2 LA SOL FA MI
fa2 MI DO DO RE RE
Do2 si si DO DO
fa sol la si si 
si DO si la sol.
Do fa sol sol la la
Do sol la sol DO DO
Do2 RE MI MI FA FA
sol2 LA SOL FA MI
fa2 MI DO DO RE RE
Do2 si si DO DO
fa sol la si si
si DO si la sol, do fa mi fa.
fa la DO RE, mi fa RE DO
mi fa DO DO si si la la sol sol fa sol la la
fa la DO RE, mi MI MI RE DO
la si DO fa si la si DO RE MI FA LA SOL.

fa la DO RE, mi fa RE DO
mi fa DO DO si si la la sol sol fa sol la la
fa la DO RE, mi MI MI RE DO
la si DO fa si la si DO RE 
mi2 FA LA SOL, do fa mi fa.

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Kiss The Rain”

1 4 5 5 6 6

4 5 6 5 1’ 1’

1’ 2’ 3’ 3’ 4’ 4’

5’ 6’ 5’ 4’ 3’

4’ 3’ 1’ 1’ 2’ 2’ 

1’ 7 7 1’ 1’ 

4 5 6 7 7

7 1’ 7 6 5

1 4 5 5 6 6

1 5 6 5 1’ 1’

1’ 2’ 3’ 3’ 4’ 4’

5’ 6’ 5’ 4’ 3’

4’ 3’ 1’ 1’ 2’ 2’ 

1’ 7 7 1’ 1’

4 5 6 7 7 

7 1’ 7 6 5, 1 4 3 4

4 6 1’ 2’, 3 4 2’ 1’

3 4 1’ 1’ 7 7 6 6 5 5 4 5 6 6

4 6 1’ 2’, 3 3’ 3’ 2’ 1’

6 7 1’ 4 7 6 7 1’ 2’ 3’ 4’ 6’ 5’ 

4 6 1’ 2’, 3 4 2’ 1’

3 4 1’ 1’ 7 7 6 6 5 5 4  5 6 6

4 6 1’ 2’, 3 3’ 3’ 2’ 1’

6 7 1’ 4 7 6 7 1’ 2’

3’ 4’ 6’ 5’, 1 4 3 4

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Kiss The Rain”

C F G G A A
F G A G C’ C’
C’ D’ E’ E’ F’ F’ 
G’ A’ G’ F’ E’
F’ E’ C’ C’ D’ D’
C’ B B C’ C’ 
F G A B B
B C’ B A G.
C F G G A A
C G A G C’ C’
C’ D’ E’ E’ F’ F’
G’ A’ G’ F’ E’
F’ E’ C’ C’ D’ D’
C’ B B C’ C’
F G A B B
B C’ B A G, C F E F
F A C’ D’, E F D’ C’
E F C’ C’ B B A A G G F G A A
F A C’ D’, E E’ E’ D’ C’
A B C’ F B A B C’ D’ E’ F’ A’ G’
F A C’ D’, E F D’ C’
E F C’ C’ B B A A G G F G A A
F A C’ D’, E E’ E’ D’ C’
A B C’ F B A B C’ D’
E’ F’ A’ G’, C F E F

Trên đây là Cm âm Kiss The Rain Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Kiss The Rain!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc