Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Cảm Âm KaNốt Nhạc Có Lời

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài”

re mi fa la sol fa mi re,do,,,,re RE DO la

re mi fa la sol fa mi re, do,,,re mi fa mi re do re

sol sol la SIB2 re fa,,,,sol sol la SIB2 fa re

re mi fa,,mi fa sol ,,la RE DO la

[Điệp Khúc]

la FA MI RE,,,MI RE DO la

la FA MI RE do 2 fa sol la

re la la sol,,,sol la sol fa re,,,,

fa sol la sol la

la FA MI RE,,,MI RE DO la

la FA MI RE DO fa sol la

re la la sol,,,sol la sol fa re,,,,

fa sol la DO la

la FA MI RE

Tone Cao

la si DO MI RE DO si la,sol ,,,,, la LA SOL MI

la si DO MI RE DO si la,sol ,,,,, la si DO si la sol la

Re2 RE MI FA la DO,,,,,,RE RE MI FA DO la

la si DO ,,si DO RE,,,MI LA SOL MI

[ĐK]

mi2 DO3 SI LA,,SI LA SOL MI

mi2 DO3 SI LA ,,SOL DO RE MI

la MI MI RE,,RE MI RE DO la,,

DO RE MI RE MI

mi2 DO3 SI LA,,SI LA SOL MI

mi2 DO3 SI LA ,,SOL DO RE MI

la MI MI RE,,RE MI RE DO la,,

DO RE MI SOL MI

mi2 DO3 SI LA,

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài”

 

2 3 4 6 5 4 3 2, 1,… 2 2’ 1’ 6

2 3 4 6 5 4 3 2,1, 2 3 4 3 2 1 2

5 5 6 7’ 2 4, 5 5 6 7’ 4 2

2 3 4, 3 4 5, 6 2’ 1’ 6

ĐK

6 4’ 3’ 2’, 3’ 2’ 1’6

6 4’ 3’ 2’ 1’ 4 5 6

2 6 6 5, 5 6 5 4 2

4 5 6 5 6

6 4’ 3’ 2’, 3’ 2’ 1’ 6

6 4’ 3’ 2’ 1’ 4 5 6

2 6 6 5, 5 6 5 4 2

4 5 6 1’ 6

6 4’ 3’ 2’

TONE CAO

6 7 1’ 3’ 2’ 1’ 7 6, 5 6 6’ 5’ 3’

6 7 1’ 3’ 2’ 1’ 7 6, 5 6 7 1’ 7 6 5 6

2’ 2’ 3’ 4’ 6 1’, 2’ 2’ 3’ 4’ 1’ 6

6 7 1’, 7 1’ 2’, 3’ 6’ 5’ 3’

[ĐK]

3’ 1’’ 7’ 6’, 7’ 6’ 5’ 3’

3’ 1’’ 7’ 6’, 5’ 1’ 2’ 3’

6 3’ 3’ 2’, 2’ 3’ 2’ 1’ 6

1’ 2’ 3’ 2’ 3’

3’ 1’’ 7’ 6’, 7’ 6’ 5’ 3’

3’ 1’’ 7’ 6’, 5’ 1’ 2’ 3’

6 3’ 3’ 2’, 2’ 3’ 2’ 1’ 6

1’ 2’ 3’ 5’ 3’

3’ 1’’ 7’ 6’

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài”

D E F A G F E D, C, …D D’ C’ A
D E F A G F E D, C,…D E F E D C D
G G A B’ D F,…G G A B’ F D
D E F, E F G, A D’ C’ A

[Điệp Khúc]

A F’ E’ D’, E’ D’ C’ A
A F’ E’ D’ C’ F G A
D A A G, G A G F D,
F G A G A
A F’ E’ D’, E’ D’ C’ A
A F’ E’ D’ C’ F G A
D A A G, G A G F D
F G A C’ A
A F’ E’ D’

Tone Cao

A B C’ E’ D’ C’ B A, G, A A’ G’ E’
A B C’ E’ D’ C’ B A, G, A B C’ B A G A
D’ D’ E’ F’ A C’, D’ D’ E’ F’ C’ A
A B C’, B C’ D’, E’ A’ G’ E’

[ĐK]

E’ C’’ B’ A’, B’ A’ G’ E’
E’ C’’ B’ A’, G’ C’ D’ E’
A E’ E’ D’, D’ E’ D’ C’ A
C’ D’ E’ D’ E’
E’ C’’ B’ A’, B’ A’ G’ E’
E’ C’’ B’ A’, G’ C’ D’ E’
A E’ E’ D’, D’ E’ D’ C’ A
C’ D’ E’ G’ E’
E’ C’’ B’ A’

 

Lời bài hát

Chim rừng líu lo cảnh thơ mộng quá 

doi lời thăm hỏi đường đến nơi ngôi trường 

Mắt nhìn hai lối khó mong tri quan lồ 

Xin người chỉ giúp *** cho. 

Đây miền nam núi chập chùng 

Mà người đời đặt tên là Nam Sơn 

Nhiều lối đi lên tới ngôi trường 

Ngôi trường gần đây cách hai đèo 

Đường kia là nơi hướng đi sơn đèo. 

Vui thay, thích thay chí tang bồng 

Nấu sử sôi kinh chí ta chung lòng 

Xin cho cho biết tên mình làm *** nhau buổi ban đầu 

Suối hát thông reo tạt lòng, ghi một lòng 

Dù một lòng hằng mong biết tên huynh đài. 

Nhà có dư hàng trăm tên hầu 

miền Triết Giang là quê 

Còn tuổi xuân vừa trăng tròn 

Tôi xưng danh là Chúc Anh Đài. 

Cha tôi mất đi đã lâu khi tuổi còn ấu thơ 

Mẹ già ngày đêm dưỡng nuôi ngày qua ngày qua 

Tuổi mộng mơ vừa đúng lứa đôi trăng 

Chuyện tình quê nhà qua ngày đủ ăn 

Dạ tôi tên Lương Sơn Bá. 

Tôi sơn bá xin tuyên thề xin minh chứng trên cao dày không phai lòng với Anh Đài 

Ta cùng vui về nơi triền miên 

Chim tung trời xóa bao lụy phiền 

Ghép gió, gom mây kết bao thâm tình không đổi thay. 

Tay nâng liễu thay nhang đèn 

Xin minh chứng tôi Anh Đài không hai lòng với huynh đài 

Ta cùng nhau thề nguyện sống đồng tâm 

Tuy đôi mình chẳng sanh cùng giờ 

Đến thiên thu thác nguyện chung mồ không cách xa. 

Xưa kia có Bá Nha, Tử Kỳ cùng thề kết bạn 

Kết tâm giao quyết không thay lòng không đổi thay. 

Tôi Sơn Bá, tôi Anh Đài xin tuyên bố xin tuyên thề ta thề chung lòng. 

Ta cùng nhau thề nguyện đến đầu bạc 

Ai quên lời sẽ mang nợ đời 

Mãi không quên núi sông Nam Sơn xin chứng chi cho đôi mình 

Nam Sơn chứng minh cho những câu thề 

Tình này nguyện không xa lìa. 

Ba sinh đã lỡ dở duyên tình về lứa đôi 

Trách hóa công sao ông đành nở chia đôi mình 

Câu thề hứa trước kia nay đành vỡ tan rồi 

Anh Đài ơi, mấy câu thề mà anh vẫn luôn nhớ hoài. 

Lương huynh hỡi, số kiếp duyên tình về chúng ta 

Có thế thôi xin hẹn kiếp sau trùng phùng, 

Duyên tình của chúng ta theo làn khói bay bạc rồi… 

Tình ta thế thôi từ đây, chớ phụ anh 

Lương huynh hỡi chớ quá u sầu 

Tình dở dang luyến tiếc chi duyên mình vỡ tan rồi 

Nhưng tình anh với em tin rằng vẫn một lòng 

Lương hiền huynh số duyên mình còn lai đắng cay nhẫn nồng. 

Nếu không mến kỷ niệm mà chi 

Nếu không yêu trao ngọc chi nầy 

Tình đôi ta mỗi đứa một nơi 

Câu thề xưa hết rồi tang thương buồn cách xa. 

Lương huynh tưởng đến đây là hội ngộ 

Nào ngờ đâu đôi lứa chẳng nên đôi 

Lương huynh còn ở lại đây làm chi nữa 

Xin kiếu biệt… 

Ngày lên xe cưới tạ từ ly bôi tiễn đưa 

Mình hết duyên rồi mưa gió đẩy đưa số phận 

Âu là kiếp người thế thôi. 

Hôm kia còn an vui, hôm qua còn hoa tươi, hôm nay buồn đau 

thương sao hôm nay sầu ướt mi tuôn lệ rơi. 

Em đi nhưng lòng thương anh 

Tuy đôi mình xa nhau không quên lời yêu thương 

Lương huynh ơi, xin đừng trách than cho đau đau lòng em. 

Giờ phút cuối có ai đâu khóc ly tan cho mình 

Thề thốt hết giấc mơ tan chỉ mang theo u buồn 

Vẫn luyến ái sao cách biệt, tình đôi ta sao cách xa 

Tình này xin trọn kiếp, nguyện ghi xương, khắc trong tim. 

Giọt nước mắt có em thôi khóc ly tan bên chàng 

Nào *** nói thủy chung câu để trông nhau thẹn lòng 

Ôi chữ đồng trôi đưa cuốn theo bèo mây. 

Bùi ngùi nhìn nhau, lòng này sầu đau 

Nghẹn ngào nhìn nhau, mắt tuôn lệ trào, lòng ta đau nhói 

Từ nay xa cách, không còn ta trông thấy nhau 

Trời đã an bày, duyên ta trái ngang 

Cách chia đoạn lìa mối tình Chúc Lương 

Cao xanh ông bày ra chi, cho duyên mình phân ly 

Bao nhiêu lời yêu thương, duyên ta sao đành cách xa chia ly từ đây 

Nhớ không, tình chúng ta bao kỷ niệm thuở ấy có nhau 

Ghi khắc lòng mãi đến kiếp sau 

Lương hiền huynh chớ nên u sầu tình chúng ta không rời 

Ôi mối tình Lương Chúc ước mong sum vầy 

Mãi không xa rơi, tình ta mãi bên nhau trọn đời 

Chúc Lương tình truyền kỳ.

Trên đây là Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cảm âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài!

 

 

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc