Nắng Ấm Xa Dần – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nắng Ấm Xa Dần Sơn Tùng MTP  Cảm Âm Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nắng Ấm Xa Dần”

Chu…đuuuu…

Chẳng phải anh đâu!!!

fa2 FA MI RE

Nắng ấm xa dần rồi.

fa2 FA MI DO DO

Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ . (giữ lại đi, giữ lại đi.)

mi2 MI RE DO la DO la DO MI MI RE

Nắng ấm xa dần rồi.

fa2 FA MI RE RE

Nắng ấm xa dần rồi.

fa2 FA MI DO DO

Nắng ấm xa dần, xa dần theo những tiếng cười . (Hãy mang đi giúp những nỗi buồn)

mi2 MI RE DO DO la DO RE MI RE

Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.

Re2 DO RE RE DO MI MI RE MI

Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.

mi2 MI RE DO la la sol sol DO DO la

Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm.

fa2 RE RE FA FA FA RE RE

Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.

mi2 RE DO RE RE DO MI MI RE MI

Vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra.

mi2 MI MI FA SOL DO la la MI MI RE.. FA MI

Sau lưng là tiếng nói yêu anh, chẳng rời xa anh.

mi2 MI RE SOLLA SOL FA FA RE FA sol sol sol

Trước mắt anh điều đấy, nó dối trá, tại sao người vội quên mau?

mi2 MI MI RE MI, MI MI MI, RE MI RE MI FA FA

Là vì em.

Re2 RE FA

Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em.

Re2 FA SOL LA SOL FA FA RE FA SOL SOL

Bước đi.

sol2LA SOL

 

Em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu.

mi2 MI RE MI solla MI sol la DO RE

Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này.

fa2 FA FA SOL LA SOL FA MI RE

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.

la2 RE FA, LA SOL FA SOL SOL

Bước đi xa nơi này.

la2 SOL MI RE DO

Sẽ không còn nơi đây.

sol2 FA MI FA FA

Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.

Re2 FA DO3 LA SOL LA LA SOL LA LA SOL LA SOL LA SOL

Xung quanh anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ.

sol2 SOL SOL FA SOL SOL SOL FA SOL FA SOL FA

Nhìn em bước ra đi xa dần.

fa2 SOL LA SOL FA MI

Ehhhhhh… .

em bước ra đi xa dần.

fa2 SOL LA SOL FA MI RE

Ehhhhh…

Nhìn em bước ra đi xa dần.

fa2 SOL LA SOL FA MI

Ehhhhh….

Nhìn em bước ra đi xa dần…

fa2 SOL LA SOL FA MI

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Nắng Ấm Xa Dần”

Chu…đuuuu…

Chẳng phải anh đâu!!!

4’ 4’ 3’ 2’

Nắng ấm xa dần rồi.

4’ 4’ 3’ 1’ 1’

Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ . (giữ lại đi, giữ lại đi.)

3’ 3’ 2’ 1’ 6 1’ 6 1’ 3’ 3’  2’

Nắng ấm xa dần rồi.

4’ 4’ 3’ 2’ 2’

Nắng ấm xa dần rồi.

4’ 4’ 3’ 1’ 1’

Nắng ấm xa dần, xa dần theo những tiếng cười . (Hãy mang đi giúp những nỗi buồn)

3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 6 1’ 2’ 3’ 2’

Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.

2’ 1’ 2’ 2’ 1’ 3’ 3’ 2’ 3’

Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.

3’ 3’ 2’ 1’ 6 6 5 5 1’ 1’ 6

Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm.

4’ 2’ 2’ 4’ 4’ 4’ 2’ 2’

Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.

3’ 2’ 1’ 2’ 2’ 1’ 3’ 3’ 2’ 3’

Vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra.

3’ 3’ 3’ 4’ 5’ 1’  6 6 3’ 3’ 2’.. 4’ 3’

Sau lưng là tiếng nói yêu anh, chẳng rời xa anh.

3’ 3’ 2’ 5’6’ 5’ 4’ 4’ 2’ 4’  5 5 5

Trước mắt anh điều đấy, nó dối trá, tại sao người vội quên mau?

3’ 3’ 3’ 2’ 3’, 3’ 3’ 3’, 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 4’

Là vì em.

2’ 2’ 4’

Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em.

2’ 4’ 5’ 6’ 5’ 4’ 4’ 2’ 4’ 5’ 5’

Bước đi.

5’6’ 5’

 

Em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu.

3’ 3’ 2’ 3’ 56 3’ 5 6 1’ 2’

Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này.

4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 5’ 4’ 3’ 2’

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.

6’ 2’ 4’, 6’ 5’ 4’ 5’ 5’

Bước đi xa nơi này.

6’ 5’ 3’ 2’ 1’

Sẽ không còn nơi đây.

5’ 4’ 3’ 4’ 4’

Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.

2’ 4’ 1’’ 6’ 5’ 6’ 6’ 5’ 6’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’ 5’

Xung quanh anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ.

5’ 5’ 5’ 4’ 5’ 5’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’

Nhìn em bước ra đi xa dần.

4’ 5’ 6’ 5’ 4’ 3’

Ehhhhhh… .

em bước ra đi xa dần.

4’ 5’ 6’ 5’ 4’ 3’ 2’

Ehhhhh…

Nhìn em bước ra đi xa dần.

4’ 5’ 6’ 5’ 4’ 3’

Ehhhhh….

Nhìn em bước ra đi xa dần…

4’ 5’ 6’ 5’ 4’ 3’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Nắng Ấm Xa Dần”

Chu…đuuuu…

Chẳng phải anh đâu!!!

F’ F’ E’ D’

Nắng ấm xa dần rồi.

F’ F’ E’ C’ C’

Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ . (giữ lại đi, giữ lại đi.)

E’ E’ D’ C’ A C’ A C’ E’ E’ D’

Nắng ấm xa dần rồi.

F’ F’ E’ D’ D’

Nắng ấm xa dần rồi.

F’ F’ E’ C’ C’

Nắng ấm xa dần, xa dần theo những tiếng cười . (Hãy mang đi giúp những nỗi buồn)

E’ E’ D’ C’ C’ A C’ D’ E’ D’

Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.

D’ C’ D’ D’ C’ E’ E’ D’ E’

Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta.

E’ E’ D’ C’ A A G G C’ C’ A

Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm.

F’ D’ D’ F’ F’ F’ D’ D’

Giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc.

E’ D’ C’ D’ D’ C’ E’ E’ D’ E’ 

Vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra.

E’ E’ E’ F’ G’ C’ A A E’ E’ D’ F’ E’

Sau lưng là tiếng nói yêu anh, chẳng rời xa anh.

E’ E’ D’ G’A’ G’ F’ F’ D’ F’ G G G

Trước mắt anh điều đấy, nó dối trá, tại sao người vội quên mau?

E’ E’ E’ D’ E’, E’ E’ E’, D’ E’ D’ E’ F’ F’

Là vì em.

D’ D’ F’

Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em.

D’ F’ G’ A’ G’ F’ F’ D’ F’ G’ G’

Bước đi.

G’A’ G’

 

Em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu.

E’ E’ D’ E’ GA E’ G A C’ D’

Vậy thì người cứ bước đi xa nơi này.

F’ F’ F’ G’ A’ G’ F’ E’ D’

Ánh bình minh sẽ không còn nơi đây.

A’ D’ F’. A’ G’ F’ G’ G’

Bước đi xa nơi này.

A’ G’ E’ D’ C’

Sẽ không còn nơi đây.

G’ F’ E’ F’ F’

Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn.

D’ F’ C’’ A’ G’ A’ A’ G’ A’ A’ G’ A’ G’ A’ G’

Xung quanh anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ.

G’ G’ G’ F’ G’ G’ G’ F’ G’ F’ G’ F’

Nhìn em bước ra đi xa dần.

F’ G’ A’ G’ F’ E’

Ehhhhhh… .

em bước ra đi xa dần.

F’ G’ A’ G’ F’ E’ D’

Ehhhhh…

Nhìn em bước ra đi xa dần.

F’ G’ A’ G’ F’ E’

Ehhhhh….

Nhìn em bước ra đi xa dần…

F’ G’ A’ G’ F’ E’

Trên đây là Cm âm Nắng Ấm Xa Dần Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nắng Ấm Xa Dần!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc