Ngỡ – Cảm Âm KaLimba

Cảm Âm Ngỡ Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất  Nốt Nhạc Sáo Trúc “Ngỡ Quang Hà”

Tone Thấp  

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều

la la sol la sol re

Anh thấy lòng chợt lẻ loi

sol sol fa sol DO la

Cô đơn cùng với đêm dài

la la sol la sol re

Cứ trôi theo anh từng ngày.

sol sol mi mi re re

Em ơi giờ đây anh cần

la la sol la sol re

Cần một bờ vai em ơi

fa fa fa sol la la

Nhưng không còn ai lúc này

la la sol la sol re

Để anh có nơi tựa vào.

fa sol sol mi re re

 

Điệp khúc  

Anh nhớ lại những kỷ niệm

Re2 RE DO RE DO sol 

Mà sao trong anh buồn thế

sol DO la la sol la 

Anh nghe cơn gió đang về

Re2 RE DO RE DO sol

Như em gần kề bên anh.

Do2 DO la la DO RE

Anh đưa đôi mắt anh tìm

Re2 RE DO RE DO SOL

Nhưng không thấy em ở đây

Do2 DO DO la sol la

Anh yêu em quá mất rồi

Re2 RE DO RE DO sol

Nên ngỡ như em về thôi.

Do2 RE DO DO LA do

 

Tone Cao  

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều

mi2 MI RE MI RE la

Anh thấy lòng chợt lẻ loi

Re2 RE DO RE SOL MI

Cô đơn cùng với đêm dài

mi2 MI RE MI RE la

Cứ trôi theo anh từng ngày.

Re2 RE si si solla la

Em ơi giờ đây anh cần

mi2 MI RE MI RE la

Cần một bờ vai em ơi

Do2 DO DO RE MI MI

Nhưng không còn ai lúc này

mi2 MI RE MI RE la

Để anh có nơi tựa vào.

la RE RE si sol la

 

Điệp khúc  

Anh nhớ lại những kỷ niệm

la2 LA SOL LA SOL RE

Mà sao trong anh buồn thế

Re2 SOL SOL MI RE MI

Anh nghe cơn gió đang về

la2 LA SOL LA SOL RE

Như em gần kề bên anh.

sol2 SOL MI MI SOL LA

Anh đưa đôi mắt anh tìm

la2 LA SOL LA SOL RE

Nhưng không thấy em ở đây

sol2 SOL SOL MI RE MI

Anh yêu em quá mất rồi

la2 LA SOL LA SOL RE

Nên ngỡ như em về thôi.

sol2 LA SOL SOL MI SOLLA

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Ngỡ Quang Hà”

Tone Thấp  

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều

6 6 5 6 5 2

Anh thấy lòng chợt lẻ loi

5 5 4 5 1’ 6

Cô đơn cùng với đêm dài

6 6 5 6 5 2

Cứ trôi theo anh từng ngày.

5 5 3 3 2 2 

Em ơi giờ đây anh cần

6 6 5 6 5 2

Cần một bờ vai em ơi

4 4 4 5 6 6

Nhưng không còn ai lúc này

6 6 5 6 5 2

Để anh có nơi tựa vào.

4 5 5 3 2 2 

 

Điệp khúc  

Anh nhớ lại những kỷ niệm

2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5

Mà sao trong anh buồn thế

5 1’ 6 6 5 6

Anh nghe cơn gió đang về

2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5

Như em gần kề bên anh.

1’ 1’ 6 6 1’ 2’

Anh đưa đôi mắt anh tìm

2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5’

Nhưng không thấy em ở đây

1’ 1’ 1’ 6 5 6

Anh yêu em quá mất rồi

2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5

Nên ngỡ như em về thôi.

1’ 2’ 1’ 1’ 6’ 1

 

Tone Cao  

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều

3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 6

Anh thấy lòng chợt lẻ loi

2’ 2’ 1’ 2’ 5’ 3’

Cô đơn cùng với đêm dài

3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 6

Cứ trôi theo anh từng ngày.

2’ 2’ 7 7 56 6

Em ơi giờ đây anh cần

3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 6

Cần một bờ vai em ơi

1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 3’

Nhưng không còn ai lúc này

3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 6

Để anh có nơi tựa vào.

6 2’ 2’ 7 5 6

 

Điệp khúc  

Anh nhớ lại những kỷ niệm

6’ 6’ 5’ 6’ 5’ 2’

Mà sao trong anh buồn thế

2’ 5’ 5’ 3’ 2’ 3’

Anh nghe cơn gió đang về

6’ 6’ 5’ 6’ 5’ 2’

Như em gần kề bên anh.

5’ 5’ 3’ 3’ 5’ 6’

Anh đưa đôi mắt anh tìm

6’ 6’ 5’ 6’ 5’ 2’

Nhưng không thấy em ở đây

5’ 5’ 5’ 3’ 2’ 3’

Anh yêu em quá mất rồi

6’ 6’ 5’ 6’ 5’ 2’

Nên ngỡ như em về thôi.

5’ 6’ 5’ 5’ 3’ 5’6′

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Ngỡ Quang Hà”

Tone Thấp  

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều

A A G A G D

Anh thấy lòng chợt lẻ loi

G G F G C’ A

Cô đơn cùng với đêm dài

A A G A G D

Cứ trôi theo anh từng ngày.

G G E E D D

Em ơi giờ đây anh cần

A A G A G D

Cần một bờ vai em ơi

F F F G A A

Nhưng không còn ai lúc này

A A G A G D

Để anh có nơi tựa vào.

F G G E D D

 

Điệp khúc  

Anh nhớ lại những kỷ niệm

D’ D’ C’ D’ G

Mà sao trong anh buồn thế

G C’ A A G A

Anh nghe cơn gió đang về

D’ D’ C’ D’ C’ G

Như em gần kề bên anh.

C’ C’ A A C’ D’

Anh đưa đôi mắt anh tìm

D’ D’ C’ D’ C’ G’

Nhưng không thấy em ở đây

C’ C’ C’ A G A

Anh yêu em quá mất rồi

D’ D’ C’ D’ C’ G

Nên ngỡ như em về thôi.

C’ D’ C’ C’ A’ C

 

Tone Cao  

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều

E’ E’ D’ E’ D’ A

Anh thấy lòng chợt lẻ loi

D’ D’ C’ D’ G’ E’

Cô đơn cùng với đêm dài

E’ E’ D’ E’ D’ A

Cứ trôi theo anh từng ngày.

D’ D’ B B GA A

Em ơi giờ đây anh cần

E’ E’ D’ E’ D’ A

Cần một bờ vai em ơi

C’ C’ C’ D’ E’ E’

Nhưng không còn ai lúc này

E’ E’ D’ E’ D’ A

Để anh có nơi tựa vào.

A D’ D’ B G A

 

Điệp khúc  

Anh nhớ lại những kỷ niệm

A’ A’ G’ A’ G’ D’

Mà sao trong anh buồn thế

D’ G’ G’ E’ D’ E’

Anh nghe cơn gió đang về

A’ A’ G’ A’ G’ D’

Như em gần kề bên anh.

G’ G’ G’ E’ E’ G’ A’

Anh đưa đôi mắt anh tìm

A’ A’ G’ A’ G’ D’

Nhưng không thấy em ở đây

G’ G’ G’ E’ D’ E’

Anh yêu em quá mất rồi

A’ A’ G’ A’ G’ D’

Nên ngỡ như em về thôi.

G’ A’ G’ G’ E’ G’A’

Trên đây là Cm âm Ngỡ Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Ngỡ!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc