Phải Chăng Em Đã Yêu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Phải Chăng Em Đã Yêu (Juky San)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Phải Chăng Em Đã Yêu – Juky San”

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

sol la DO SOL MI, MI RE MI, DO sol RE

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

sol la DO SOL FA, FA MI FA, MI DO RE MI

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

sol la DO SOL MI, MI RE MI, DO sol RE

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

sol2 RE DO, FA MI DO, FA MI DO , RE DO

Cuộc đời em vốn, chỉ là đường thẳng mà thôi

la la DO MI, sol sol sol sol la RE

Mà sao tình cờ gặp anh, em rẽ ngang qua đời

fa DO si si si DO, si DO si la sol

Vài người vội vã, vội đến rồi đi

la la DO MI, sol SOL si DO

Mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ suy

fa DO DO DO DO, DO si RE DO

Từng đêm nhớ mong về người, Biết anh còn chờ đợi

Do2 RE MI DO la la, MI RE sol sol sol

Chơi vơi bao đêm em thấy đủ rồi

Do2 DO DO DO, si DO la sol

Ngàn tia nắng anh gần lại, Ánh dương màu mắt xanh ngời

Do2 RE MI DO la la, MI RE sol  SOL RE DO

Lóe lên ngàn giấc mơ còn trong đời

fa2 MI DO, FA MI DO RE DO

[Điệp Khúc]

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

sol la DO SOL MI, MI RE MI, DO sol RE

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

sol la DO SOL FA, FA MI FA, MI DO RE MI

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

sol la DO SOL MI, MI RE MI, DO sol RE

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

sol2 RE DO, FA MI DO, FA MI DO , RE DO

Trái đất vốn lạ thường, Mà sao em cứ đi nhầm đường

Do2 DO DO la la, sol la si si si sol sol

Lạc vào tim anh lẻ loi, Đằng sau chữ yêu đây là thương

mi fa sol la DO si, sol la si sol sol mi sol

When you call me a baby

sol DO DO DO DO la

Make me so crazy

si si si sol

My heart is breaking slowly

si si si si sol sol

Chầm chậm bờ môi khẽ trôi, Ôi mình yêu thật rồi

mi fa sol la MI RE, RE DO RE DO DO

Tình cờ biết nhớ những lúc ngây thơ

Do2 DO SOL SOL , SOL SOL MI MI

Tình cờ lắm lúc chỉ biết vu vơ

sol2 SOL SOL SOL MI MI

Tình cờ bơ vơ lạc trong những giấc mơ

sol2 SOL SOL LA SI LA SOL MI

Lắm lúc chỉ muốn nói anh mãi thương em

sol2 SOL SOL SOL SOL, SOL SOL MI MI

Nhưng trong tim bâng khuân chẳng biết có ai xem này

sol2 SOL SOL SOL SOL,LA MI RE DO DO

Vì chữ thương nặng lắm đâu thể phơi bày

Do2 FA MI DO, FA MI DO RE DO

[Điệp Khúc]

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

sol la DO SOL MI, MI RE MI, DO sol RE

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

sol la DO SOL MI, MI RE MI, DO sol RE

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

sol la DO SOL MI, MI RE MI, DO sol RE

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

sol2 RE DO, FA MI DO, FA MI DO , RE DO

Yêu hay không yêu, Thương em anh hãy nói

Do2 DO DO DO, DO DO DO RE RE

Trao nhau đôi môi, Rồi sẽ trở thành đôi

Do2 DO DO DO, si DO si mi sol

Em đang chơi vơi, Liệu anh có bước tới

Do2 DO DO DO, sol DO DO RE RE

Chầm chậm nói đôi lời, khiến em chợt vui cười

Do2 DO FA MI DO, FA MI DO RE DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Phải Chăng Em Đã Yêu – Juky San”

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

5 6 1’ 5’ 3’, 3’ 2’ 3’, 1’ 5 2’

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

5 6 1’ 5’ 4’, 4’ 3’ 4’, 3’ 1’ 2’ 3’

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

5 6 1’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’, 1’ 5 2’

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

5’ 2’ 1’, 4’ 3’ 1’, 4’ 3’ 1’, 2’ 1’

Cuộc đời em vốn, chỉ là đường thẳng mà thôi

6 6 1’ 3’, 5 5 5 5 6 2’

Mà sao tình cờ gặp anh, em rẽ ngang qua đời

4 1’ 7 7 7 1’, 7  1’ 7 6 5

Vài người vội vã, vội đến rồi đi

6 6 1’ 3’, 5 5’ 7 1’

Mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ suy

4 1’ 1’ 1’ 1’, 1’ 7 2’ 1’

Từng đêm nhớ mong về người, Biết anh còn chờ đợi

1’ 2’ 3’ 1’ 6 6, 3’ 2’ 5 5 5 

Chơi vơi bao đêm em thấy đủ rồi

1’ 1’ 1’ 1’, 7 1’ 6 5

Ngàn tia nắng anh gần lại, Ánh dương màu mắt xanh ngời

1’ 2’ 3’ 1’ 6 6, 3’ 2’ 5 5’ 2’ 1’

Lóe lên ngàn giấc mơ còn trong đời

4’ 3’ 1’, 4’ 3’ 1’ 2’ 1’

[Điệp Khúc]

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

5 6 1’ 5’ 3’, 3’ 2’ 3’, 1’ 5 2’

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

5 6 1’ 5’ 4’, 4’ 3’ 4’, 3’ 1’ 2’ 3’

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

5 6 1’ 5’ 3’, 3’ 2’ 3’, 1’ 5 2’

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

5’ 2’ 1’, 4’ 3’ 1’, 4’ 3’ 1’, 2’ 1’

Trái đất vốn lạ thường, Mà sao em cứ đi nhầm đường

1’ 1’ 1’ 6 6, 5 6 7 7 7 5 5

Lạc vào tim anh lẻ loi, Đằng sau chữ yêu đây là thương

3 4 5 6 1’ 7, 5 6 7 5 5 3 5

When you call me a baby

5 1’ 1’ 1’ 1’ 6

Make me so crazy

7 7 7 5

My heart is breaking slowly

7 7 7 7 5 5 

Chầm chậm bờ môi khẽ trôi, Ôi mình yêu thật rồi

3 4 5 6 3’ 2’, 2’ 1’ 2’ 1’ 1’

Tình cờ biết nhớ những lúc ngây thơ

1’ 1’ 5’ 5’, 5’ 5’ 3’ 3

Tình cờ lắm lúc chỉ biết vu vơ

5’ 5’ 5’ 5’ 3’ 3’

Tình cờ bơ vơ lạc trong những giấc mơ

5’ 5’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’ 3’

Lắm lúc chỉ muốn nói anh mãi thương em

5’ 5’ 5’ 5’ 5’, 5’ 5’ 3’ 3’

Nhưng trong tim bâng khuân chẳng biết có ai xem này

5’ 5’ 5’ 5’ 5’, 6’ 3’ 2’ 1’ 1’

Vì chữ thương nặng lắm đâu thể phơi bày

1’ 4’ 3’ 1’, 4’ 3’ 1’ 2’ 1’

[Điệp Khúc]

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

5 6 1’ 5’ 3’, 3’ 2’ 3’, 1’ 5 2’

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

5 6 1’ 5’ 3’, 3’ 2’ 3’, 1’ 5 2’

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

5 61’ 5’ 2’, 3’ 2’ 3’, 1’ 5 2’

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

5’ 2’ 1’, 4’ 3’ 1’, 4’ 3’ 1’, 2’ 1’

Yêu hay không yêu, Thương em anh hãy nói

1’ 1’ 1’ 1’, 1’ 1’ 1’ 2’ 2’

Trao nhau đôi môi, Rồi sẽ trở thành đôi

1’ 1’ 1’ 1’, 7 1’ 7 3 5

Em đang chơi vơi, Liệu anh có bước tới

1’ 1’ 1’ 1’, 5 1’ 1’ 2’ 2’

Chầm chậm nói đôi lời, khiến em chợt vui cười

1’ 1’ 4’ 3’ 1’, 4’ 3’ 1’ 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Phải Chăng Em Đã Yêu – Juky San”

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

G A C’ G’ E’, E’ D’ E’, C’ G D’

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

G A C’ G’ F’, F’ E’ F’, E’ C’ D’ E’

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

G A C’ G’ E’, E’ D’ E’, C’ G D’

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

G’ D’ C’, F’ E’ C’, F’ E’ C’, D’ C’

Cuộc đời em vốn, chỉ là đường thẳng mà thôi

A A C’ E’, G G G G A D’

Mà sao tình cờ gặp anh, em rẽ ngang qua đời

F C’ B B B C’, B C’ B A G

Vài người vội vã, vội đến rồi đi

A A C’ E’, G G’ B C’

Mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ suy

F C’ C’ C’ C’, C’ B D’ C’

Từng đêm nhớ mong về người, Biết anh còn chờ đợi

C’ D’ E’ C’ A A, E’ D’ G G G

Chơi vơi bao đêm em thấy đủ rồi

C’ C’ C’ C’, B C’ A G

Ngàn tia nắng anh gần lại, Ánh dương màu mắt xanh ngời

C’ D’ E’ C’ A A, E’ D’ G G’ D’ C’

Lóe lên ngàn giấc mơ còn trong đời

F’ E’ C’, F’ E’ C’ D’ C’

[Điệp Khúc]

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

G A C’ G’ E’, E’ D’ E’, C’ G D’

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

G A C’ G’ F’, F’ E’ F’, E’ C’ D’ E’

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

G A C’ G’ E’, E’ D’ E’, C’ G D’

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

G’ D’ C’, F’ E’ C’, F’ E’ C’, D’ C’

Trái đất vốn lạ thường, Mà sao em cứ đi nhầm đường

C’ C’ C’ A A, G A B B B G G

Lạc vào tim anh lẻ loi, Đằng sau chữ yêu đây là thương

E F G A C’ B, G A B G G E G

When you call me a baby

G C’ C’ C’ C’ A

Make me so crazy

B B B G

My heart is breaking slowly

B B B B G G

Chầm chậm bờ môi khẽ trôi, Ôi mình yêu thật rồi

E F G A E’ D’, D’ C’ D’ C’ C’

Tình cờ biết nhớ những lúc ngây thơ

C’ C’ G’ G’, G’ G’ E’ E’

Tình cờ lắm lúc chỉ biết vu vơ

G’ G’ G’ G’ E’ E’

Tình cờ bơ vơ lạc trong những giấc mơ

G’ G’ G’ A’ B’ A’ G’ E’

Lắm lúc chỉ muốn nói anh mãi thương em

G’ G’ G’ G’ G’, G’ G’ E’ E’ 

Nhưng trong tim bâng khuân chẳng biết có ai xem này

G’ G’ G’ G’ G’, A’ E’ D’ C’ C’

Vì chữ thương nặng lắm đâu thể phơi bày

C’ F’ E’ C’, F’ E’ C’ D’ C’

[Điệp Khúc]

Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

G A C’ G’ E’, E’ D’ E’, C’ G D’

Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy

G A C’ G’ E’, E’ D’ E’, C’ G D’

Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây,

G A C’ G’ E’, E’ D’ E’, C’ G D’

khuất xa mờ, Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh.

G’ D’ C’, F’ E’ C’, F’ E’ C’, D’ C’

Yêu hay không yêu, Thương em anh hãy nói

C’ C’ C’ C’, C’ C’ C’ D’ D’

Trao nhau đôi môi, Rồi sẽ trở thành đôi

C’ C’ C’ C’, B C’ B E G

Em đang chơi vơi, Liệu anh có bước tới

C’ C’ C’ C’, G C’ C’ D’ D’

Chầm chậm nói đôi lời, khiến em chợt vui cười

C’ C’ F’ E’ C’, F’ E’ C’ D’ C’

Trên đây là Cm âm Phải Chăng Em Đã Yêu Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Phải Chăng Em Đã Yêu!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc