Sài Gòn Đau Lòng Quá – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Sài Gòn Đau Lòng Quá (Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên”

Cầm tấm vé trên tay

sol sol2 sol2 mi2 mi2

Để bay đến nơi xa

mi2 Re2 mi2 Re2 Do2

Sài Gòn đau lòng quá

Do2 Do2 Re2 Do2 la2

Toàn kỷ niệm chúng ta

Do2 si Do2 la2 sol2

Phải đi xa đến đâu?

mi2 fa2 sol2 Do3 la2

Thời gian quên mất bao lâu?

Re2 mi2 fa2 si2 la2 sol2

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

mi2 – fa2 sol2 fa2 fa2 la Do2 si la si Do2

[Verse 1]

Mình đã từng hứa

sol Do2 Re2 mi2

Bên nhau hết tháng năm dài

mi2 mi2 fa2 mi2 Re2 Do2

Yêu đến khi ngừng hơi thở

si Re2 Do2 si Do2 la

Đến khi ngừng mơ…

Re2 Do2 si Do2 sol

Nắm chặt tay đi hết nhân thế này

fa2 la si mi2 sol2 Re2 mi2 Do2

Chân trời hằn chân ta

la sol la si Do2

Vô tận là chúng ta…

la sol la Do2 si

Mình đã từng hứa

sol Do2 Re2 mi2

Đi qua hết bao thăng trầm

mi2 mi2 fa2 mi2 Re2 Do2

Cho dẫu mai này xa rời

si Re2 Do2 si Do2 la

Vẫn không hề đổi dời…

Re2 Do2 si Do2 sol

Có ngờ đâu, đã sớm tan với tành

fa2 la si mi2 sol2 Re2 mi2 Re2 – Do2

Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali…

Do2 Do2 Do2 mi2 Re2 si Do2 Do2

[PreChorus]

Cứ càng yêu, cứ càng đau

la2 la si, sol2 si Do2

Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều

fa2 la si sol sol la2 sol2 fa2 mi2

Tokyo hay Seoul

la2 la2 la2 mi2 mi2 Re2

Paris hay New York

la2 la2 si2 si2 Do3

Đi càng xa, càng không thể quên…

fa2 mi2 fa2 la Do2 mi2 Re2

[Chorus]

Cầm tấm vé trên tay

sol sol2 sol2 mi2 mi2

Để bay đến nơi xa

mi2 Re2 mi2 Re2 Do2

Sài Gòn đau lòng quá

Do2 Do2 Re2 Do2 la2

Toàn kỷ niệm chúng ta

Do2 si Do2 la2 sol2

Phải đi xa đến đâu?

mi2 fa2 sol2 Do3 la2

Thời gian quên mất bao lâu?

Re2 mi2 fa2 si2 la2 sol2

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

mi2 – fa2 sol2 fa2 fa2 la Do2 si la si Do2

[Verse 2]

Mình đã từng hứa

sol Do2 Re2 mi2

Đi qua hết bao thăng trầm

mi2 mi2 fa2 mi2 Re2 Do2

Cho dẫu mai này về đâu

Do2 Re2 Do2 si Do2 la2

Vẫn luôn còn nhau

la2 sol2 fa2 sol2

Nào đâu ai biết sớm cách chia lìa

mi2 fa2 sol2 la2 la2 la2 mi2 Re2 Re2

Nào đâu ai biết sớm tan với tành

mi2 fa2 sol2 sol2 sol2 Re2 Do2

Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali…

Do2 Do2 Do2 mi2 Re2 si Do2 Do2

[PreChorus]

Cứ càng yêu, cứ càng đau

la2 la si, sol2 si Do2

Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều

fa2 la si sol sol la2 sol2 fa2 mi2

Tokyo hay Seoul

la2 la2 la2 mi2 mi2 Re2

Paris hay New York

la2 la2 si2 si2 Do3

Đi càng xa, càng không thể quên…

fa2 mi2 fa2 la Do2 mi2 Re2

[Chorus]

Cầm tấm vé trên tay

sol sol2 sol2 mi2 mi2

Để bay đến nơi xa

mi2 Re2 mi2 Re2 Do2

Sài Gòn đau lòng quá

Do2 Do2 Re2 Do2 la2

Toàn kỷ niệm chúng ta

Do2 si Do2 la2 sol2

Phải đi xa đến đâu?

mi2 fa2 sol2 Do3 la2

Thời gian quên mất bao lâu?

Re2 mi2 fa2 si2 la2 sol2

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

mi2 – fa2 sol2 fa2 fa2 la Do2 si la si Do2

[Bridge]

Ngày tôi chưa từng biết khóc

mi2 fa2 sol2 Do2 Do3 Do3

Ngày tôi chưa từng biết nhớ

Re2 mi2 fa2 si si2 si2

Ngày tôi chưa từng biết nỗi buồn ra sao niềm đau xé tim như nào

Do2 Re2 mi2 Do2 fa2 fa2 si Re2 Re2 Do2 mi2 Do3 si2 la2 la2

Ngày người chưa đến mang theo giấc mơ, rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ…

mi2 mi2 fa2 sol2 la2 la2 la2 Do3 si2, mi2 Re2 mi2 si2 si2 si2 la2 sol2

Chờ người đến dịu xoa tổn thương tôi đã từng…

si Do2 Re2 mi2 Do3 si2 la2 si2 fa2

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên”

Cầm tấm vé trên tay

5 5’ 5’ 3’ 3’

Để bay đến nơi xa

3’ 2’ 3’ 2’ 1’

Sài Gòn đau lòng quá

1’ 1’ 2’ 1’ 6’

Toàn kỷ niệm chúng ta

1’ 7 1’ 6’ 5’

Phải đi xa đến đâu?

3’ 4’ 5’ 1’’ 6’

Thời gian quên mất bao lâu?

2’ 3’ 4’ 7’ 6’5’

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

3’4’ 5’ 4’ 4’ 6 1’ 7 6 7 1’

[Verse 1]

Mình đã từng hứa

5 1’ 2’ 3’

Bên nhau hết tháng năm dài

3’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’

Yêu đến khi ngừng hơi thở

7 2’ 1’ 7 1’ 6

Đến khi ngừng mơ…

2’ 1’ 7 1’5

Nắm chặt tay đi hết nhân thế này

4’ 6 7 3’ 5’ 2’ 3’ 1’

Chân trời hằn chân ta

6 5 6 7 1’

Vô tận là chúng ta…

6 5 6 1’ 7

Mình đã từng hứa

5 1’ 2’ 3’

Đi qua hết bao thăng trầm

3’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’

Cho dẫu mai này xa rời

7 2’ 1’ 7 1’ 6

Vẫn không hề đổi dời…

2’ 1’ 7 1’5

Có ngờ đâu, đã sớm tan với tành

4’ 6 7 3’ 5’ 2’ 3’ 2’1’

Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali…

1’ 1’ 1’ 3’ 2’ 7 1’ 1’

[PreChorus]

Cứ càng yêu, cứ càng đau

6’ 6 7, 5’ 7 1’

Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều

4’ 6 7 5 5 6’ 5’ 4’ 3’

Tokyo hay Seoul

6’ 6’ 6’ 3’ 3’ 2’

Paris hay New York

6’ 6’ 7’ 7’ 1’’

Đi càng xa, càng không thể quên…

4’ 3’ 4’ 6 1’ 3’ 2’

[Chorus]

Cầm tấm vé trên tay

5 5’ 5’ 3’ 3’

Để bay đến nơi xa

3’ 2’ 3’ 2’ 1’

Sài Gòn đau lòng quá

1’ 1’ 2’ 1’ 6’

Toàn kỷ niệm chúng ta

1’ 7 1’ 6’ 5’

Phải đi xa đến đâu?

3’ 4’ 5’ 1’’ 6’

Thời gian quên mất bao lâu?

2’ 3’ 4’ 7’ 6’5’

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

3’4’ 5’ 4’ 4’ 6 1’ 7 6 7 1′

[Verse 2]

Mình đã từng hứa

5 1’ 2’ 3’

Đi qua hết bao thăng trầm

3’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’

Cho dẫu mai này về đâu

1’ 2’ 1’ 7 1’ 6’

Vẫn luôn còn nhau

6’ 5’ 4’ 5’

Nào đâu ai biết sớm cách chia lìa

3’ 4’ 5’ 6’ 6’ 6’ 3’ 2’ 2’

Nào đâu ai biết sớm tan với tành

3’ 4’ 5’ 5’ 5’ 2’ 1’

Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali…

1’ 1’ 1’ 3’ 2’ 7 1’ 1’

[PreChorus]

Cứ càng yêu, cứ càng đau

6’ 6 7, 5’ 7 1’

Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều

4’ 6 7 5 5 6’ 5’ 4’ 3’

Tokyo hay Seoul

6’ 6’ 6’ 3’ 3’ 2’

Paris hay New York

6’ 6’ 7’ 7’ 1’’

Đi càng xa, càng không thể quên…

4’ 3’ 4’ 6 1’ 3’ 2’

[Chorus]

Cầm tấm vé trên tay

5 5’ 5’ 3’ 3’

Để bay đến nơi xa

3’ 2’ 3’ 2’ 1’

Sài Gòn đau lòng quá

1’ 1’ 2’ 1’ 6’

Toàn kỷ niệm chúng ta

1’ 7 1’ 6’ 5’

Phải đi xa đến đâu?

3’ 4’ 5’ 1’’ 6’

Thời gian quên mất bao lâu?

2’ 3’ 4’ 7’ 6’5’

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

3’4’ 5’ 4’ 4’ 6 1’ 7 6 7 1’

[Bridge]

Ngày tôi chưa từng biết khóc

3’ 4’ 5’ 1’ 1’’ 1’’

Ngày tôi chưa từng biết nhớ

2’ 3’ 4’ 7 7’ 7’

Ngày tôi chưa từng biết nỗi buồn ra sao niềm đau xé tim như nào

1’ 2’ 3’ 1’ 4’ 4’ 7 2’ 2’ 1’ 3’ 1’’ 7’ 6’ 6’

Ngày người chưa đến mang theo giấc mơ, rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ…

3’ 3’ 4’ 5’ 6’ 6’ 6’ 1’’ 7’, 3’ 2’ 3’ 7’ 7’ 7’ 6’ 5’

Chờ người đến dịu xoa tổn thương tôi đã từng…

7 1’ 2’ 3’ 1’’ 7’ 6’ 7’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên”

Cầm tấm vé trên tay

G G’ G’ E’ E’

Để bay đến nơi xa

E’ D’ E’ D’ C’

Sài Gòn đau lòng quá

C’ C’ D’ C’ A’

Toàn kỷ niệm chúng ta

C’ B C’ A’ G’

Phải đi xa đến đâu?

E’ F’ G’ C’’ A’

Thời gian quên mất bao lâu?

D’ E’ F’ B’ A’G’

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

E’F’ G’ F’ F’ A C’ B A B C’

[Verse 1]

Mình đã từng hứa

G C’ D’ E’

Bên nhau hết tháng năm dài

E’ E’ F’ E’ D’ C’

Yêu đến khi ngừng hơi thở

B D’ C’ B C’ A

Đến khi ngừng mơ…

D’ C’ B C’G

Nắm chặt tay đi hết nhân thế này

F’ A B E’ G’ D’ E’ C’

Chân trời hằn chân ta

A G A B C’

Vô tận là chúng ta…

A G A C’ B

Mình đã từng hứa

G C’ D’ E’

Đi qua hết bao thăng trầm

E’ E’ F’ E’ D’ C’

Cho dẫu mai này xa rời

B D’ C’ B C’ A

Vẫn không hề đổi dời…

D’ C’ B C’G

Có ngờ đâu, đã sớm tan với tành

F’ A B E’ G’ D’ E’ D’C’

Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali…

C’ C’ C’ E’ D’ B C’ C’

[PreChorus]

Cứ càng yêu, cứ càng đau

A’ A B, G’ B C’

Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều

F’ A B G G A’ G’ F‘ E’

Tokyo hay Seoul

A’ A’ A’ E’ E’ D’

Paris hay New York

A’ A’ B’ B’ C’’

Đi càng xa, càng không thể quên…

F’ E’ F’ A C’ E’ D’

[Chorus]

Cầm tấm vé trên tay

G G’ G’ E’ E’

Để bay đến nơi xa

E’ D’ E’ D’ C’

Sài Gòn đau lòng quá

C’ C’ D’ C’ A’

Toàn kỷ niệm chúng ta

C’ B C’ A’ G’

Phải đi xa đến đâu?

E’ F’ G‘ C’’ A’

Thời gian quên mất bao lâu?

D’ E’ F’ B’ A’G’

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

E’F’ G’ F’ F’ A C’ B A B C’

[Verse 2]

Mình đã từng hứa

G C’ D’ E’

Đi qua hết bao thăng trầm

E’ E’ F’ E’ D’ C’

Cho dẫu mai này về đâu

C’ D’ C’ B C’ A’

Vẫn luôn còn nhau

A’ G’ F’ G’

Nào đâu ai biết sớm cách chia lìa

E’ F’ G’ A’ A’ A’ E’ D’ D’

Nào đâu ai biết sớm tan với tành

E’ F’ G’ G’ G’ D’ C’

Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali…

C’ C’ C’ E’ D’ B C’ C’

[PreChorus]

Cứ càng yêu, cứ càng đau

A’ A B, G’ B C’

Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều

F’ A B G G A’ G’ F’ E’

Tokyo hay Seoul

A’ A’ A’ E’ E’ D’

Paris hay New York

A’ A’ B’ B’ C’’

Đi càng xa, càng không thể quên…

F’ E’ F’ A C’ E’ D’

[Chorus]

Cầm tấm vé trên tay

G G’ G’ E’ E’

Để bay đến nơi xa

E’ D’ E’ D’ C’

Sài Gòn đau lòng quá

C’ C’ D’ C’ A’

Toàn kỷ niệm chúng ta

C’ B C’ A’ G’

Phải đi xa đến đâu?

E’ F’ G’ C’’ A’

Thời gian quên mất bao lâu?

D’ E’ F’ B’ A’G’

Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên…

E’F’ G’ F’ F’ A C’ B A B C’

[Bridge]

Ngày tôi chưa từng biết khóc

E’ F’ G’ C’ C’’ C’’

Ngày tôi chưa từng biết nhớ

D’ E’ F’ B B’ B’

Ngày tôi chưa từng biết nỗi buồn ra sao niềm đau xé tim như nào

C’ D’ E’ C’ F’ F’ B D’ D’ C’ E’ C’’ B’ A’ A’

Ngày người chưa đến mang theo giấc mơ, rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ…

E’ E’ F’ G’ A’ A’ A’ C’’ B’, E’ D’ E’ B’ B’ B’ A’ G’

Chờ người đến dịu xoa tổn thương tôi đã từng…

B C’ D’ E’ C’’ B’ A’ B’ F’

Trên đây là Cm âm Sài Gòn Đau Lòng Quá Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Sài Gòn Đau Lòng Quá!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc