Something Just Like This – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Something Just Like This (The Chainsmokers Coldplay)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Something Just Like This – The Chainsmokers Coldplay”

I’ve been reading books of old

Do do do SI do FA
The legends and the myths

Do do do re SI do
Achilles and his gold

Do do do SI do FA
Hercules and his gifts

Do do do mi SI do
SpiderMan’s control

mi mi mi mi fa
And Batman with his fists

Re fa re re mi mi
And clearly I don’t see myself upon that list

Do mi mi re re re re re do do

But she said, where’d you wanna go?

Do do do sol sol sol la
How much you wanna risk?

la la sol sol fa mi
I’m not lookin’ for somebody

mi mi mi mi mi sol sol re
With some superhuman gifts

Re re re re fa mi mi
Some superhero

Do mi sol sol la
Some fairytale bliss

la la sol sol fa mi
Just something I can turn to

mi mi mi mi fa fa re
Somebody I can kiss

Re re re fa mi mi

I want something just like this

Do mi mi re re re do
Doodoodoo, doodoodoo

Do re mi do re mi
Doodoodoo, doodoo

Do re mi do re mi
Doodoodoo, doodoodoo

Do re mi do re mi
Oh, I want something just like this

la2 do mi mi re re do
 

She said, where’d you wanna go?

sol2 SI si 2 SI do
How much you wanna risk?

Do re re re mi mi
I’m not lookin’ for somebody

mi mi mi re re re do
With some superhuman gifts

Do do do re re mi mi
Some superhero

sol2 SI SI SI do
Some fairytale bliss

Do re re re mi mi
Just something I can turn to

mi mi re re do re do
Somebody I can miss

mi re re re do do

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Something Just Like This – The Chainsmokers Coldplay”

I’ve been reading books of old

1 1 1 7′ 1 4′
The legends and the myths

1 1 1 2 7′ 1
Achilles and his gold

1 1 1 7′ 1 4′
Hercules and his gifts

1 1 1 3 7′ 1
SpiderMan’s control

3 3 3 3 4
And Batman with his fists

2 1 2 2 3 3
And clearly I don’t see myself upon that list

1 3 3 2 2 2 2 2 1 1

But she said, where’d you wanna go?

1 1 1 5 5 5 6
How much you wanna risk?

6 6 5 5 4 3
I’m not lookin’ for somebody

3 3 3 3 3 5 5 2
With some superhuman gifts

2 2 2 2 4 3 3
Some superhero

1 3 5 5 6
Some fairytale bliss

6 6 5 5 4 3
Just something I can turn to

3 3 3 3 4 4 2
Somebody I can kiss

2 2 2 4 3 3

I want something just like this

1 3 3 2 2 2 1
Doodoodoo, doodoodoo

1 2 3 1 2 3
Doodoodoo, doodoo

1 2 3 1 2 3
Doodoodoo, doodoodoo

1 2 3 1 2 3
Oh, I want something just like this

6′ 1 3 3 2 2 1
 

She said, where’d you wanna go?

5′ 7′ 7′ 7′ 1
How much you wanna risk?

1 2 2 2 3 3
I’m not lookin’ for somebody

3 3 3 2 2 2 1
With some superhuman gifts

1 1 1 2 2 3 3
Some superhero

5′ 7′ 7′ 7′ 1
Some fairytale bliss

1 2 2 2 3 3
Just something I can turn to

3 3 2 2 1 2 1
Somebody I can miss

3 2 2 2 1 1

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Something Just Like This – The Chainsmokers Coldplay”

I’ve been reading books of old

C C C B’ C F’
The legends and the myths

C C C D B’ C
Achilles and his gold

C C C B’ C F’
Hercules and his gifts

C C C E B’ C
SpiderMan’s control

E E E E F
And Batman with his fists

D F D D E E
And clearly I don’t see myself upon that list

C E E D D D D D C C

But she said, where’d you wanna go?

C C C G G G A
How much you wanna risk?

A A G G F E
I’m not lookin’ for somebody

E E E E E G G D
With some superhuman gifts

D D D D F E E
Some superhero

C E G G A
Some fairytale bliss

A A G G F E
Just something I can turn to

E E E E F F D
Somebody I can kiss

D D D F E E

I want something just like this

C E E D D D C
Doodoodoo, doodoodoo

C D E C D E
Doodoodoo, doodoo

C D E C D E
Doodoodoo, doodoodoo

C D E C D E
Oh, I want something just like this

A’ C E E D D C

She said, where’d you wanna go?

G’ B’ B’ B’ C
How much you wanna risk?

C D D D E E 
I’m not lookin’ for somebody

E E E D D D C
With some superhuman gifts

C C C D D E E
Some superhero

G’ B’ B’ B’ C
Some fairytale bliss

C D D D E E
Just something I can turn to

E E D D C D C
Somebody I can miss

E D D D C C

Trên đây là Cm âm Something Just Like This Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Something Just Like This này nhé !

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc