Tận Cùng Của Nỗi Nhớ – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tận Cùng Của Nỗi Nhớ (Will)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tận Cùng Của Nỗi Nhớ Will”

[Ver 1]

Anh chơi vơi, nơi góc phố quen mình từng,

D2 D2 D2 D2 SI L S S

Từng là tất cả.

F F D2 SI D2

Hôm ấy mây xanh ngát trời.

SI D2 SI L SI L S

Cố giữ lấy chút ấm áp từ tay em

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 R2 R2 D2

Nhưng biết sao được

R2 M2 R2 D2,

Hôm nay mình chia tay.

D2 D2 SI D2 D2

Những tấm hình kỷ niệm của chúng mình

M2 R2 D2  L L L M2 S

Vẫn đây mà

M2 R2 D2 R2 D2

Vậy cớ sao em vội xa?

S M2 R2 R2 D2 R2M2

Những món quà cùng lời chúc, yêu anh thiết tha…

R2 M2 L L L L M2, R2 R2 R2 D2

Chỉ mỗi anh là nhớ em của ngày hôm qua.

R2 M2 R2 D2, D2 D2 D2 R2 R2

Tận cùng của nỗi nhớ

D2 SI D2 S2 L2

Em có biết là gì ko?

S2 L2 S2 M2 F2 S2

Là ngày dài cứ trôi

L S L S2 F2,

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

F2 M2 F2 M2 D2 R2 M2

Tận cùng của tan vỡ

D2 SI D2 S2 L2,

Em có biết là gì không?

L2 L2 SI2 S2 F2 S2

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

L S  L S2 F2 F2 M2 R2 D2

Hẹn anh ở nơi phố quen,

L D2 S2 F2 M2 R2

Rồi chia tay.

SI D2 D2

[Ver 2]

Nếu, anh được một lần ngược thời gian

M2, R2 D2 D2 S S S R2

Thì chẳng ngại chi, anh sẽ về nơi lúc xưa

SI D2 SI D2, D2 D2 D2 M2 F2 M2

Ở phố đông người, vội vàng quá,

M2 M2 R2 D2 , D2 D2 M2

Ta vô tình chạm nhẹ vào nhau.

R2 D2 SI SI SI SI R2,

Một thoáng mơ mộng

R2 M2 R2 D2,

Để anh ngỡ say một đời…

D2 R2 S2 M2 R2 D2

Có căn phòng từng ngập tràn tiếng cười

M2 R2 D2  L L L M2 S

Rồi mỗi đêm về,

S M2 R2 D2 R2 D2

Chỉ có anh với mỗi cơ đơn

S M2 R2 S2 L2 M2 M2

Anh trách mình chẳng thể xóa đi hết tất cả…

R2 M2 L L L M2 R2 R2 S2 M2

Muốn hỏi em là

R2 M2 R2 D2,

Em có còn yêu anh?

D2 D2 D2 S2 S2

Tận cùng của nỗi nhớ

D2 SI D2 S2 L2,

Em có biết là gì ko?

S2 L2 S2 M2 F2 S2

Là ngày dài cứ trôi

L S L S2 F2,

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

F2 M2 F2 M2 D2 R2 M2

Tận cùng của tan vỡ

D2 SI D2 S2 L2,

Em có biết là gì không?

L2 L2 SI2 S2 F2 S2

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

L S  L S2 F2 F2 M2 R2 D2

Hẹn anh ở nơi phố quen

L D2 S2 F2 M2 R2,

Nếu buông tay là chuyện thời gian

M2 R2 R2 D2 D2 D2 R2

Cũng từ thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi mà

M2 R2 M2 R2 M2 S2 M2 R2 D2

Cả hai rồi sẽ lại yêu…

S M2 R2 S2 R2 M2

Lại đi tiếp trên con đường mới

D2 R2 M2 M2 M2 M2 L2

Có một người đợi chờ để nhớ

M2 R2 R2 R2 R2 R2 S2

Mà sao, anh vẫn cứ nhớ em người hỡi

M2 F2, S2 S2 L2 L2 L2 L2 SI2 L2 S2

Tận cùng của nỗi nhớ

D2 SI D2 S2 L2,

Em có biết là gì ko?

S2 L2 S2 M2 F2 S2

Là ngày dài cứ trôi

L S L S2 F2, F2

(chỉ nghĩ về x2)

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

M2 F2 M2 D2 R2 M2

Tận cùng của tan vỡ

D2 SI D2 S2 L2,

Em có biết là gì không?

L2 L2 SI2 S2 F2 S2

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

L S  L S2 F2 F2 M2 R2 D2

Hẹn anh ở nơi phố quen

L D2 S2 F2 M2 R2,

Rồi chia tay.

SI D2 D2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Tận Cùng Của Nỗi Nhớ Will”

[Ver 1]

Anh chơi vơi, nơi góc phố quen mình từng,

1’ 1’ 1’ 1’ 7 6 5 5

Từng là tất cả.

4 4 1’ 7 1’

Hôm ấy mây xanh ngát trời.

7 1’ 7 6 7 6 5

Cố giữ lấy chút ấm áp từ tay em

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 2’ 1’

Nhưng biết sao được

2’ 3’ 2’ 1’

Hôm nay mình chia tay.

1’ 1’ 7 1’ 1’

Những tấm hình kỷ niệm của chúng mình

3’ 2’ 1’ 6 6 6 3’ 5

Vẫn đây mà

3’ 2’ 1’ 2’ 1’

Vậy cớ sao em vội xa?

5 3’ 2’ 2’ 1’ 2’3’

Những món quà cùng lời chúc, yêu anh thiết tha…

2’ 3’ 6 6 6 6 3’, 2’ 2’ 2’ 1’

Chỉ mỗi anh là nhớ em của ngày hôm qua.

2’ 3’ 2’ 1’, 1’ 1’ 1’ 2’ 2’

Tận cùng của nỗi nhớ

1’ 7 1’ 5’ 6’

Em có biết là gì ko?

5’ 6’ 5’ 3’ 4’ 5’

Là ngày dài cứ trôi

6 5 6 5’ 4’

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

4’ 3’ 4’ 3’ 1’ 2’ 3’

Tận cùng của tan vỡ

1’ 7 1’ 5’ 6’

Em có biết là gì không?

6’ 6’ 7’ 5’ 4’ 5’

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

6 5 6 5’ 4’ 4’ 3’ 2’ 1’

Hẹn anh ở nơi phố quen,

6 1’ 5’ 4’ 3’ 2’

Rồi chia tay.

7 1’ 1’

[Ver 2]

Nếu, anh được một lần ngược thời gian

3’ 2’ 1’ 1’ 5 5 5 2’

Thì chẳng ngại chi, anh sẽ về nơi lúc xưa

7 1’ 7 1’, 1’ 1’ 1’ 3’ 4’ 3’

Ở phố đông người, vội vàng quá,

3’ 3’ 2’ 1’, 1’ 1’ 3’

Ta vô tình chạm nhẹ vào nhau.

2’ 1’ 7 7 7 7 2’

Một thoáng mơ mộng

2’ 3’ 2’ 1’

Để anh ngỡ say một đời…

1’ 2’ 5’ 3’ 2’ 1’

Có căn phòng từng ngập tràn tiếng cười

3’ 2’ 1’ 6 6 6 3’ 5

Rồi mỗi đêm về,

5 3’ 2’ 1’ 2’ 1’

Chỉ có anh với mỗi cơ đơn

5 3’ 2’ 5’ 6’ 3’ 3’

Anh trách mình chẳng thể xóa đi hết tất cả…

2’ 3’ 6 6 6 3’ 2’ 2’ 5’ 3’

Muốn hỏi em là

2’ 3’ 2’ 1’

Em có còn yêu anh?

1’ 1’ 1’ 5’ 5’

Tận cùng của nỗi nhớ

1’ 7 1’ 5’ 6’

Em có biết là gì ko?

5’ 6’ 5’ 3’ 2’ 5’

Là ngày dài cứ trôi

6 5 6 5’ 4’

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

4’ 3’ 4’ 3’ 1’ 2’ 3’

Tận cùng của tan vỡ

1’ 7 1’ 5’ 6’

Em có biết là gì không?

6’ 6’ 7’ 5’ 4’ 5’

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

6 5 6 5’ 4’ 4′ 3’ 2’ 1’

Hẹn anh ở nơi phố quen

6 1’ 5’ 4’ 3’ 2’

Nếu buông tay là chuyện thời gian

3’ 2’ 2’ 1’ 1’ 1’ 2’

Cũng từ thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi mà

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Cả hai rồi sẽ lại yêu…

5 3’ 2’ 5’ 2’ 3’

Lại đi tiếp trên con đường mới

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 3’ 6’

Có một người đợi chờ để nhớ

3’ 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 5’

Mà sao, anh vẫn cứ nhớ em người hỡi

3’ 4’, 5’ 5’ 6’ 6’ 6’ 6’ 7’ 6’ 5’

Tận cùng của nỗi nhớ

1’ 7 1’ 5’ 6’

Em có biết là gì ko?

5’ 6’ 5’ 3’ 4’ 5’

Là ngày dài cứ trôi

6 5 6 5’ 4’ 4’

(chỉ nghĩ về x2)

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

3’ 4’ 3’ 1’ 2’ 3’

Tận cùng của tan vỡ

1’ 7 1’ 5’ 6’

Em có biết là gì không?

6’ 6’  7’ 5’ 4’ 5’

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

6 5 6 5’ 4’ 4’ 3’ 2’ 1’

Hẹn anh ở nơi phố quen

6 1’ 5’ 4’ 3’ 2’

Rồi chia tay.

7 1’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Tận Cùng Của Nỗi Nhớ Will”

[Ver 1]

Anh chơi vơi, nơi góc phố quen mình từng,

C’ C’ C’ C’ B A B B

Từng là tất cả.

F F C’ B C’

Hôm ấy mây xanh ngát trời.

B C’ B A B A G

Cố giữ lấy chút ấm áp từ tay em

C’ C’ C’ C’ C’ C’ C’ D’ D’ C’

Nhưng biết sao được

D’ E’ D’ C’

Hôm nay mình chia tay.

C’ C’ B C’ C’

Những tấm hình kỷ niệm của chúng mình

E’ D’ C’ A A A E’ G

Vẫn đây mà

E’ D’ C’ D’ C’

Vậy cớ sao em vội xa?

G E’ D’ D’ C’ D’E’

Những món quà cùng lời chúc, yêu anh thiết tha…

D’ E’ A A A A E’, D’ D’ D’ C’

Chỉ mỗi anh là nhớ em của ngày hôm qua.

D’ E’ D’ C’, C’ C’ C’ D’ D’

Tận cùng của nỗi nhớ

C’ B C’ G’ A’

Em có biết là gì ko?

G’ A’ G’ E’ F’ G’

Là ngày dài cứ trôi

A G A G’ F’

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

F’ E’ F’ E’ C’ D’ E’

Tận cùng của tan vỡ

C’ B C’ G’ A’

Em có biết là gì không?

A’ A’ B’ G’ F’ G’

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

A G A G’ F’ F’ E’ D’ C’

Hẹn anh ở nơi phố quen,

A C’ G’ F’ E’ D’

Rồi chia tay.

B C’ C’

[Ver 2]

Nếu, anh được một lần ngược thời gian

E’, D’ C’ C’ G G G D’

Thì chẳng ngại chi, anh sẽ về nơi lúc xưa

B C’ B C’, C’ C’ C’ E’ F’ E’

Ở phố đông người, vội vàng quá,

E’ E’ D’ C’, C’ C’ E’

Ta vô tình chạm nhẹ vào nhau.

D’ C’ B B B B D’

Một thoáng mơ mộng

D’ E’ D’ C’

Để anh ngỡ say một đời…

C’ D’ G’ E’ D’ C’

Có căn phòng từng ngập tràn tiếng cười

E’ D’ C’ A A A E’ G

Rồi mỗi đêm về,

G E’ D’ C’ D’ C’

Chỉ có anh với mỗi cơ đơn

G E’ D’ G’ A’ E’ E’

Anh trách mình chẳng thể xóa đi hết tất cả…

D’ E’ A A A E’ D’ D’ G’ E’

Muốn hỏi em là

D’ E’ D’ C’

Em có còn yêu anh?

C’ C’ C’ G’ G’

Tận cùng của nỗi nhớ

C’ B C’ G’ A’

Em có biết là gì ko?

G’ A’ G’ E’ F’ G’

Là ngày dài cứ trôi

A G A G’ F’

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

F’ E’ F’ E’ C’ D’ E’

Tận cùng của tan vỡ

C’ B C’ G’ A’

Em có biết là gì không?

A’ A’ B’ G’ F’ G’

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

A G A G’ F’ F’ E’ D’ C’

Hẹn anh ở nơi phố quen

A C’ G’ F’ E’ D’

Nếu buông tay là chuyện thời gian

E’ D’ D’ C’ C’ C’ D’

Cũng từ thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi mà

E’ D’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Cả hai rồi sẽ lại yêu…

G E’ D’ G’ D’ E’

Lại đi tiếp trên con đường mới

C’ D’ E’ E’ E’ A’

Có một người đợi chờ để nhớ

E’ D’ D’ D’ D’ D’ G’

Mà sao, anh vẫn cứ nhớ em người hỡi

E’ F’, G’ G’ A’ A’ A’ A’ B’ A’ G’

Tận cùng của nỗi nhớ

C’ B C’ G’ A’

Em có biết là gì ko?

G’ A’ G’ E’ F’ G’

Là ngày dài cứ trôi

A G A G’ F’, F’

(chỉ nghĩ về x2)

Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.

E’ F’ E’ C’ D’ E’

Tận cùng của tan vỡ

C’ B C’ G’ A’

Em có biết là gì không?

A’ A’ B’ G’ F’ G’

Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp

A G A G’ F’ F’ E’ D’ C’

Hẹn anh ở nơi phố quen

A C’ G’ F’ E’ D’

Rồi chia tay.

B C’ C’

Trên đây là Cm âm Tận Cùng Của Nổi Nhớ Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com nha

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tận Cùng Của Nổi Nhớ !

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc