Tát Nước Đầu Đình – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tát Nước Đầu Đình (Lynk Lee Cover)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tát Nước Đầu Đình Lynk Lee Cover”

Hôm qua tát nước đầu đình

fa2 FA FA SOL RE DO

Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen

solfa DO DO REFA la sol la la

Em được thì cho anh xin

fa2 RE DO RE RE DO

Hay là em để làm tin trong nhà

Do2 la DO RE la DO sol fa

Áo anh sứt chỉ đường tà

Re2 DO RE la sol sol

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu

Re sol la DO, fa fa si si

Áo anh sứt chỉ đã lâu

Re2 DO RE sol DO la

Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.

la sol la DO sol MI MI RE

Khâu rồi anh sẽ trả công

Re2 DO FA FA RE FA

Đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho

fa2 RE DO DO, SOL SOL LA SOL

Giúp em năm thúng xôi vò

Do3 LA SOL DO3 SOL FA

Ba con lợn béo, một vò rượu tăm

Do3 LA SOL DO3, DO RE RE FA

Giúp em đôi chiếu em nằm

fa2 RE DO FA RE DO

doi chăn em đắp, đôi chằm em đeo

Re2 RE FA FA, RE RE SOL SOL

Giúp cho quan tám tiền cheo,

Do3 LA SOL LA SOL LA

Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau

la2 LA SOL DO3, RE DO RE FA

Khâu rồi anh sẽ trả công

Re2 DO FA FA RE FA

Đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho

fa2 RE DO DO, SOL SOL LA SOL

Giúp em năm thúng xôi vò

Do3 LA SOL DO3 SOL FA

Ba con lợn béo, một vò rượu tăm

Do3 LA SOL DO3, DO RE RE FA

Giúp em đôi chiếu em nằm

fa2 RE DO FA RE DO

doi chăn em đắp, đôi chằm em đeo

Re2 RE FA FA, RE RE SOL SOL

Giúp cho quan tám tiền cheo,

Do3 LA SOL LA SOL LA

Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau

la2 LA SOL DO3, RE DO RE FA

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Tát Nước Đầu Đình Lynk Lee Cover”

Hôm qua tát nước đầu đình

4’ 4’ 4’ 5’ 2’ 1’

Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen

54 1’ 1’ 2’4’ 6 5 6 6

Em được thì cho anh xin

4’ 2’ 1’ 2’ 2’ 1’

Hay là em để làm tin trong nhà

1’ 6 1’ 2’ 6 1’ 5 4

Áo anh sứt chỉ đường tà

2’ 1’ 2’ 6 5 5

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu

2 5 6 1’, 4 4 7 7 

Áo anh sứt chỉ đã lâu

2’ 1’ 2’ 5 1’ 6

Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.

6 5 6 1’ 5 3’ 3’ 2’

Khâu rồi anh sẽ trả công

2’ 1’ 4’ 4’ 2’ 4’

Đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho

4’ 2’ 1’ 1’, 5’ 5’ 6’ 5’

Giúp em năm thúng xôi vò

1’’ 6’ 5’ 1’’ 5’ 4’

Ba con lợn béo, một vò rượu tăm

1’’ 6’ 5’ 1’’, 1’ 2’ 2’ 4’

Giúp em đôi chiếu em nằm

4’ 2’ 1’ 4’ 2’ 1’

doi chăn em đắp, đôi chằm em đeo

2’ 2’ 4’ 4’, 2’ 2’ 5’ 5’

Giúp cho quan tám tiền cheo,

1’’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’

Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau

6’ 6’ 5’ 1’’, 2’ 1’ 2’ 4’

Khâu rồi anh sẽ trả công

2’ 1’ 4’ 4’ 2’ 4’

Đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho

4’ 2’ 1’ 1’, 5’ 5’ 6’ 5’

Giúp em năm thúng xôi vò

1’’ 6’ 5’ 1’’ 5’ 4’

Ba con lợn béo, một vò rượu tăm

1″ 6’ 5’ 1’’, 1’ 2’ 2’ 4’

Giúp em đôi chiếu em nằm

4’ 2’ 1’ 4’ 2’ 1’

doi chăn em đắp, đôi chằm em đeo

2’ 2’ 4’ 4’, 2’ 2’ 5’ 5’

Giúp cho quan tám tiền cheo,

1’’ 6’ 5’ 6’ 5’ 6’

Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau

6’ 6’ 5’ 1’’, 2’ 1’ 2’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Tát Nước Đầu Đình Lynk Lee Cover”

Hôm qua tát nước đầu đình

F’ F’ F’ G’ D’ C’’

Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen

GF C’ C’ D’F’ A G A A

Em được thì cho anh xin

F’ D’ C’ D’ D’ C’

Hay là em để làm tin trong nhà

C’ A C’ D’ A C’ G F

Áo anh sứt chỉ đường tà

D’ C’ D’ A G G

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu

D G A C’, F F B B

Áo anh sứt chỉ đã lâu

D’ C’ D’ G C’ A

Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.

A G A C’ G E’ E’ D’

Khâu rồi anh sẽ trả công

D’ C’ F’ F’ D’ F’

Đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho

F’ D’ C’ C’, G’ G’ A’ G’

Giúp em năm thúng xôi vò

C’’ A’ G’ C’’ G’ F’

Ba con lợn béo, một vò rượu tăm

C’’ A’ G’ C’’, C’ D’ D’ F’

Giúp em đôi chiếu em nằm

F’ D’ C’ F’ D’ C’

doi chăn em đắp, đôi chằm em đeo

D’ D’ F’ F’, D’ D’ G’ G’

Giúp cho quan tám tiền cheo,

C’’ A’ G’ A’ G’ A’

Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau

A’ A’ G’ C’’, D’ C’ D’ F’

Khâu rồi anh sẽ trả công

D’ C’ F’ F’ D’ F’

Đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho

F’ D’ C’ C’, G’ G’ A’ G’

Giúp em năm thúng xôi vò

C’’ A’ G’ C’’ G’ F’

Ba con lợn béo, một vò rượu tăm

C’’ A’ G’ C’’, C’ D’ D’ F’

Giúp em đôi chiếu em nằm

F’ D’ C’ F’ D’ C’

doi chăn em đắp, đôi chằm em đeo

D’ D’ F’ F’, D’ D’ G’ G’

Giúp cho quan tám tiền cheo,

C’’ A’ G’ A’ G’ A’

Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau

A’ A’ G’ C’’, D’ C’ D’ F’

Trên đây là Cm âm Tát Nước Đầu Đình Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tát Nước Đầu Đình!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc