Tình sầu thiên thu muôn lối – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối (Doãn Hiếu )  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối Doãn Hiếu”

Giờ người nơi đâu em hỡi, chắc em đã đi rồi
mi mi sol sol sol la, la sol sol fa mi
Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên mà thôi
mi mi sol sol sol re re, re fa mi mi re mi
Chuyện đời đâu ai biết trước, lúc ta yêu điên cuồng
mi mi sol sol sol la, la sol sol fa mi
Tưởng rằng sẽ mãi thiên thu lòng chẳng đổi thay hết yêu là buông
mi mi mi sol sol sol, re re fa mi fa mi re mi

Nhiều lần con tim lênh đênh ở lại một chút thôi mà
mi mi sol sol sol sol, re re re fa mi redo

Tình sầu thiên thu muôn lối, nỗi nhớ mang theo một đời
mi2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2, la2 la2 sol2 sol2 fa2 mi2
Để lại bao nhiêu kí ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi
mi2 mi2 sol2 sol2 sol2 sol2, re2 re2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 mi2
Biển rộng trời cao tăm tối, bởi em đi mất rồi
mi2 mi2 mi2 sol2 sol2 la2, la2 sol2 sol2 fa2 mi2

Để lại anh bơ vơ một mình, giữa chốn đông người
mi2 mi2 sol2 sol2 sol2 re2 re2, re2 fa2 mi2 re2do2

Người làm tim anh nhức nhối
mi2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2,
Giá như em ở lại
la2 sol2 sol2 fa2 mi2
Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai
mi2 mi2 sol2 sol2 sol2 sol2 re2 re2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 mi2
Để lòng tương tư em mãi
mi2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2,
Những cơn mê u hoài
do3 la2 sol2 fa2 mi2
Chuyện tình yêu luôn lênh đênh theo anh những tháng năm dài
mi2 mi2 sol2 sol2 sol2 sol2, sol2 sol2 re2 mi2 re2 do2

 

Cảm âm dạng số Nốt Nhạc số “Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối Doãn Hiếu”

Giờ người nơi đâu em hỡi, chắc em đã đi rồi
3 3 5 5 5 6, 6 5 5 4 3
Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên mà thôi
3 3 5 5 5 2 2, 2 4 3 3 2 3
Chuyện đời đâu ai biết trước, lúc ta yêu điên cuồng
3 3 5 5 5 6, 6 5 5 4 3
Tưởng rằng sẽ mãi thiên thu lòng chẳng đổi thay hết yêu là buông
3 3 3 5 5 5, 2 2 4 3 4 3 2 3

Nhiều lần con tim lênh đênh ở lại một chút thôi mà
3 3 5 5 5 5, 2 2 2 4 3 21

Tình sầu thiên thu muôn lối, nỗi nhớ mang theo một đời
3’ 3’ 5’ 5’ 5’ 6’, 6’ 6’ 5’ 5’ 4’ 3’
Để lại bao nhiêu kí ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi
3’ 3’ 5’ 5’ 5’ 5’, 2’ 2’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 3’
Biển rộng trời cao tăm tối, bởi em đi mất rồi
3’ 3’ 3’ 5’ 5’ 6’, 6’ 5’ 5’ 4’ 3’

Để lại anh bơ vơ một mình, giữa chốn đông người
3’ 3’ 5’ 5’ 5’ 2’ 2’, 2’ 4’ 3’ 2’1’

Người làm tim anh nhức nhối
3’ 3’ 5’ 5’ 5’ 6’
Giá như em ở lại
6’ 5’ 5’ 4’ 3’
Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai
3’ 3’ 5’ 5’ 5’ 5’ 2’ 2’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 3’
Để lòng tương tư em mãi
3’ 3’ 5’ 5’ 5’ 6’
Những cơn mê u hoài
1’’ 6’ 5’ 4’ 3’
Chuyện tình yêu luôn lênh đênh theo anh những tháng năm dài
3’ 3’ 5’ 5’ 5’ 5’, 5’ 5’ 2’ 3’ 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối Doãn Hiếu”

Giờ người nơi đâu em hỡi, chắc em đã đi rồi
E E G G G A, A G G F E
Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên mà thôi
E E G G G D D, D F E E D E
Chuyện đời đâu ai biết trước, lúc ta yêu điên cuồng
E E G G G A, A G G F E
Tưởng rằng sẽ mãi thiên thu lòng chẳng đổi thay hết yêu là buông
E E E G G G, D D F E F E D E

Nhiều lần con tim lênh đênh ở lại một chút thôi mà
E E G G G G, D D D F E DC

Tình sầu thiên thu muôn lối, nỗi nhớ mang theo một đời
E’ E’ G’ G’ G’ A’, A’ A’ G’ G’ F’ E’
Để lại bao nhiêu kí ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi
E’ E’ G’ G’ G’ G’, D’ D’ F’ E’ F’ E’ D’ E’
Biển rộng trời cao tăm tối, bởi em đi mất rồi
E’ E’ E’ G’ G’ A’, A’ G’ G’ F’ E’

Để lại anh bơ vơ một mình, giữa chốn đông người
E’ E’ G’ G’ G’ D’ D’, D’ F’ E’ D’C’

Người làm tim anh nhức nhối
E’ E’ G’ G’ G’ A’
Giá như em ở lại
A’ G’ G’ F’ E’
Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai
E’ E’ G’ G’ G’ G’ D’ D’ F’ E’ F’ E’ D’ E’
Để lòng tương tư em mãi
E’ E’ G’ G’ G’ A’
Những cơn mê u hoài
C’’ A’ G’ F’ E’
Chuyện tình yêu luôn lênh đênh theo anh những tháng năm dài
E’ E’ G’ G’ G’ G’, G’ G’ D’ E’ D’ C

Trên đây là Cm âm Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc