Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu (min)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu min”

Lời 1

Ta biết nhau từ lâu rồi , ta hiểu từng thói quen của nhau

Re2 mi2 Re2 Do2 Re2 la , Re2 Do2 Do2 mi2 Re2 Do2 Re2

Tuy không phải người yêu với nhau , ta vẫn hơn là bạn

Re2 Re2 Do2 Do2 Re2 mi2 Re2 , Re2 mi2 Re2 la la la

biết nhau đang nghĩ gì , không cần phải nói ra làm chi

Re2 mi2 Re2 Do2 Re2 la , Re2 Do2 Do2 mi2 Re2 Do2 Re2

Câu chuyện này cứ như vậy đi , phân tích thêm làm gì

Re2 Re2 Do2 Do2 Re2 mi2 Re2 , Re2 mi2 Re2 la la

Tiền điệp khúc

Mình bên nhau giống như người yêu , nhìn nhau giống như người yêu

la si Do2 la2 sol2 Re2 mi2 , Re2 mi2 sol2 mi2 Re2 mi2

Dù không phải là tình yêu , nhưng chắc chắn không phải tình bạn

Re2 mi2 sol2 mi2 Re2 mi2 , Re2 Re2 mi2 Re2 Do2 si la

Dù có lẽ sẽ không dài lâu , nhưng ta sẽ thật đậm sâu

la si Do2 sol2 fa2 Re2 mi2 , mi2 mi2 sol2 mi2 Re2 mi2 Re2

Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

mi2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 mi2 la Re2 Do2

Điệp khúc

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

mi2 mi2 Re2 mi2 la la , mi mi2 Do2 Re2

Tuyệt Vời biết bao nhiêu , khi có người nuông chiều

Re2 mi2 sol2 mi2 mi2 , Re2 mi2 Do2 Re2 la

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

mi2 mi2 Re2 mi2 la la , mi mi2 Do2 Re2

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người thấu hiểu

Re2 mi2 sol2 mi2 mi2 , Re2 mi2 Do2 Re2 la

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

Re2 mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 mi2 la

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

Re2 mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 mi2 la

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều

Re2 mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 mi2 la , mi2 la , mi2 la

Lời 2

Không biết mai sau thế nào , câu chuyện này diễn ra làm sao

Re2 mi2 Re2 Do2 Re2 la , Re2 Do2 Do2 mi2 Re2 Do2 Re2

Nhưng mà một khi đã đâm lao ta cứ theo lao nào

Re2 Re2 Do2 Do2 Re2 mi2 Re2 , Re2 mi2 Re2 la la

Không thiết tha về sau này , khi cuộc đời bước sang một trang

Re2 mi2 Re2 Do2 Re2 la , Re2 Do2 Do2 mi2 Re2 Do2 Re2

Nếu một ngày chúng ta dở dang , ta cũng không cần rõ ràng

Re2 Re2 Do2 Do2 Re2 mi2 Re2 , Re2 mi2 Re2 la la

Tiền điệp khúc

Mình bên nhau giống như người yêu , nhìn nhau giống như người yêu

la si Do2 la2 sol2 Re2 mi2 , Re2 mi2 sol2 mi2 Re2 mi2

Dù không phải là tình yêu , nhưng chắc chắn không phải tình bạn

Re2 mi2 sol2 mi2 Re2 mi2 , Re2 Re2 mi2 Re2 Do2 si la

Dù có lẽ sẽ không dài lâu , nhưng ta sẽ thật đậm sâu

la si Do2 sol2 fa2 Re2 mi2 , mi2 mi2 sol2 mi2 Re2 mi2 Re2

Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

mi2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 mi2 la Re2 Do2

Điệp khúc

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

mi2 mi2 Re2 mi2 la la , mi mi2 Do2 Re2

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người nuông chiều

Re2 mi2 sol2 mi2 mi2 , Re2 mi2 Do2 Re2 la

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

mi2 mi2 Re2 mi2 la la , mi mi2 Do2 Re2

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người thấu hiểu

Re2 mi2 mi2 mi2 mi2 , Re2 mi2 Do2 Re2 la

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

Re2 mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 mi2 la

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

Re2 mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 mi2 la

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều , rất nhiều rất nhiều , rất nhiều

Re2 mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 mi2 la , mi2 la , mi2 la

Giang tấu

Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta

la2 Do3 la2 sol2 fa2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 mi2 Re2

Gặp một ai để yêu thiết tha vậy là đôi ta cách xa

Do2 Do2 Re2 Do2 Re2 mi2 Re2 la la Do2 Do2 Re2 Do2

Nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau

la2 Do3 la2 sol2 fa2 Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 mi2 Re2

Và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau

Do2 Re2 Do2 mi2 Re2 Do2 Re2 Do2 mi2 Re2 Do2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu min”

Lời 1

Ta biết nhau từ lâu rồi , ta hiểu từng thói quen của nhau

2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6, 2’ 1’ 1’ 3’ 2’ 1’ 2’

Tuy không phải người yêu với nhau , ta vẫn hơn là bạn

2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 2’, 2’ 3’ 2’ 6 6 6

biết nhau đang nghĩ gì , không cần phải nói ra làm chi

2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6, 2’ 1’ 1’ 3’ 2’ 1’ 2’

Câu chuyện này cứ như vậy đi , phân tích thêm làm gì

2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 2’, 2’ 3’ 2’ 6 6

Tiền điệp khúc

Mình bên nhau giống như người yêu , nhìn nhau giống như người yêu

6 7 1’ 6’ 5’ 2’ 3’, 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’

Dù không phải là tình yêu , nhưng chắc chắn không phải tình bạn

2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’, 2’ 2’ 3’ 2’ 1’ 7 6

Dù có lẽ sẽ không dài lâu , nhưng ta sẽ thật đậm sâu

6 7 1’ 5’ 4’ 2’ 3’, 3’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’2’

Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6 2’1’

Điệp khúc

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

3’ 3’ 2’ 3’ 6 6, 3 3’ 1’ 2’

Tuyệt Vời biết bao nhiêu , khi có người nuông chiều

2’ 3’ 5’ 3’ 3’, 2’ 3’ 1’ 2’ 6

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

3’ 3’ 2’ 3’ 6 6, 3 3’ 1’ 2’

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người thấu hiểu

2’ 3’ 5’ 3’ 3’, 2’ 3’ 1’ 2’ 6

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 3’ 6

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 3’ 6

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều

2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 3’ 6, 3’ 6, 3’ 6

Lời 2

Không biết mai sau thế nào , câu chuyện này diễn ra làm sao

2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6, 2’ 1’ 1’ 3’ 2’ 1’ 2’

Nhưng mà một khi đã đâm lao ta cứ theo lao nào

2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 2’, 2’ 3’ 2’ 6 6

Không thiết tha về sau này , khi cuộc đời bước sang một trang

2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6, 2’ 1’ 1’ 3’ 2’ 1’ 2’

Nếu một ngày chúng ta dở dang , ta cũng không cần rõ ràng

2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’ 2’, 2’ 3’ 2’ 6 6

Tiền điệp khúc

Mình bên nhau giống như người yêu , nhìn nhau giống như người yêu

6 7 1’ 6’ 5’ 2’ 3’, 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’

Dù không phải là tình yêu , nhưng chắc chắn không phải tình bạn

2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’, 2’ 2’ 3’ 2’ 1’ 7 6

Dù có lẽ sẽ không dài lâu , nhưng ta sẽ thật đậm sâu

6 7 1’ 5’ 4’ 2’ 3’, 3’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’2’

Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6 2’1’

Điệp khúc

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

3’ 3’ 2’ 3’ 6 6, 3 3’ 1’ 2’

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người nuông chiều

2’ 3’ 5’ 3’ 3’, 2’ 3’ 1’ 2’ 6

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

3’ 3’ 2’ 3’ 6 6, 3 3’ 1’ 2’

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người thấu hiểu

2’ 3’ 1 3’ 3’, 2’ 3’ 1’ 2’ 6

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 3’ 6

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 3’ 6

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều , rất nhiều rất nhiều , rất nhiều

2’ 3’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 3’ 6, 3’ 6, 3’ 6

Giang tấu

Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta

6’ 1’’ 6’ 5’ 4’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 2’

Gặp một ai để yêu thiết tha vậy là đôi ta cách xa

1’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 2’ 6 6 1’ 1’ 2’ 1’

Nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau

6’ 1’’ 6’ 5’ 4’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 2’

Và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau

1’ 2’ 1’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 3’ 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu min”

Lời 1

Ta biết nhau từ lâu rồi , ta hiểu từng thói quen của nhau

D’ E’ D’ C’ D’ A, D’ C’ C’ E’ D’ C’ D’

Tuy không phải người yêu với nhau , ta vẫn hơn là bạn

D’ D’ C’ C’ D’ E’ D’, D’ E’ D’ A A A

biết nhau đang nghĩ gì , không cần phải nói ra làm chi

D’ E’ D’ C’ D’ A, D’ C’ C’ E’ D’ C’ D’

Câu chuyện này cứ như vậy đi , phân tích thêm làm gì

D’ D’ C’ C’ D’ E’ D’, D’ E’ D’ A A

Tiền điệp khúc

Mình bên nhau giống như người yêu , nhìn nhau giống như người yêu

A B C’ A’ G’ D’ E’, D’ E’ G’ E’ D’ E’

Dù không phải là tình yêu , nhưng chắc chắn không phải tình bạn

D’ E’ G’ E’ D’ E’, D’ D’ E’ D’ C’ B A

Dù có lẽ sẽ không dài lâu , nhưng ta sẽ thật đậm sâu

A B C’ G’ F’ D’ E’, E’ E’ G’ E’ D’ E’D’

Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

E’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ A D’C’

Điệp khúc

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

E’ E’ D’ E’ A A, E E’ C’ D’

Tuyệt Vời biết bao nhiêu , khi có người nuông chiều

D’ E’ G’ E’ E’, D’ E’ C’ D’ A

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

E’ E’ D’ E’ A A, E E’ C’ D’

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người thấu hiểu

D’ E’ G’ E’ E’, D’ E’ C’ D’ A

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

D’ E’ C’ D’ C’ D’ C’ D’ C’ E’ A

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

D’ E’ C’ D’ C’ D’ C’ D’ C’ E’ A

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều , rất nhiều

D’ E’ C’ D’ C’ D’ C’ D’ C’ E’ A, E’ A, E’ A

Lời 2

Không biết mai sau thế nào , câu chuyện này diễn ra làm sao

D’ E’ D’ C’ D’ A, D’ C’ C’ E’ D’ C’ D’

Nhưng mà một khi đã đâm lao ta cứ theo lao nào

D’ D’ C’ C’ D’ E’ D’, D’ E’ D’ A A

Không thiết tha về sau này , khi cuộc đời bước sang một trang

D’ E’ D’ C’ D’ A, D’ C’ C’ E’ D’ C’ D’

Nếu một ngày chúng ta dở dang , ta cũng không cần rõ ràng

D’ D’ C’ C’ D’ E’ D’, D’ E’ D’ A A

Tiền điệp khúc

Mình bên nhau giống như người yêu , nhìn nhau giống như người yêu

A B C’ A’ G’ D’ E’, D’ E’ G’ E’ D’ E’

Dù không phải là tình yêu , nhưng chắc chắn không phải tình bạn

D’ E’ G’ E’ D’ E’, D’ D’ E’ D’ C’ B A

Dù có lẽ sẽ không dài lâu , nhưng ta sẽ thật đậm sâu

A B C’ G’ F’ D’ E’, E’ E’ G’ E’ D’ E’D’

Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

E’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ A D’C’

Điệp khúc

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

E’ E’ D’ E’ A A, E E’ C’ D’

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người nuông chiều

D’ E’ G’ E’ E’, D’ E’ C’ D’ A

doi ta ở trên tình bạn , ở dưới tình yêu

E’ E’ D’ E’ A A, E E’ C’ D’

Tuyệt vời biết bao nhiêu , khi có người thấu hiểu

D’ E’ E’ E’, D’ E’ C’ D’ A

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

D’ E’ C’ D’ C’ D’ C’ D’ C’ E’ A

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

D’ E’ C’ D’ C’ D’ C’ D’ C’ E’ A

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều , rất nhiều rất nhiều , rất nhiều

D’ E’ C’ D’ C’ D’ C’ D’ C’ E’ A, E’ A, E’ A

Giang tấu

Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta

A’ C’’ A’ G’ F’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ D’

Gặp một ai để yêu thiết tha vậy là đôi ta cách xa

C’ C’ D’ C’ D’ E’ D’ A A C’ C’ D’ C’

Nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau

A’ C’’ A’ G’ F’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ D’

Và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau

C’ D’ C’ E’ D’ C’ D’ C’ E’ D’ C’

Trên đây là Cm âm Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu này nhé !

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc