Yêu Vội Vàng – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Yêu Vội Vàng (Lê Bảo Bình)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Yêu Vội Vàng Lê Bảo Bình”

[Verse]

Một nụ hôn cuối, rồi tạm biệt nhau
re re fa la, re re fa sol
Ngày mai mình sẽ, mất nhau thật rồi

do DO la DO, DO la sol re
Mỗi người mỗi nơi, tìm hạnh phúc mới

re re re la, la la RE MI
Để không ai phải, phiền luỵ đến ai

do DO si si, sol sol si la

Dù cho ngày mai, nỗi đau còn dài
re la sol la, RE DO la sol
Và yêu thương ấy, sẽ không tồn tại

do DO la DO, DO la re re
Ai cũng sẽ phải, hướng đến tương lai

la la sol la, RE MI RE DO
Để kiếm cho mình một người kề vai

do DO si sol, sol sol si la

[Chorus]

Nếu như ngày xưa, chúng ta không vội vàng
RE RE DO RE, RE DO DO la sol
Yêu nhau để rồi, bây giờ lìa tan

MI MI RE DO, la sol la RE
Thì chắc có lẽ, sẽ không đau khổ

re RE RE RE, RE DO la sol
Yêu thương vụn vỡ, thêm một lần nữa

DO DO la DO, DO la la RE

Giờ anh sẽ không, níu tay em lại
re RE DO RE, RE DO la sol
Để yêu thương ấy, dần dần phôi phai

do DO la DO, la sol la la
Chúc em ngày mai, hạnh phúc bên ai

MI RE DO RE, RE LA SOL SOL
Đừng giống như anh, với em hiện tại

DO SOL MI MI, SOL MI DO RE

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Yêu Vội Vàng Lê Bảo Bình”

[Verse]

Một nụ hôn cuối, rồi tạm biệt nhau
2 2 4 6, 2 2 4 5
Ngày mai mình sẽ, mất nhau thật rồi

1 1’ 6 1’, 1’ 6 5 2
Mỗi người mỗi nơi, tìm hạnh phúc mới

2 2 2 6, 6 6 2’ 3’
Để không ai phải, phiền luỵ đến ai

1 1’ 7 7, 5 5 7 6

Dù cho ngày mai, nỗi đau còn dài
2 6 5 6, 2’ 1’ 6 5
Và yêu thương ấy, sẽ không tồn tại

1 1’ 6 1’, 1’ 6 2 2 
Ai cũng sẽ phải, hướng đến tương lai

6 6 5 6, 2’ 3’ 2’ 1’
Để kiếm cho mình một người kề vai

1 1’ 7 5, 5 5 7 6

[Chorus]

Nếu như ngày xưa, chúng ta không vội vàng
2’ 2’ 1’ 2’, 2’ 1’ 1’ 6 5
Yêu nhau để rồi, bây giờ lìa tan

3’ 3’ 2’ 1’, 6 5 6 2’
Thì chắc có lẽ, sẽ không đau khổ

2 2’ 2’ 2’, 2’ 1’ 6 5
Yêu thương vụn vỡ, thêm một lần nữa

1’ 1’ 6 1’, 1’ 6 6 2’

Giờ anh sẽ không, níu tay em lại
2 2’ 1’ 2’, 2’ 1’ 6 5
Để yêu thương ấy, dần dần phôi phai

1 1’ 6 1’, 6 5 6 6
Chúc em ngày mai, hạnh phúc bên ai

3’ 2’ 1’ 2’, 2’ 6’ 5’ 5’
Đừng giống như anh, với em hiện tại

1’ 5’ 3’ 3’, 5’ 3’ 1’ 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Yêu Vội Vàng Lê Bảo Bình”

[Verse]

Một nụ hôn cuối, rồi tạm biệt nhau
D D F A, D D F G
Ngày mai mình sẽ, mất nhau thật rồi

C C’ A C’, C’ A G D
Mỗi người mỗi nơi, tìm hạnh phúc mới

D D D A, A A D’ E’
Để không ai phải, phiền luỵ đến ai

C C’ B B, G G B A

Dù cho ngày mai, nỗi đau còn dài
D A G A, D’ C’ A G
Và yêu thương ấy, sẽ không tồn tại

C C’ A C’, C’ A D D
Ai cũng sẽ phải, hướng đến tương lai

A A G A, D’ E’ D’ C’
Để kiếm cho mình một người kề vai

C C’ B G, G G B A

[Chorus]

Nếu như ngày xưa, chúng ta không vội vàng
D’ D’ C’ D’, D’ C’ C’ A G
Yêu nhau để rồi, bây giờ lìa tan

E’ E’ D’ C’, A G A D’
Thì chắc có lẽ, sẽ không đau khổ

D D’ D’ D’, D’ C’ A G
Yêu thương vụn vỡ, thêm một lần nữa

C’ C’ A C’, C’ A A D’

Giờ anh sẽ không, níu tay em lại
D D’ C’ D’, D’ C’ A G
Để yêu thương ấy, dần dần phôi phai

C C’ A C’, A G A A
Chúc em ngày mai, hạnh phúc bên ai

E’ D’ C’ D’, D’ A’ G’ G’
Đừng giống như anh, với em hiện tại

C’ G’ E’ E’, G’ E’ C’ D’

Trên đây là Cm âm Yêu Vội Vàng Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Yêu Vội Vàng!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc