Em Bỏ Hút Thuốc Chưa – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Em Bỏ Hút Thuốc Chưa (Bích Phương)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Em Bỏ Hút Thuốc Chưa Bích Phương”

Em lâu nay ra sao..?

Re2 RE RE RE RE

đang yêu ai quen ai.?

Re2 RE RE RE RE

Anh nhìn em trong gầy hơn trước đấy

Do2 la DO DO la DO MI RE

Anh cứ thắc mắc mãi

Re2 MI RE RE RE

Sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên dây?

Re2 RE RE RE RE DO la DO DO la DO RE MI..RE

Bỡi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó

sol la DO RE MI DO la MI,  DO la MI

Mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do

sol la DO RE MI DO la MI DO la MI

Đến khi nào anh mới bớt, suy nghĩ, nhờ?

mi2 RE DO RE MI LA, RE LA, la

Đến khi nào em mới biết, bỏ thuốc nhờ?

mi2 RE DO RE MI LA, RE LA la

Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì?

la la MI FA FA MI FA MI RE, RE RE RE MI MI la la

Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh

la la FA FA FA MI FA RE RE

Anh đâu cần quan tâm làm gì?

Re2 RE DO RE RE la la

Đừng bận lòng rồi thức khuya

mi re mi mi si la

Chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lạnh lùng như thế

Re mi mi mi mi si la, mi mi mi mi si DO

Vài dòng vu vơ hay thật ra anh đang cô đơn nên nhắn tin giờ này?

la la FA FA FA MI FA RE RE RE RE RE MI RE la la

Đúng, Anh đang cô đơn

sol2, , MI RE RE RE

Biết bao đêm anh mơ, mơ về em nghĩa là gì hả em..

sol2 FA MI RE RE, DO la DO LA MI MI RE MI

Giấc mơ hay lặp lại

sol2 FA MI RE RE

Tối đen con đường về, anh và em đang cười vui trên xe

sol2 MI MI RE RE, DO la DO DO la DO RE MI MI

Thực ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác?

la DO DO RE MI RE DO la MI DO la MI

Tại sao anh yêu biết bao  người mà vẫn không hiểu tình yêu?

la DO DO RE MI RE DO la MI DO DO la MI

Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhờ?

mi2 RE DO RE MI LA, RE LA, la

Đến khi nào anh mới bớt, suy nghĩ, nhờ?

mi2 RE DO RE MI LA, RE LA, la

Đến khi nào em mới biết, bỏ thuốc nhờ?

mi2 RE DO RE MI LA, RE LA la

Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì?

la la MI FA FA MI FA MI RE, RE RE RE MI MI la la

Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh

la la FA FA FA MI FA RE RE

Anh đâu cần quan tâm làm gì?

Re2 RE DO RE RE la la

Điều mình cần phải nói ra

mi2 MI MI MI SI LA

Một sự thật là chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ

mi2 RE MI MI SI LA MI RE MI MI SI DO3

Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì?

la la FA FA FA MI FA MI RE, RE RE DO RE RE la la

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Em Bỏ Hút Thuốc Chưa Bích Phương”

Em lâu nay ra sao..?

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 

đang yêu ai quen ai.?

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 

Anh nhìn em trong gầy hơn trước đấy

1’ 6 1’ 1’ 6 1’ 3’ 2’

Anh cứ thắc mắc mãi

2’ 3’ 2’ 2’ 2’

Sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên dây?

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 1’ 1’ 6 1’ 2’ 3’..2’

Bỡi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó

5 6 1’ 2’ 3’ 1’ 6 3’, 1’ 6 3’

Mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do

5 6 1’ 2’ 3’ 1’ 6 3’ 1’ 6 3’

Đến khi nào anh mới bớt, suy nghĩ, nhờ?

3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6’, 2’ 6’, 6

Đến khi nào em mới biết, bỏ thuốc nhờ?

3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6’, 2’ 6’ 6

Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì?

6 6 3’ 4’ 4’3’ 4’ 3’ 2’, 2’ 2’ 2’ 3’ 3’ 6 6

Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh

6 6 4’ 4’ 4’ 3’ 4’ 2’ 2’

Anh đâu cần quan tâm làm gì?

2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 6 6 

Đừng bận lòng rồi thức khuya

3 2 3 3 7 6

Chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lạnh lùng như thế

2 3 3 3 3 7 6, 3 3 3 3 7 1’

Vài dòng vu vơ hay thật ra anh đang cô đơn nên nhắn tin giờ này?

6 6 4’ 4’ 4’ 3’ 4’ 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 6

Đúng, Anh đang cô đơn

5’, 3’ 2’ 2’ 2′

Biết bao đêm anh mơ, mơ về em nghĩa là gì hả em..

5’ 4’ 3’ 2’ 2’, 1’ 6 1’ 6’ 3’ 3’ 2’ 3’

Giấc mơ hay lặp lại

5’ 4’ 3’ 2’ 2’

Tối đen con đường về, anh và em đang cười vui trên xe

5’ 3’ 3’ 2’ 2’, 1’ 6 1’ 1′ 6 1’ 2’ 3’ 3’

Thực ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác?

6 1’ 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 6 3’ 1’ 6 3’

Tại sao anh yêu biết bao  người mà vẫn không hiểu tình yêu?

6 1’ 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 6 3’ 1’ 1’ 6 3’

Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhờ?

3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6’, 2’ 6’, 6

Đến khi nào anh mới bớt, suy nghĩ, nhờ?

3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6’, 2’ 6’, 6

Đến khi nào em mới biết, bỏ thuốc nhờ?

3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6’, 2’ 6’ 6

Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì?

6 6 3’ 4’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’, 2’ 2’ 2’ 3’ 3’ 6 6

Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh

6 6 4’ 4’ 4’ 3’ 4’ 2’ 2’

Anh đâu cần quan tâm làm gì?

2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 6 6

Điều mình cần phải nói ra

3’ 3’ 3’ 3’ 7’ 6’

Một sự thật là chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ

3’ 2’ 3’ 3’ 7’ 6’ 3’ 2’ 3’ 3’ 7’ 1’’

Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì?

6 6 4’ 4’ 4′ 3’ 4’ 3’ 2’, 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 6 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Em Bỏ Hút Thuốc Chưa Bích Phương”

Em lâu nay ra sao..?

D’ D’ D’ D’ D’

đang yêu ai quen ai.?

D’ D’ D’ D’ D’

Anh nhìn em trong gầy hơn trước đấy

C’ A C’ C’ A C’ E’ D’

Anh cứ thắc mắc mãi

D’ E’ D’ D’ D’

Sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên dây?

D’ D’ D’ D’ D’ C’ A C’ C’ A C’ D’ E’ D’

Bỡi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó

G A C’ D’ E’ C’ A E’, C’ A E’

Mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do

G A C’ D’ E’ C’ A E’ C’ A E’

Đến khi nào anh mới bớt, suy nghĩ, nhờ?

E’ D’ C’ D’ E’ A’, D’ A’, A

Đến khi nào em mới biết, bỏ thuốc nhờ?

E’ D’ C’ D’ E’ A’, D’ A’ A

Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì?

A A E’ F’ F’ E’ F’ E’ D’, D’ D’ D’ E’ E’ A A

Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh

A A F’ F’ F’ E’ F’ D’ D’

Anh đâu cần quan tâm làm gì?

D’ D’ C’ D’ D’ A A

Đừng bận lòng rồi thức khuya

E D E E B A

Chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lạnh lùng như thế

D E E E E B A, E E E E B C’

Vài dòng vu vơ hay thật ra anh đang cô đơn nên nhắn tin giờ này?

A A F’ F’ F’ E’ F’ D’ D’ D’ D’ D’ E’ D’ A A

Đúng, Anh đang cô đơn

G’, E’ D’ D’ D’

Biết bao đêm anh mơ, mơ về em nghĩa là gì hả em..

G’ F’ E’ D’ D’, C’ A C’ A’ E’ E’ D’ E’

Giấc mơ hay lặp lại

G’ F’ E’ D’ D’

Tối đen con đường về, anh và em đang cười vui trên xe

G’ E’ E’ D’ D’, C’ A C’ C’ A C’ D’ E’ E’

Thực ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác?

A C’ C’ D’ E’ D’ C’ A E’ C’ A E’

Tại sao anh yêu biết bao  người mà vẫn không hiểu tình yêu?

A C’ C’ D’ E’ D’ C’ A E’ C’ C’ D’ E’

Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhờ?

E’ D’ C’ D’ E’ A’, D’ A’, A

Đến khi nào anh mới bớt, suy nghĩ, nhờ?

E’ D’ C’ D’ E’ A’, D’ A’, A

Đến khi nào em mới biết, bỏ thuốc nhờ?

E’ D’ C’ D’ E’ A’, D’ A’ A

Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì?

A A E’ F’ F’ E’ F’ E’ D’, D’ D’ D’ E’ E’ A A

Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh

A A F’ F’ F’ E’ F’ D’ D’

Anh đâu cần quan tâm làm gì?

D’ D’ C’ D’ D’ A A

Điều mình cần phải nói ra

E’ E’ E’ E’ B’ A’

Một sự thật là chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ

E’ D’ E’ D’ B’ A’ E’ D’ E’ E’ B’ C’’

Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì?

A A F’ F’ F’ E’ F’ E’ D’, D’ D’ C’ D’ D’ A A

Trên đây là Cm âm Em Bỏ Hút Thuốc Chưa Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Em Bỏ Hút Thuốc Chưa!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc