Hôm Nay Tôi Buồn – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Hôm Nay Tôi Buồn (Phùng Khánh Linh)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Hôm Nay Tôi Buồn Phùng Khánh Linh”

Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
fa fa fa re do re fa DO la
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm
fa fa re fa DO la la sol fa mi fa sol

Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
fa fa fa re do re fa DO la

Hỡi anh này tôi rất yêu anh
fa fa re fa DO la la

Sao anh lại ra đi?
sol fa mi fa sol

 

Chờ những giấc mơ qua
Re fa DO la la

Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
Re fa DO la la sol do fa DO la la sol re

yêu dấu nay mang nỗi sầu
fa DO la la sol mi

Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Re fa DO la la la sol do

Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay
Do fa DO la la sol re fa mi fa sol

 

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Do fa DO la la la sol la

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Do fa DO la la la sol la

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Do2 DO fa fa fa RE RE do fa sol sol la DO

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Do fa DO la la la sol la

Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Do fa DO la la la sol la

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
fa RE RE RE DO DO RE si

Chỉ hôm nay thôi
Do sol sol sol

Hôm nay tôi buồn
si si si la

 

Chờ những giấc mơ qua
Re fa DO la la la

Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
sol do fa DO la la sol re

yêu dấu nay mang nỗi sầu
fa DO la la DO mi

Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Re fa DO la la sol do fa

Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay
Do2 la la sol re, fa do fa sol sol

 

Và theo ước mơ nơi phương trời xa
Do fa DO la la la sol la

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Do fa DO la la la sol la

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Do2 DO fa fa fa RE RE do fa sol sol la DO

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Do fa DO la la la sol la

Một hai bước chân cô đơn lạc lõng
Do fa DO la la la sol la

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
fa RE RE RE DO DO RE si

Chỉ hôm nay thôi
Do sol sol sol

Chạy theo những ước mơ,
la si DO DO la

Bỏ quên đi những tháng năm,
fa sol la si DO DO la sol

Mình đã bên nhau nồng nàn
fa sol la…. sol sol fa mi

Và ngày ta đã hứa bên nhau,
la si si DO DO sol sol

 

Mà giờ sao như gió mây bay, lòng em luôn nhớ
fa sol la si DO DO sol sol, fa sol la..DO RE

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Re sol RE si SI si la si

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Re sol RE si si si la si

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Re RE sol sol sol MI MI, re sol la la si RE

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Re sol RE si si si la si

Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Re sol RE si si si la si

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
sol MI MI MI RE RE MI DO

Chỉ hôm nay thôi
Re la la la

Em nhớ…nhớ anh

Do2 RE…DO RE

Hôm nay tôi buồn
sol sol sol re.

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Hôm Nay Tôi Buồn Phùng Khánh Linh”

Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
4 4 4 2 1 2 4 1’ 6
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm
4 4 2 4 1’ 6 6 5 4 3 4 5

Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
4 4 4 2 1 2 4 1’ 6

Hỡi anh này tôi rất yêu anh
4 4 2 4 1’ 6 6 

Sao anh lại ra đi?
5 4 3 4 5

 

Chờ những giấc mơ qua
2 4 1’ 6 6

Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
2 4 1’ 6 6 5 1 4 1’ 6 6 5 2

yêu dấu nay mang nỗi sầu
4 1’ 6 6 5 3

Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
2 4 1’ 6 6 6 5 1

Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay
1 4 1’ 6 6 5 2 4 3 4 5

 

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
1 4 1’ 6 6 6 5 6

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
1 4 1’ 6 6 6 5 6

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
1’ 1’ 4 4 4 2’ 2’ 1 4 5 5 6 1’

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
1 4 1’ 6 6 6 5 6

Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
1 4 1’ 6 6 6 5 6

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
4 2’ 2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 7

Chỉ hôm nay thôi
1 5 5 5

Hôm nay tôi buồn
7 7 7 6

 

Chờ những giấc mơ qua
2 4 1’ 6 6 6

Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
5 1 4 1’ 6 6 5 2

yêu dấu nay mang nỗi sầu
4 1’ 6 6 1’ 3

Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
2 4 1′ 6 6 5 1 4

Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay
1’ 6 6 5 2, 4 1 4 5 5

 

Và theo ước mơ nơi phương trời xa
1 4 1’ 6 6 6 5 6

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
1 4 1’ 6 6 6 5 6

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
1’ 1’ 4 4 4 2’ 2’ 1 4 5 5 6 1’

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
1 4 1’ 6 6 6 5 6

Một hai bước chân cô đơn lạc lõng
1 4 1’ 6 6 6 5 6

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
4 2’ 2’ 2’ 1’ 1’ 2’ 7

Chỉ hôm nay thôi
1 5 5 5

Chạy theo những ước mơ,
6 7 1’ 1’ 6

Bỏ quên đi những tháng năm,
4 5 6 7 1’ 1’ 6 5

Mình đã bên nhau nồng nàn
4 5 6…5 5 4 3

Và ngày ta đã hứa bên nhau,
6 7 7 1’ 1’ 5 5

 

Mà giờ sao như gió mây bay, lòng em luôn nhớ
4 5 6 7 1’ 1’ 5 5, 4 5 6 1’ 2’

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
2 5 2’ 7 7’ 7 6 7

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
2 5 2’ 7 7 7 6 7

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
2 2’ 5 5 5 3’ 3’, 2 5 6 6 7 2’

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
2 5 2’ 7 7 7 6 7

Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
2 5 2’ 7 7 7 6 7

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
5 3’ 3’ 3’ 2’ 2’ 3’ 1’

Chỉ hôm nay thôi
2 6 6 6

Em nhớ…nhớ anh

1’ 2’… 1′ 2′

Hôm nay tôi buồn
5 5 5 2

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Hôm Nay Tôi Buồn Phùng Khánh Linh”

Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
F F F D C D F C’ A
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm
F F D F C’ A A G F E F G

Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
F F F D C D F C’ A

Hỡi anh này tôi rất yêu anh
F F D F C’ A A

Sao anh lại ra đi?
G F E F G

 

Chờ những giấc mơ qua
D F C’ A A

Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
D F C’ A A G A F C’ A A G D

yêu dấu nay mang nỗi sầu
F C’ A A G E

Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
D F C’ A A A G C

Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay
C F C’ A A G D F E F G

 

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
C F C’ A A A G A

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
C F C’ A A A G A

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
C’ C’ F F F D’ D’ C F G G A C’

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
C F C’ A A A G A

Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
C F C’ A A A G A

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
F D’ D’ D’ C’ C’ D’ B

Chỉ hôm nay thôi
C G G G

Hôm nay tôi buồn
B B B A

 

Chờ những giấc mơ qua
D F C’ A A A

Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
G C F C’ A A G D

yêu dấu nay mang nỗi sầu
F C’ A A C’ E

Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
D F C’ A A G C F

Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay
C’ A A G D, F C F G G

 

Và theo ước mơ nơi phương trời xa
C F C’ A A A G A

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
C F C’ A A A G A

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
C’ C’ F F F D’ D’ C F G G A C’

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
C F C’ A A A G A

Một hai bước chân cô đơn lạc lõng
C F C’ A A A G A

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
F D’ D’ D’ C’ C’ D’ B

Chỉ hôm nay thôi
C G G G

Chạy theo những ước mơ,
A B C’ C’ A

Bỏ quên đi những tháng năm,
F G A…G G F E

Mình đã bên nhau nồng nàn
F G L G G F E

Và ngày ta đã hứa bên nhau,
A B B C’ C’ G G

 

Mà giờ sao như gió mây bay, lòng em luôn nhớ
F G A B C’ C’ G G, F G A.. C’ D’

Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
D G D’ B B’ B A B

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
D G D’ B B B A B

Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
D D’ G G G E’ E’, D G A A B D’

Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
D G D’ B B B A B

Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
D G D’ B B B A B

Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
G E’ E’ E’ D’ D’ E’ C’

Chỉ hôm nay thôi
D A A A

Em nhớ…nhớ anh

C’ D’ …. C’ D’

Hôm nay tôi buồn
G G G D

Trên đây là Cm âm Hôm Nay Tôi Buồn Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

 

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Hôm Nay Tôi Buồn!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

    

    

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc