Không Sao Mà Em Đây Rồi – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Không Sao Mà Em Đây Rồi Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Không sao mà em đây rồi”

 Hình như anh đang say 

sol DO RE MI MI 

Hình như anh không vui

sol DO RE RE RE

Kể cho em nghe đi

sol DO RE RE RE

Vì sao anh buồn thế

sol DO RE DO MI

Nếu muốn khóc hãy cứ khóc trên vai em này

fa2 FA FA FA MI FA MI RE DO la

Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy

Do2 SOL SOL FA FA SOL FA DO la

Hình như mưa đang rơi

sol DO RE MI MI 

Hình như anh đang chơi vơi

sol DO RE RE RE

Này người em thương ơi

sol DO RE RE RE

Lại em ôm vào lòng

la RE RE DO DO

Cứ để cho thế giới kia quay cuồng

fa2 SOL FA SOL SOL FA DO LA

Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình

Do2 SOL SOL FA FA SOL FA DO la

Thế giới của mình nhỏ thôi

Do2 DO la la si DO

Chỉ cần em thấy anh vui

la si DO SOL FA FA

[Điệp Khúc]

Không sao mà em đây rồi

sol sol redo sol sol redo

Anh ơi

sol2 SOL

Buồn cứ khóc, bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi

Do2 SOL SOL, DO DO DO DO DO DO la si sol

Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi

sol sol la DO, sol sol sol si DO

Hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh

Do2 DO si la DO la DO la si DO (la sol…)

Như bao lần anh đã từng bên em

sol sol redo sol sol redo sol sol

Khi em khóc giờ là lúc em bên anh khi anh cần

la la DO la sol sol DO DO RE RE RE RE DO

Hãy cứ yếu đuối đi anh, nếu muốn cứ khóc đi anh

mi2 MI MI MI RE DO, MI MI MI MI RE DO

Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua

la la DO DO DO la DO DO si

Anh à

sol do

[Bridge]

Cũng có khi anh nên thế này

Do sol fa fa fa sol do

Cứ khóc đi cho qua hết ngày 

sol sol fa fa fa sol do

Nép trong vòng tay em này mình cùng ấm áp

sol fa mi fa mi do do do re mi

Phố đêm mưa rơi cũng buồn, hãy để em trao cho anh một chút yêu thương

sol fa fa fa sol do, fa fa sol sol la la la RE DO DO

Rồi mai chàng trai như mọi ngày lại về với em

Do2 FA MI FA MI DO DO DO DO MI RE

[Rap]

Có lắm lúc quanh anh cuộc đời chỉ toàn nặng nề, chơi vơi

sol sol sol mi mi sol sol sol sol sol sol, DO DO

Cứ nói sẽ không sao, im ok, nhưng thật lòng thì yếu đuối

sol sol sol mi mi, sol sol sol, sol sol sol sol DO DO

Người đàn ông cố tỏ ra mình vui

la la DO RE RE DO si DO

Là tim họ giữ nước mắt đừng rơi

la DO la MI MI MI la DO

Đâu ai hay trong anh suy tư lại nhiều đến thế

Do2 DO DO DO DO la la la sol RE RE

Một chút say rồi quên nên em chớ muộn phiền ohhh

la MI RE la DO FA FA SOL DO DO (DO DO SOL SOL FA)

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Không sao mà em đây rồi”

 Hình như anh đang say 

5 1’ 2’ 3’ 3’

Hình như anh không vui

5 1’ 2’ 2’ 2’

Kể cho em nghe đi

5 1’ 2’ 2’ 2’

Vì sao anh buồn thế

5 1’ 2’ 1’ 3’

Nếu muốn khóc hãy cứ khóc trên vai em này

4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 6

Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy

1’ 5’ 5’ 4’ 4’ 5’ 4’ 1’ 6

Hình như mưa đang rơi

5 1’ 2’ 3’ 3’ 

Hình như anh đang chơi vơi

5 1’ 2’ 2’ 2’

Này người em thương ơi

5 1’ 2’ 2’ 2’

Lại em ôm vào lòng

6 2’ 2’ 1’ 1’

Cứ để cho thế giới kia quay cuồng

4’ 5’ 4’ 5’ 5’ 4’ 1’ 6’

Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình

1’ 5’ 5’ 4’ 4’ 5’ 4’ 1’ 6

Thế giới của mình nhỏ thôi

1’ 1’ 6 6 7 1’

Chỉ cần em thấy anh vui

6 7 1’ 5’ 4’ 4’

[Điệp Khúc]

Không sao mà em đây rồi

5 5 21 5 5 21

Anh ơi

5’ 5’

Buồn cứ khóc, bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi

1’ 5’ 5’, 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 7 5

Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi

5 5 6 1’ 5 5 5 7 1’

Hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh

1’ 1’ 7 6 1’ 6 1’ 6 7  1’ (6 5…)

Như bao lần anh đã từng bên em

5 5 21 5 5 21 5 5

Khi em khóc giờ là lúc em bên anh khi anh cần

6 6 1’ 6 5 5 1’ 1’ 2’ 2’2’ 2’ 1’

Hãy cứ yếu đuối đi anh, nếu muốn cứ khóc đi anh

3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’, 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua

6 6 1’ 1’ 1’ 6 1’ 1’ 7

Anh à

5 1

[Bridge]

Cũng có khi anh nên thế này

1 5 4 4 4 5 1

Cứ khóc đi cho qua hết ngày 

5 5 4 4 4 5 1

Nép trong vòng tay em này mình cùng ấm áp

5 4 3 4 3 1 1 1 2 3

Phố đêm mưa rơi cũng buồn, hãy để em trao cho anh một chút yêu thương

5 4 4 4 5 1, 4 4 5 5 6 6 6 2’ 1’ 1’

Rồi mai chàng trai như mọi ngày lại về với em

1’ 4’ 3’ 4’ 3’ 1’ 1’ 1’ 1’ 3’ 2’

[Rap]

Có lắm lúc quanh anh cuộc đời chỉ toàn nặng nề, chơi vơi

5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 1’ 1’

Cứ nói sẽ không sao, im ok, nhưng thật lòng thì yếu đuối

5 5 5 3 3, 5 5 5, 5 5 5 5 1’ 1’

Người đàn ông cố tỏ ra mình vui

6 6 1’ 2’ 2’ 1’ 7 1’

Là tim họ giữ nước mắt đừng rơi

6 1’ 6 3’ 3’ 3’ 6 1’

Đâu ai hay trong anh suy tư lại nhiều đến thế

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 6 6 5 2’ 2’

Một chút say rồi quên nên em chớ muộn phiền ohhh

6 3’ 2’ 6 1’ 4’ 4’ 5’ 1’ 1’ (1’ 1’ 5’ 5’ 4’)

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Không sao mà em đây rồi”

 Hình như anh đang say 

G C’ D’ E’ E’

Hình như anh không vui

G C’ D’ D’ D’

Kể cho em nghe đi

G C’ D’ D’ D’

Vì sao anh buồn thế

G C’ D’ C’ E’

Nếu muốn khóc hãy cứ khóc trên vai em này

F’ F’ F’ F’ E’ F’ E’ D’ C’ A

Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy

C’ G’ G’ F’ F’ G’ F’ C’ A

Hình như mưa đang rơi

G C’ D’ E’ E’

Hình như anh đang chơi vơi

G C’ D’ D’ D’

Này người em thương ơi

G C’ D’ D’ D’

Lại em ôm vào lòng

A D’ D’ C’ C’

Cứ để cho thế giới kia quay cuồng

F’ G’ F’ G’ G’ F’ C’ A’

Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình

C’ G’ G’ F’ F’ G’ F’ C’ A

Thế giới của mình nhỏ thôi

C’ C’ A A B C’

Chỉ cần em thấy anh vui

A B C’ G’ F’ F’

[Điệp Khúc]

Không sao mà em đây rồi

G G DC G G DC

Anh ơi

G’ G’

Buồn cứ khóc, bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi

C’ G’ G’, C’ C’ C’ C’ C’ C’ A B G

Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi

G G A C’, G G G B C’

Hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh

C’ C’ B A C’ A C’ A B C’ (A G…)

Như bao lần anh đã từng bên em

G G DC G G DC G G

Khi em khóc giờ là lúc em bên anh khi anh cần

A A C’ A G G C’ C’ D’ D’ D’ D’ C’

Hãy cứ yếu đuối đi anh, nếu muốn cứ khóc đi anh

E’ E’ E’ E’ D’ C’, E’ E’ E’ E’ D’ C’

Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua

A A C’ C’ C’ A C’ C’ B

Anh à

G C

[Bridge]

Cũng có khi anh nên thế này

C G F F F G C

Cứ khóc đi cho qua hết ngày 

G G F F F G C

Nép trong vòng tay em này mình cùng ấm áp

G F E F E C C C D E

Phố đêm mưa rơi cũng buồn, hãy để em trao cho anh một chút yêu thương

G F F F G C, F F G G A A A D’ C’ C’

Rồi mai chàng trai như mọi ngày lại về với em

C’ F’ E’ F’ E’ C’ C’ C’ C’ E’ D’

[Rap]

Có lắm lúc quanh anh cuộc đời chỉ toàn nặng nề, chơi vơi

G G G E E G G G G G G, C’ C’

Cứ nói sẽ không sao, im ok, nhưng thật lòng thì yếu đuối

G G G E E, G G G, G G G G C’ C’

Người đàn ông cố tỏ ra mình vui

A A C’ D’ D’ C’ B C’

Là tim họ giữ nước mắt đừng rơi

A C’ A E’ E’ E’ A C’

Đâu ai hay trong anh suy tư lại nhiều đến thế

C’ C’ C’ C’ C’ A A A G D’ D’

Một chút say rồi quên nên em chớ muộn phiền ohhh

A E’ D’ A C’ F’ F’ G’ C’ C’ (C’ C’ G’ G’ F’)

Bên trên là Cảm âm Không Sao Mà Em Đây Rồi Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cảm âm Không Sao Mà Em Đây Rồi!

 

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc