Thuận Theo Ý Trời – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Thuận Theo Ý Trời (Bùi Anh Tuấn)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Thuận Theo Ý Trời Bùi Anh Tuấn”

Chỉ có cách anh lùi bước

Re la la fa mi la 

Để em thấy đường đi phía trước

Re mi fa mi fa la la 

Vì anh cứ bên em là bão với giông hoài

Re fa la sol fa re la sol fa re 

Vậy thì tại sao không dừng lại

la sol la RE RE DO DO

Khổ vẫn ở cạnh nhau

fa2 MI FA la MI 

Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu

la DO RE RE DO si DO

Vậy anh xin một lần làm trái ý mình

la si si la la MI FA MI RE

Xa em là anh quyết định

mi2 MI RE MI FA RE

Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ

Do2 RE MI FA FA, FA MI LA

Ngoan cố dẫu bao giày vò

mi2 FA MI RE DO la 

Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời

la la si DO RE DO RE MI si

Lìa xa nhau là thuận theo ý trời

Re2 MI FA MI FA SOL LAFA

Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời

la RE RE DO RE MI DO

Là anh thấy tâm can rối bời

Re2 MI FA MI RE DO la

Mà anh phải làm thôi

fa sol la sol la 

Để trái tim em nghỉ ngơi

Re la sol fa do re 

Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi

la DO RE SOL FA RE MI DO RE 

Vậy em ơi, ngày ta cách rời

la RE RE, RE MI FA RE 

Em phải hứa với anh một lời

Re2 MI FA MI RE DO la

Là em sẽ tìm nơi

Re sol la sol la 

Mà chỉ có mỗi niềm vui

Re sol fa sol do re 

Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi

la DO RE SOL FA MI FA DO RE

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Thuận Theo Ý Trời Bùi Anh Tuấn”

Chỉ có cách anh lùi bước

2 6 6 4 3 6

Để em thấy đường đi phía trước

2 3 4 3 4 6 6

Vì anh cứ bên em là bão với giông hoài

2 4 6 5 4 2 6 5 4 2

Vậy thì tại sao không dừng lại

6 5 6 2’ 2’ 1’ 1’

Khổ vẫn ở cạnh nhau

4’ 3’ 4’ 6 3’

Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu

6 1’ 2’ 2’ 1’ 7 1’

Vậy anh xin một lần làm trái ý mình

6 7 7 6 6 3’ 4’ 3’ 2’

Xa em là anh quyết định

3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ

1’ 2’ 3’ 4’ 4’, 4’ 3’ 6

Ngoan cố dẫu bao giày vò

3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 6

Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời

6 6 7 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 7

Lìa xa nhau là thuận theo ý trời

2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 5’ 6’4’

Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời

6 2’ 2’ 1’ 2’ 3’ 1’

Là anh thấy tâm can rối bời

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 6

Mà anh phải làm thôi

4 5 6 5 6

Để trái tim em nghỉ ngơi

2 6 5 4 1 2

Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi

6 1’ 2’ 5’ 4’ 2’ 3’ 1’ 2’

Vậy em ơi, ngày ta cách rời

6 2’ 2’, 2’ 3’ 4’ 2’

Em phải hứa với anh một lời

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 6

Là em sẽ tìm nơi

2 5 6 5 6

Mà chỉ có mỗi niềm vui

2 5 4 5 1 2

Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi

6 1’ 2’ 5’ 4’ 3’ 4’ 1’ 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Thuận Theo Ý Trời Bùi Anh Tuấn”

Chỉ có cách anh lùi bước

D A A F E A

Để em thấy đường đi phía trước

D E F E F A A

Vì anh cứ bên em là bão với giông hoài

D F A G F D A G F D

Vậy thì tại sao không dừng lại

A G A D’ D’ C’ C’

Khổ vẫn ở cạnh nhau

F’ E’ F’ A E’

Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu

A C’ D’ D’ C’ B C’

Vậy anh xin một lần làm trái ý mình

A B B A A E’ D’ E’ D’

Xa em là anh quyết định

E’ E’ D’ E’ F’ D’

Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ

C’ D’ E’ F’ F’, F’ E’ A’

Ngoan cố dẫu bao giày vò

E’ F’ E’ D’ C’ A

Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời

A A B C’ D’ C’ D’ E’ B

Lìa xa nhau là thuận theo ý trời

D’ E’ F’ E’ F’ G’ A’F’

Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời

A D’ D’ C’ D’ E’ C’

Là anh thấy tâm can rối bời

D’ E’ F’ E’ D’ C’ A

Mà anh phải làm thôi

F G A G A

Để trái tim em nghỉ ngơi

D A G F C D

Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi

A C’ D’ G’ F’ D’ E’ C’ D’

Vậy em ơi, ngày ta cách rời

A D’ D’, D’ E’ F’ D’

Em phải hứa với anh một lời

D’ E’ F’ E’ D’ C’ A

Là em sẽ tìm nơi

D G A G A

Mà chỉ có mỗi niềm vui

D G F G C D

Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi

A C’ D’ G’ F’ E’ F’ C’ D’

Trên đây là Cm âm Thuận Theo Ý Trời Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Thuận Theo Ý Trời!

Cảm Âm

 

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc