Vết Mưa – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm âm Vết Mưa Vũ Cát Tường  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Vết Mưa Vũ Cát Tường”

Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua

si si, si si si la sol la la

Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa

Re re re mi fa sol sol sol sol sol

Tan trong yêu thương không vội vã

sol sol sol sol la sol si

Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này

si si, si si si si RE la la

Thương em đi giữa đêm lạnh

la la la si la sol

Khoảng trời một mình

sol sol sol sol

Bỏ lại tình mình theo làn mây

sol sol sol sol la sol si la sol~~

Tìm về ngày yêu ấy

sol sol la si MI

Cũng trong chiều mưa này

sol2 FA MI FA RE

Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai

la la si DO sol sol DO

Nhưng tim vẫn cười

Do2 DO RE si

Giờ vẫn chiều mưa ấy

fa sol la si MI

Em nép trong vòng tay ai?

mi2 SOL FA RE FA FA

Anh chỉ lặng im,

mi2 MI FA SOL

doi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc

sol2 MI SOL MI SOL SOL SOL SOL LA

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

si2 SOL MI, SOL MI SI SOL MI

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

si2 SI LA MI RE

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

Re2 RE RE MI FA SOL SOL

Cho anh quên đi lạnh giá

sol2 SOL SOL LA SOL SI

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

si2 SOL MI, SOL MI SI SOL MI

Mưa rơi xé tan bóng hình

si2 SI DO3 LA FA RE

Vì giờ này em quay đi

Re2 RE RE MI FA SOL

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

sol2 SOL SOL LA SOL SI SOL

Woahhhhhh oh yeahhhhh

mi2 FA SOL SI LA

Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy

mi2 MI MI so2 LA FA MI FA

Anh sẽ quên, những yêu thương

fa2 FA SOL, SOL SOL SOL

 

Anh viết riêng cho em

sol2 LA FA MI RE

Khi, cầu vồng lên sau cơn bão going

mi2 MI MI SOL LA FA MI FA

Anh sẽ đi qua yêu thương,

fa2 FA SOL SOL SOL SOL

Không còn vấn vương…

la2 SOL DO3 SOL

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

si2 SOL MI, SOL MI SI SOL MI

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

si2 SI LA MI RE 

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

Re2 RE RE MI FA SOL SOL

Cho anh quên đi lạnh giá

sol2 SOL SOL LA SOL SI

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

si2 so2 MI, SOL MI SI SOL MI

Mưa rơi xé tan bóng hình

si2 SI DO3 LA FA RE

Vì giờ này em quay đi

Re2 RE RE MI FA SOL

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

sol2 SOL SOL LA SOL SI SOL

Uhhh

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Vết Mưa Vũ Cát Tường”

Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua

7 7, 7 7 7 6 5 6 6

Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa

2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 

Tan trong yêu thương không vội vã

5 5 5 5 6 5 7

Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này

7 7, 7 7 7 7 2’ 6 6

Thương em đi giữa đêm lạnh

6 6 6 7 6 5

Khoảng trời một mình

5 5 5 5

Bỏ lại tình mình theo làn mây

5 5 5 5 6 5 7 6 5

Tìm về ngày yêu ấy

5 5 6 7 3’

Cũng trong chiều mưa này

5’ 4’ 3’ 4’ 2’

Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai

6 6 7 1’ 5 5 1’

Nhưng tim vẫn cười

1’ 1’ 2’ 7

Giờ vẫn chiều mưa ấy

4 5 6 7 3’

Em nép trong vòng tay ai?

3’ 5’ 4’ 2’ 4’ 4’

Anh chỉ lặng im,

3’ 3’ 4’ 5’

doi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc

5’ 3’ 5’ 3’  5’ 5’ 5’ 5’ 6’

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

7’ 5’ 3’, 5’ 3’ 7’ 5’ 3’

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

7’ 7’ 6’ 3’ 2’

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

2’ 2’ 2’ 3’ 4’  5’ 5’

Cho anh quên đi lạnh giá

5’ 5’ 5’  6’ 5’ 7’

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

7’ 5’ 3’, 5’ 3’ 7’ 5’ 3’

Mưa rơi xé tan bóng hình

7’ 7’ 1’’ 6’ 4’ 2’

Vì giờ này em quay đi

2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 7’ 5’

Woahhhhhh oh yeahhhhh

3’ 4’ 5’ 7’ 6’

Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy

3’ 3’ 3’ 5’ 6’ 4’ 3’ 4’

Anh sẽ quên, những yêu thương

4’ 4’ 5’, 5’ 5’ 5’

 

Anh viết riêng cho em

5’ 6’ 4’ 3’ 2’

Khi, cầu vồng lên sau cơn bão going

3’ 3’ 3’ 5’ 6’ 4’ 3’ 4’

Anh sẽ đi qua yêu thương,

4’ 4’ 5’ 5’ 5’ 5’

Không còn vấn vương…

6’ 5’ 1’’ 5’

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

7’ 5’ 3’, 5’ 3’ 7’ 5’ 3’

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

7’ 7’ 6’ 3’ 2’

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’ 5’

Cho anh quên đi lạnh giá

5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 7’

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

7’ 5’ 3’, 5’ 3’ 7’ 5’ 3’

Mưa rơi xé tan bóng hình

7’ 7’ 1’’ 6’ 4’ 2’

Vì giờ này em quay đi

2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

5’ 5’ 5’ 6’ 5’ 7’ 5’

Uhhh

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Vết Mưa Vũ Cát Tường”

Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua

B B, B B B A G A A

Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa

D D D E F G G G G G

Tan trong yêu thương không vội vã

G G G G A G B

Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này

B B, B B B B D’ A A

Thương em đi giữa đêm lạnh

A A A B A G

Khoảng trời một mình

G G G G

Bỏ lại tình mình theo làn mây

G G G G A G B A G

Tìm về ngày yêu ấy

G G A B E’

Cũng trong chiều mưa này

G’ F’ E’ F’ D’

Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai

A A B C’ G G C’

Nhưng tim vẫn cười

C’ C’ D’ B

Giờ vẫn chiều mưa ấy

F G A B E’

Em nép trong vòng tay ai?

E’ G’ F’ D’ F’ F’

Anh chỉ lặng im,

E’ E’ F’ G’

doi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc

G’ E’ G’ E’ G’ G’ G’ G’ A’

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

B’ G’ E’, G’ E’ B’ G’ E’

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

B’ B’ A’ E’ D’

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

D’ D’ D’ E’ F’ G’ G’

Cho anh quên đi lạnh giá

G’ G’ G’ A’ G’ B’

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

B’ G’ E’, G’ E’ B’ G’ E’

Mưa rơi xé tan bóng hình

B’ B’ C’’ A’ F’ D’

Vì giờ này em quay đi

D’ D’ D’ E’ F’ G’

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

G’ G’ G’ A’ G’ B’ G’

Woahhhhhh oh yeahhhhh

E’ F’ G’ B’ A’

Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy

E’ E’ E’ G’ A’ F’ E’ F’

Anh sẽ quên, những yêu thương

F’ F’ G’, G’ G’ G’

 

Anh viết riêng cho em

G’ A’ F’ E’ D’

Khi, cầu vồng lên sau cơn bão going

E’ E’ E’ G’ A’ F’ E’ F’

Anh sẽ đi qua yêu thương,

F’ F’ G’ G’ G’ G’

Không còn vấn vương…

A’ G’ C’’ G’

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

B’ G’ E’, G’ E’ B’ G’ E’

Nói tiếng yêu ngập ngừng,

B’ B’ A’ E’ D’

Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn

D’ D’ D’ E’ F’ G’ G’

Cho anh quên đi lạnh giá

G’ G’ G’ A’ G’ B’

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời

B’ G’ E’, G’ E’ B’ G’ E’

Mưa rơi xé tan bóng hình

B’ B’ C’’ A’ F’ D’

Vì giờ này em quay đi

D’ D’ D’ E’ F’ G’

Buông tay anh trong chiều giá lạnh

G’ G’ G’ A’ G’ B’ G’

Uhhh

Trên đây là Cm âm Vết Mưa Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Vết Mưa!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc