Xuân Này Con Không Về – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Xuân Này Con Không Về (Quang Lê)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Xuân Này Con Không Về Quang Lê”

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
fa sol fa do do fa sol do2

Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. 
do2 re2 do2 sol sol do2 re2 fa2
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
fa2 sol2 fa2 do2 do2 re2 fa2 do2

Nay én bay đầy trước ngỏ mà tin con vẫn xa ngàn xạ
do2 re2 do2 fa sol la, sol do2 do2 la sol fa sol 
Ôi nhớ xuân nào thửa trời yên vuị 
fa sol fa Do Do fa sol do2 do2 
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơị 
do2 re2 do2 sol sol do2 re2 fa2 fa2
Bên mái tranh nghèo, ngồi quanh bếp hồng 
fa2 sol2 fa2 do2 do2 re2 fa2 do2
Trông bánh chưng chờ trời sáng 
do2 re2 do2 fa sol la
Ðỏ hay hay những đôi má đàọ
sol do2 do2 do2 la sol do2 fa

[Đoạn Kết]

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm
fa2 re2 do2 si re2 sol do2 re2  
Mái tranh nghèo không người sữa sang.
re2 do2 sol do2 fa sol do2 
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân.
la sol do2 la re fa sol 
Ðàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai
do re fa sol sol si do2 do2 
Sẽ mang về cho tà áo mới 
mi2 re2 do2 do2 sol mi2 mi2
Ba ngày xuân đi khoe xóm giềng.
mi2 re2 sol2 sol2 fa2 sol2 do2 
Con biết không về mẹ chờ, em trông. 
fa sol fa do do fa sol do2 do2

Nhưng nếu con về bạn bè thương mong. 
do2 re2 do2 sol sol do2 re2 fa2 fa2
Bao đứa trai cùng chào xuân chiến trường 
fa2 sol2 fa2 do2 do2 re2 fa2 do2
Không lẻ riêng mình êm ấm? 
do2 re2 do2 fa sol la
Mẹ ơi, con xuân này vắng nhà.
sol do2 do2 do2 la sol do2 fa

[Câu kết]
fa2 sol2 fa2 do2 do2 re2 fa2 do2
do2 re2 do2 fa sol la
sol Do2 do2……. do2 (lasol)…… re2 fa2!

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Xuân Này Con Không Về Quang Lê”

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
4 5 4 1 1 4 5 1’

Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. 
1’ 2’ 1’ 5 5 1’ 2’ 4’
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
4’ 5’ 4’ 1’ 1’ 2’ 4’ 1’

Nay én bay đầy trước ngỏ mà tin con vẫn xa ngàn xạ
1’ 2’ 1’ 4 5 6, 5 1’ 1’ 6 5 4 5
Ôi nhớ xuân nào thửa trời yên vuị 
4 5 4 1 1 4 5 1’ 1’
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơị 
1’ 2’ 1’ 5 5 1’ 2’ 4’ 4’
Bên mái tranh nghèo, ngồi quanh bếp hồng 
4’ 5’ 4’ 1’ 1’ 2’ 4’ 1’
Trông bánh chưng chờ trời sáng 
1’ 2’ 1’ 4 5 6
Ðỏ hay hay những đôi má đào
5 1’ 1’ 1’ 6 5 1’ 4

[Đoạn Kết]

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm
4’ 2’ 1’ 7’ 2’ 5 1’ 2’
Mái tranh nghèo không người sữa sang.
2’ 1’ 5 1’ 4 5 1’
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân.
6 5 1’ 6 2 4 5
Ðàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai
1 2 4 5 5 7 1’ 1’
Sẽ mang về cho tà áo mới 
3’ 2’ 1’ 1’ 5 3’ 3’

Ba ngày xuân đi khoe xóm giềng.
3’ 2’ 5’ 5’ 4’ 5’ 1’
Con biết không về mẹ chờ, em trông. 
4 5 4 1 1 4 5 1’ 1’

Nhưng nếu con về bạn bè thương mong. 
1’ 2’ 1’ 5 5  1’ 2’ 4’ 4’
Bao đứa trai cùng chào xuân chiến trường 
4’ 5’ 4’ 1’ 1’ 2’ 4’ 1’
Không lẻ riêng mình êm ấm? 
1’ 2’ 1’ 4 5 6
Mẹ ơi, con xuân này vắng nhà.
5 1’ 1’ 1’ 6 5 1’ 4

[Câu kết]
4’ 5’ 4’ 1’ 1’ 2’ 4’ 1’
1’ 2’ 1’ 4 5 6
5 1’ 1’… 1’(65)…2’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Xuân Này Con Không Về Quang Lê”

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
F G F C C F G C’

Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. 
C’ D’ C’ G G C’ D’ F’
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
F’ G’ F’ C’ C’ D’ F’ C’

Nay én bay đầy trước ngỏ mà tin con vẫn xa ngàn xạ
C’ D’ C’ F G A, G C’ C’ A G F G
Ôi nhớ xuân nào thửa trời yên vuị 
F G F C C F G C’ C’
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơị 
C’ D’ C’ G G C’ D’ F’ F’
Bên mái tranh nghèo, ngồi quanh bếp hồng 
F’ G’ F’ C’ C’ D’ F’ C’
Trông bánh chưng chờ trời sáng 
C’ D’ C’ F G A
Ðỏ hay hay những đôi má đào

G C’ C’ C’ A G C’ F

[Đoạn Kết]

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm
F’ D’ C’ B D’ G C’ D’
Mái tranh nghèo không người sữa sang.
D’ C’ G C’ F G C’
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân.
A G C’ A D F G
Ðàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai
C D F G G B C’ C’
Sẽ mang về cho tà áo mới 
E’ D’ C’ C’ G E’ E’
Ba ngày xuân đi khoe xóm giềng.
E’ D’ G’ G’ F’ G’ C’
Con biết không về mẹ chờ, em trông. 
F G F C C F G C’ C’

Nhưng nếu con về bạn bè thương mong. 
C’ D’ C’ G G C’ D’ F’ F’
Bao đứa trai cùng chào xuân chiến trường 
F’ G’ F’ C’ C’ D’ F’ C’
Không lẻ riêng mình êm ấm? 
C’ D’ C’ F G A
Mẹ ơi, con xuân này vắng nhà.
G C’ C’ C’ A G C’ F

[Câu kết]

F’ G’ F’ C’ C’ D’ F’ C’
C’ D’ C’ F G A
G C’ C’…..C’ (AG)……D’ F’

Trên đây là Cm âm Xuân Này Con Không Về Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Xuân Này Con Không Về!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc