Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em (Thùy Chi)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em Thùy Chi”

Thật khó để cứ nhìn theo anh như thế 

sol MI RE MI RE MI RE RE MIFA

Thật rất khó

sol RE RE

Em vẫn giấu bản thân mình sau

Re mi fa mi fa mi fa

Những nụ cười ngốc nghếch ấy

Re do do mi mi mi

Rằng em vẫn biết

Do sol la la 

Càng gần anh hơn

Do do sol sol

Càng khiến con tim em nhớ anh

Do sol fa fa fa sol mi

Đếm cứ đếm

mi mi mi

Từng giờ trôi qua

Do do re re

Hình bóng của anh như đã in sâu trong tâm trí em

mi fa mi fa mi do SIB la sol sol la sol

Câu nói em nhớ anh

sol la la RE DO

Cứ ngập ngừng chẳng nên câu

Do2 sol sol sol si DO

Con tim ơi xin đừng như thế

Do2 DO DO DO si DO RE

Là vì em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh

Do2 DO MI MI MI, MI MI MI, MI MI MI

Đã rất lâu

mi2 MI RE

Từng ngày qua mà có lẽ anh chẳng hay chẳng biết

la si DO DO FA FA RE DO RE MI MI

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

la si DO DO RE DO 

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

sol la sol mi sol RE DO 

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

la la si DO RE DO DO DO RE

Nhận ra em

la si DO 

 

 

Làm sao để tâm trí em 

Do re do re la sol

Chẳng nghĩ đến anh

Do sol la sol

Làm sao để ánh mắt em 

Re mi re mi DO si

Thôi nhìn về phía ấy

sol re re mi mi 

Chỉ cần đôi lúc

Do do sol la 

Được nhìn anh vui

Do do sol sol 

Con tim em lại hạnh phúc

sol sol sol do re mi

Bước cứ bước

la la la 

Từng ngày trôi qua

mi mi sol sol

doi chân em đi về phía anh không biết bao lần

mi fa fa fa fa DO si la si la sol 

Tình yêu nơi em vẫn cứ luôn chầm chậm ở phía sau

sol la la la sol RE DO sol sol mi RE DO

Em vẫn cố để anh nhìn thấy

Do2 DO DO DO DO DO RE

Lại gần em thêm chút nữa, thêm chút nữa

Do2 DO RE RE MI MI, RE MI MI

Chút nữa thôi

mi2 MI RE 

Thật chậm để nghe trái tim anh có thổn thức

la la si DO MI RE RE RE DO MI

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

la si DO DO RE DO

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

sol la sol mi sol RE DO

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

la la si DO RE DO DO DO RE

Nhận ra em

si DO DO

 

 

Tình yêu ấy vẫn cứ lớn mãi không ngừng

la si DO DO DO RE RE DO sol

Anh đâu biết

si DO DO

Làm sao có thể nói ra những điều

la si DO DO SOL FA MI DO

Tận con tim

Do2 RE MI 

Kể từ khi ấy

la si RE MI

Em vẫn luôn nhìn về một hướng

Re2 MI RE si si si RE

Anh…

Do2

Người em yêu duy nhất

Do2 RE RE MI SOL

Chỉ là em đang rất nhớ, đang rất nhớ

Do2 DO RE RE MI MI, RE MI MI 

Rất nhớ anh

mi2 MI RE

Gọi thầm tên anh cũng khiến con tim em thấy hạnh phúc

la sol DO DO MI FA RE RE RE MI DO MI

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

la si DO DO RE DO

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

sol la sol mi sol RE DO

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

la la si DO RE DO DO DO RE

Nhận ra em

la si DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em Thùy Chi”

Thật khó để cứ nhìn theo anh như thế 

5 3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 2’ 3’4’

Thật rất khó

5 2’ 2’

Em vẫn giấu bản thân mình sau

2 3 4 3 4 3 4

Những nụ cười ngốc nghếch ấy

2 1 1 3 3 3

Rằng em vẫn biết

1 5 6 6 

Càng gần anh hơn

1 1 5 5 

Càng khiến con tim em nhớ anh

1 5 4 4 4 5 3

Đếm cứ đếm

3 3 3

Từng giờ trôi qua

1 1 2 2

Hình bóng của anh như đã in sâu trong tâm trí em

3 4 3 4 3 1 7 6 5 5 6 5

Câu nói em nhớ anh

5 6 6 2’ 1’

Cứ ngập ngừng chẳng nên câu

1’ 5 5 5 7 1’

Con tim ơi xin đừng như thế

1’ 1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’

Là vì em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh

1’ 1’ 3’ 3’ 3’, 3’ 3’ 3’, 3’ 3’ 3’

Đã rất lâu

3’ 3’ 2’

Từng ngày qua mà có lẽ anh chẳng hay chẳng biết

6 7 1’ 1’ 4’ 4’ 2’ 1’ 2’ 3’ 3’

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

6 7 1′ 1′ 2’ 1’

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

5 6 5 3′ 5 2′ 1′

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

6 6 7 1’ 2’ 1’ 1’ 1’ 2’

Nhận ra em

6 7 1’

 

Làm sao để tâm trí em 

1 2 1 2 6 5

Chẳng nghĩ đến anh

1 5 6 5

Làm sao để ánh mắt em 

2 3 2 3 1’ 7

Thôi nhìn về phía ấy

5 2 2 3 3

Chỉ cần đôi lúc

1 1 5 6

Được nhìn anh vui

1 1 5 5 

Con tim em lại hạnh phúc

5 5 5 1 2 3

Bước cứ bước

6 6 6

Từng ngày trôi qua

3 3 5 5 

doi chân em đi về phía anh không biết bao lần

3 4 4 4 4 1’ 7 6 7 6 5

Tình yêu nơi em vẫn cứ luôn chầm chậm ở phía sau

5 6 6 6 5 2’ 1’ 5 5 3 2’ 1’

Em vẫn cố để anh nhìn thấy

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’  2’

Lại gần em thêm chút nữa, thêm chút nữa

1’ 1’ 2’ 2’ 3’ 3’, 2’ 3’ 3’

Chút nữa thôi

3’ 3’ 2’

Thật chậm để nghe trái tim anh có thổn thức

6 6 7 1’ 3’ 2’ 2’ 2’ 1’ 3’

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

6 7 1’ 1’ 2’ 1’

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

5 6 5 3 5 2’ 1’

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

6 6 7 1’ 2’ 1’ 1’ 1’ 2’

Nhận ra em

7 1’ 1’

 

 

Tình yêu ấy vẫn cứ lớn mãi không ngừng

6 7 1’ 1’ 1’ 2’ 2’ 1’ 5

Anh đâu biết

7 1’ 1’

Làm sao có thể nói ra những điều

7 6 1’ 1’ 5’ 4’ 3’ 1’

Tận con tim

1’ 2’ 3’

Kể từ khi ấy

7 6 2’ 3’

Em vẫn luôn nhìn về một hướng

2’ 3’ 2’ 7 7 7 2’

Anh…

1′

Người em yêu duy nhất

1’ 2’ 2’ 3’ 5’

Chỉ là em đang rất nhớ, đang rất nhớ

1’ 1’ 2’ 2’ 3’ 3’, 2’ 3’ 3’

Rất nhớ anh

3’ 3’ 2’

Gọi thầm tên anh cũng khiến con tim em thấy hạnh phúc

6 5 1’ 1’ 3’ 4’ 2’ 2’ 2’ 3’ 1’ 3’

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

6 7 1’ 1’ 2’ 1’

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

5 6 5 3 5 2’ 1’

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

6 6 7 1’ 2’ 1’ 1’ 1’ 2’

Nhận ra em

6 7 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em Thùy Chi”

Thật khó để cứ nhìn theo anh như thế 

G E’ D’ E’ D’ E’ D’ D’ E’F’

Thật rất khó

G D’ D’

Em vẫn giấu bản thân mình sau

D E F E F E F

Những nụ cười ngốc nghếch ấy

D C C E E E

Rằng em vẫn biết

C G A A

Càng gần anh hơn

C C G G

Càng khiến con tim em nhớ anh

C G F F F G E

Đếm cứ đếm

E E E

Từng giờ trôi qua

C C D D

Hình bóng của anh như đã in sâu trong tâm trí em

E F E F E C B A G G A G

Câu nói em nhớ anh

G A A D’ C’

Cứ ngập ngừng chẳng nên câu

C’ G G G B C’ 

Con tim ơi xin đừng như thế

C’ C’ C’ C’ B C’ D’

Là vì em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh

C’ C’ E’ E’ E’, E’ E’ E’, E’ E’ E’

Đã rất lâu

E’ E’ D’

Từng ngày qua mà có lẽ anh chẳng hay chẳng biết

A B C’ C’ F’ F’ D’ C’ D’ E’ E’

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

A B C’ C’ D’ C’

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

G A G E G D’ C’

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

A A B C’ D’ C’ C’ C’ D’

Nhận ra em

A B C’

 

 

Làm sao để tâm trí em 

C D C D A G

Chẳng nghĩ đến anh

C G A G

Làm sao để ánh mắt em 

D E D E C’ B

Thôi nhìn về phía ấy

G D D E E 

Chỉ cần đôi lúc

C C G A

Được nhìn anh vui

C C G G 

Con tim em lại hạnh phúc

G G G C D E

Bước cứ bước

A A A

Từng ngày trôi qua

E E G G

doi chân em đi về phía anh không biết bao lần

E F F F F C’ B A B A G

Tình yêu nơi em vẫn cứ luôn chầm chậm ở phía sau

G A A A G D’ C’ G G E D’ C’

Em vẫn cố để anh nhìn thấy

C’ C’ C’ C’ C’ C’ D’

Lại gần em thêm chút nữa, thêm chút nữa

C’ C’ D’ D’ E’ E’, D’ E’ E’

Chút nữa thôi

E’ E’ D’

Thật chậm để nghe trái tim anh có thổn thức

A A B C’ E’ D’ D’ D’ C’ E’

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

A B C’ C’ D’ C’

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

G A G E G D’ C’

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

A A B C’ D’ C’ C’ C’ D’

Nhận ra em

B C’ C’

 

 

Tình yêu ấy vẫn cứ lớn mãi không ngừng

A B C’ C’ C’ D’ D’ C’ G

Anh đâu biết

B C’ C’

Làm sao có thể nói ra những điều

A B C’ C’ G’ F’ E’ C’

Tận con tim

C’ D’ E’

Kể từ khi ấy

A B D’ E’

Em vẫn luôn nhìn về một hướng

D’ E’ D’ B B B D’

Anh…

C’

Người em yêu duy nhất

C’ D’ D’ E’ G’

Chỉ là em đang rất nhớ, đang rất nhớ

C’ C’ D’ D’ E’ E’, D’ E’ E’

Rất nhớ anh

E’ E’ D’

Gọi thầm tên anh cũng khiến con tim em thấy hạnh phúc

A G C’ C’ E’ F’ D’ D’ D’ E’ C’ E’

Chỉ mình em vẫn cứ ôm

A B C’ C’ D’ C’

Nỗi nhớ anh ngày một lớn hơn

G A G E G D’ C’

Chờ đợi ngày mai biết đâu anh có thể

A A B C’ D’ C’ C’ C’ D’

Nhận ra em

A B C’

Trên đây là Cm âm Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc