Khó Vẽ Nụ Cười – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Khó Vẽ Nụ Cười Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Khó Vẽ Nụ Cười”

Anh sẽ chờ em

mi2 FA la MI

Dù biển xanh kia có cạn khô

Do2 DO RE DO DO si DO

Dù qua thêm bao kiếp

sol la si RE MI

Anh vẫn sẽ chờ.

fa2 MI DO la

Nhân thế khổ đau

mi2 FA la MI

Tìm hoài sao không thấy nhau

Do2 RE MI FA DO3 LA

Người thương chẳng thương mình

sol2 LA SI LA RE

Còn người không thương cứ theo ta cả một đời.

Do2 RE MI FA LA SOL FA MI RE

Cây đã già nua

mi2 FA la MI

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

Do2 DO RE RE DO SIB la

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

sol la si RE MI, FA MI sol la

Uống chén tình say

mi2 FA la MI

Họa người thương trong bức tranh 

Do2 RE MI FA DO3 LA

Họa ánh mắt anh buồn

sol2 LA SI LA RE

Họa nụ cười thêm trên nếp môi 

Do2 RE MI FA FA LA SOL

Nhưng sao không được.

sol2 SOL MI RE

[Điệp khúc]

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

la2 LA DO3 re3 LA LA SOL LA

Họa vào nếp môi anh đâu cười tươi 

sol2 LA re3 DO3 DO3 DO3 LA DO3

Dòng lệ sất sơ phai màu 

la2 LA DO3 SI LA FA

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

Re2 SOL FA FA SOL LA

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

la la DO RE la la sol la

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

sol la RE MI la la sol la 

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

Re2 RE MI FA MI RE LA SOL

Nhưng đau thấu trời.

fa2 MI FA..MIRE

Cây đã già nua

mi2 FA la MI

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

Do2 DO RE RE DO si la

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

sol la si RE MI, FA MI sol la

Uống chén tình say

mi2 FA la MI

Họa người thương trong bức tranh 

Do2 RE MI FA DO3 LA

Cây đã già nua

mi2 FA la MI

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

Do2 DO RE RE DO si la

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

sol la si RE MI, FA MI sol la

Uống chén tình say

mi2 FA la MI

Họa người thương trong bức tranh 

Do2 RE MI FA DO3 LA

Nhưng sao chẳng thấy.

sol2 SOL MI LA…

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

la2 LA DO3 re3 LA LA SOL LA

Họa vào nếp môi anh đâu cười tươi 

sol2 LA re3 DO3 DO3 DO3 LA DO3

Dòng lệ sất sơ phai màu 

la2 LA DO3 SI LA FA

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

Re2 SOL FA FA SOL LA

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

la la DO RE la la sol la

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

sol la RE MI la la sol la 

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

Re2 RE MI FA MI RE LA SOL

Nhưng đau thấu trời.

fa2 MI FA..MIRE

Khóc thật nhiều 

la2 SOL RE

Ngồi khóc thật nhiều 

Re2 DO3 SOL MI

Khóc cho đời Phong Ba lắm đau 

la2 SOL RE MI FA LA SOL

Mà chẳng nói ra.

fa2 FA DO3 LA

Đến khi già ngồi hết một đời 

la2 SOL RE RE DO3 SOL MI

Đớn đau này của anh sẽ đau hơn Trời.

la2 SOL RE MI FA LA SOL MI RE

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi 

la2 LA DO3 re3 LA LA SOL LA

Họa vào nếp môi em đâu cười tươi

sol2 LA re3 DO3 DO3 DO3 LA DO3 

Dòng lệ sất sơ phai màu 

la2 LA DO3 SI LA FA

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

Re2 SOL FA FA SOL LA

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

la la DO RE la la sol la

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

sol la RE MI la la sol la 

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

Re2 RE MI FA MI RE LA SOL

Nhưng đâu ai thấu.

Do3 DO3 DO3 re3

Vẫn họa thêm chiếc môi cười lần nữa

Re2 RE MI FA MI RE LA SOL

Nhưng đâu ai thấu.

Do2 DO DO RE…

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Khó Vẽ Nụ Cười”

Anh sẽ chờ em

3’ 4’ 6 3’

Dù biển xanh kia có cạn khô

1’ 1’ 2’ 1’ 1’ 7 1’

Dù qua thêm bao kiếp

5 6 7 2’ 3’

Anh vẫn sẽ chờ.

4’ 3’ 1’ 6

Nhân thế khổ đau

3’ 4’ 6 3’

Tìm hoài sao không thấy nhau

1’ 2’ 3’ 4’ 1’’ 6’

Người thương chẳng thương mình

5’ 6’ 7’ 6’ 2’

Còn người không thương cứ theo ta cả một đời.

1’ 2’ 3’ 4’ 6’ 5’ 4’ 3’ 2’

Cây đã già nua

3’ 4’ 6 3’

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

1’ 1’ 2’ 2’ 1’ 7 6

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

5 6 7 2’ 3’, 4’ 3’ 5 6

Uống chén tình say

3’ 4’ 6 3’

Họa người thương trong bức tranh 

1’ 2’ 3’ 4′ 1’’ 6’

Họa ánh mắt anh buồn

5’ 6’ 7’ 6’ 2’

Họa nụ cười thêm trên nếp môi 

1’ 2’ 3’ 4’ 4’ 6’ 5’

Nhưng sao không được.

5’ 5’ 3’ 2’

[Điệp khúc]

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

6’ 6’ 1’’ 2’’ 6’ 6’ 5’ 6’

Họa vào nếp môi anh đâu cười tươi 

5’ 6’ 2’’ 1’’ 1’’ 1’’ 6’ 1”

Dòng lệ sất sơ phai màu 

6’ 6’ 1’’ 7’ 6’ 4’

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

2’ 5’ 4’ 4’ 5’ 6’

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

6 6 1’ 2’ 6 6 5 6

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

5 6 2’ 3’ 6 6 5 6

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 6’ 5’

Nhưng đau thấu trời.

4’ 3’ 4’..3’2’

Cây đã già nua

3’ 4’ 6 3’

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

1’ 1’ 2’ 2’ 1’ 7 6

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

5 6 7 2’ 3’, 4’ 3’ 5 6

Uống chén tình say

3’ 4’ 6 3’

Họa người thương trong bức tranh 

1’ 2’ 3’ 4’ 1’’ 6’

Cây đã già nua

3’ 4’ 6 3’

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

1’ 1’ 2’ 2’ 1’ 7 6

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

5 6 7 2’ 3’ 4’ 3’ 5 6

Uống chén tình say

3’ 4’ 6 3’

Họa người thương trong bức tranh 

1’ 2’ 3’ 4’ 1’’ 6’

Nhưng sao chẳng thấy.

5’ 5’ 3’ 6’…

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

6’ 6’ 1’’ 2’’ 6’ 6’ 5’ 6’

Họa vào nếp môi anh đâu cười tươi 

5’ 6’ 2’’ 1’’ 1’’ 1’’ 6’ 1’’

Dòng lệ sất sơ phai màu 

6’ 6’ 1’’ 7’ 6’ 4’

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

2’ 5’ 4’ 4’ 5’ 6’

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

6 6 1’ 2’ 6 6 5 6

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

5 6 2’ 3’ 6 6 5 6

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 6’ 5’

Nhưng đau thấu trời.

4’ 3’ 4’..3’2’

Khóc thật nhiều 

6’ 5’ 2’

Ngồi khóc thật nhiều 

2’ 1’’ 5’ 3’

Khóc cho đời Phong Ba lắm đau 

6’ 5’ 2’ 3’ 4’ 6’ 5’

Mà chẳng nói ra.

4’ 4’ 1’’ 6’

Đến khi già ngồi hết một đời 

6’ 5’2’ 2’ 1’’ 5’ 3’

Đớn đau này của anh sẽ đau hơn Trời.

6’ 5’2’ 3’ 4’ 6’ 5’ 3’ 2’

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi 

6’ 6’ 1’’ 2’’ 6’ 6’ 5’ 6’

Họa vào nếp môi em đâu cười tươi

5’ 6’ 2’’ 1’’ 1’’ 1’’  6’ 1’’

Dòng lệ sất sơ phai màu 

6’ 6’ 1’’ 7’ 6’ 4’

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

2’ 5’ 4’ 4’ 5’ 6’

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

6 6 1’ 2’ 6 6 5 6

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

5 6 2’ 3’ 6 6 5 6

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 6’5’

Nhưng đâu ai thấu.

1″ 1″ 1″ 2″

Vẫn họa thêm chiếc môi cười lần nữa

2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 6’ 5’

Nhưng đâu ai thấu.

1’ 1’ 1’ 2’…

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Khó Vẽ Nụ Cười”

Anh sẽ chờ em

E’ F’ A E’

Dù biển xanh kia có cạn khô

C’ C’ D’ C’ C’ B C’

Dù qua thêm bao kiếp

G A B D’ E’

Anh vẫn sẽ chờ.

F’ E’ C’ A

Nhân thế khổ đau

E’ F’ A E’

Tìm hoài sao không thấy nhau

C’ D’ E’ F’ C’’ A’

Người thương chẳng thương mình

G’ A’ B’ A’ D’

Còn người không thương cứ theo ta cả một đời.

C’ D’ E’ F’ A’ G’ F’ E’ D’

Cây đã già nua

E’ F’ A E’

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

C’ C’ D’ D’ C’ B A

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

G A B D’ E’, F’ E’ G A

Uống chén tình say

E’ F’ A E’

Họa người thương trong bức tranh 

C’ D’ E’ F’ C’’ A’

Họa ánh mắt anh buồn

G’ A’ B’ A’ D’

Họa nụ cười thêm trên nếp môi 

C’ D’ E’ F’ F’ A’ G’

Nhưng sao không được.

G’ G’ E’ D’

[Điệp khúc]

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

A’ A’ C’’ D’’ A’ A’ G’ A’

Họa vào nếp môi anh đâu cười tươi 

G’ A’ D’’ C’’ C’’ C’’ A’ C’’

Dòng lệ sất sơ phai màu 

A’ A’ C’’ B’ A’ F’

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

D’ G’ F’ F’ G’ A’

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

A A C’ D’ A A G A

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

G A D’ E’ A A G A

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

D’ D’ E’ F’ D’ A’ G’

Nhưng đau thấu trời.

F’ E’ F’..E’D’

Cây đã già nua

E’ F’ A E’

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

C’ C’ D’ D’ C’ B A

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

G A B D’ E’, F’ E’ G A

Uống chén tình say

E’ F’ A E’

Họa người thương trong bức tranh 

C’ D’ E’ F’ C’’ A’

Cây đã già nua

E’ F’ A E’

Chờ ngày chết cách xa cõi đời

C’ C’ D’ D’ C’ B A

Chiều hoàng hôn buôn xuống phía Tây nghẹn ngào.

G A B D’ E’, F’ E’ G A

Uống chén tình say

E’ F’ A E’

Họa người thương trong bức tranh 

C’ D’ E’ F’ C’’ A’

Nhưng sao chẳng thấy.

G’ G’ E’ A’

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi

A’ A’ C’’ D’’ A’ A’ G’ A’

Họa vào nếp môi anh đâu cười tươi 

G’ A’ D’’ C’’ C’’ C’’ A’ C’’

Dòng lệ sất sơ phai màu 

A’ A’ C’’ B’ A’ F’

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

D’ G’ F’ F’ G’ A’

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

A A C’ D’ A A G A

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

G A D’ E’ A A G A

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

D’ D’ E’ F’ D’ D’ A’ G’

Nhưng đau thấu trời.

F’ E’ F’..E’D’

Khóc thật nhiều 

A’ G’ D’

Ngồi khóc thật nhiều 

D’ C’’ G’ E’

Khóc cho đời Phong Ba lắm đau 

A’ G’ D’ E’ F’ A’ G’

Mà chẳng nói ra.

F’ F’ C’’ A’

Đến khi già ngồi hết một đời 

A’ G’ D’ D’ C’’ G’ E’

Đớn đau này của anh sẽ đau hơn Trời.

A’ G’ D’ E’ F’ A’ G’ E’ D’

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi 

A’ A’ C’’ D’’ A’ A’ G’ A’

Họa vào nếp môi em đâu cười tươi

G’ A’ D’’ C’’ C’’ C’’ A’ C’’

Dòng lệ sất sơ phai màu 

A’ A’ C’’ B’ A’ F’

Nhòe đi nụ cười khi ấy.

D’ G’ F’ F’ G’ A’

Lòng thì đau đớn trong em khổ đau 

A A C’ D’ A A G A

Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu 

G A D’ E’ A A G A

Vẫn họa thêm chiếc môi cười tiếp theo 

D’ D’ E’ F’ E D’ A’ G’

Nhưng đâu ai thấu.

C’’ C’’ C’’ D’’

Vẫn họa thêm chiếc môi cười lần nữa

D’ D’ E’ F’ E’ D’ A’ G’

Nhưng đâu ai thấu.

C’ C’ C’ D’…

Bên trên là Cảm âm Khó Vẽ Nụ Cười Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cảm âm Khó Vẽ Nụ Cười!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc