Nếu Ta Ngược Lối – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nếu Ta Ngược Lối (Châu Khải Phong)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nếu Ta Ngược Lối Châu Khải Phong”

Mình đã từng là của nhau, ngỡ bền lâu

sol la re re do re, fa fa sol

Và yêu nhau thật đậm sâu

Re RE DO la sol sol la

Yêu hết trọn cuộc đời này, hứa không đổi thay

sol la re re do re, la la DO sol

Mà nay em bước như vậy

fa sol fa sol mi re

Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi

sol la re re do re, la DO sol

Dù biết em chẳng còn nghĩ tới

fa RE DO la sol la la

Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa

sol la re re do re, la la DO sol

Mà nay sao ta gục ngã.

fa sol DO DO la DORE

Điệp khúc

Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi

Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi

Do2 RE MI RE MI RE MI DO solla

Dăn lòng sẽ không buông, nhủ long sẽ không buông

Re re re DO RE, RE RE MI RE DO

Đành vùi chôn ký ức với niềm đau

sol la DO RE MI RE DO RE

Ngày mai nếu lỡ gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu

Re RE RE RE DO RE, RE RE RE FA LA SOL SOL

Anh vội vã rồi lại ngã nơi tim em rồi

Do2 RE MI MI MI RE MI RE DO RE la

Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lối ngược

fa fa RE DO RE, RE MI MI MI RE DO

Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau.

Re2 DO DO DO DO la DO RE

Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi

sol la re re do re, la DO sol

Dù biết em chẳng còn nghĩ tới

fa RE DO la sol la la

Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa

sol la re re do re, la la DO sol

Mà nay sao ta gục ngã.

fa sol DO DO la DORE

Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi

Re RE RE RE DO RE, DO DO DO la la sol DO DO DO

Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi

Do2 RE MI RE MI RE MI DO solla

Dăn lòng sẽ không buông, nhủ long sẽ không buông

Re re re DO RE, RE RE MI RE DO

Đành vùi chôn ký ức với niềm đau

sol la DO RE MI RE DO RE

Ngày mai nếu lỡ gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu

Re RE RE RE DO RE, RE RE RE FA LA SOL SOL

Anh vội vã rồi lại ngã nơi tim em rồi

Do2 RE MI MI MI RE MI RE DO RE la

Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lối ngược

fa fa RE DO RE, RE MI MI MI RE DO

Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau.

Re2 DO DO DO DO la DO RE

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Nếu Ta Ngược Lối Châu Khải Phong”

Mình đã từng là của nhau, ngỡ bền lâu

5 6 2 2 1 2, 4 4 5

Và yêu nhau thật đậm sâu

2 2’ 1’ 6 5 5 6

Yêu hết trọn cuộc đời này, hứa không đổi thay

5 6 2 2 1 2, 6 6 1’ 5

Mà nay em bước như vậy

4 5 4 5 3 2

Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi

5 6 2 2 1 2, 6 1’ 5

Dù biết em chẳng còn nghĩ tới

4 2’ 1’ 6 5 6 6

Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa

5 6 2 2 1 2, 6 6 1’ 5

Mà nay sao ta gục ngã.

4 5 1’ 1’ 6 1’2’

Điệp khúc

Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi

Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 1’ 56

Dăn lòng sẽ không buông, nhủ long sẽ không buông

2 2 2 1’ 2’, 2’ 2’ 3’ 2’ 1’

Đành vùi chôn ký ức với niềm đau

5 6 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’

Ngày mai nếu lỡ gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu

2 2’ 2’ 2’ 1’ 2’, 2’ 2’ 2’ 4’ 6’ 5’ 5’

Anh vội vã rồi lại ngã nơi tim em rồi

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6

Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lối ngược

4 4 2’ 1’ 2’, 2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau.

2’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 1’ 2’

Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi

5 6 2 2 1 2, 6 1’ 5

Dù biết em chẳng còn nghĩ tới

4 2’ 1’ 6 5 6 6

Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa

5 6 2 2 1 2, 6 6 1’ 5

Mà nay sao ta gục ngã.

4 5 1’ 1’ 6 1’2’

Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi

2 2’ 2’ 2’ 1’ 2’, 1’ 1’ 1’ 6 6 5 1’ 1’ 1’

Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi

1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 1’ 56

Dăn lòng sẽ không buông, nhủ long sẽ không buông

2 2 2 1’ 2’, 2’ 2’ 3’ 2’ 1’

Đành vùi chôn ký ức với niềm đau

5 6 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’

Ngày mai nếu lỡ gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu

2 2’ 2’ 2’ 1’ 2’, 2’ 2’ 2’ 4’ 6’ 5’ 5’

Anh vội vã rồi lại ngã nơi tim em rồi

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 6

Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lối ngược

4 4 2’ 1’ 2’, 2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau.

2’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 1’ 2′

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Nếu Ta Ngược Lối Châu Khải Phong”

Mình đã từng là của nhau, ngỡ bền lâu

G A D D C D, F F G

Và yêu nhau thật đậm sâu

D D’ C’ A G G A

Yêu hết trọn cuộc đời này, hứa không đổi thay

G A D D C D, A A C’ G

Mà nay em bước như vậy

F G F G E D

Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi

G A D D C D, A C’ G

Dù biết em chẳng còn nghĩ tới

F D’ C’ A G A A

Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa

G A D D C D, A A C’ G

Mà nay sao ta gục ngã.

F G C’ C’ A C’D’

Điệp khúc

Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi

Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi

C’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ C’ GA

Dăn lòng sẽ không buông, nhủ long sẽ không buông

D D D C’ D’, D’ D’ E’ D’ C’

Đành vùi chôn ký ức với niềm đau

G A C’ D’ E’ D’ C’ D

Ngày mai nếu lỡ gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu

D’ D’ D’ D’ C’ D’, D’ D’ D’ F’ A’ G’ G’

Anh vội vã rồi lại ngã nơi tim em rồi

C’ D’ E’ E’ E’ D’ E’ D’ C’ D’ A

Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lối ngược

F F D’ C’ D’, D’ E’ E’ E’ D’ C’

Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau.

D’ C’ C’ C’ C’ A C’ D’

Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi

G A D D C D, A C’ G

Dù biết em chẳng còn nghĩ tới

F D’ C’ A G A A

Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa

G A D D C D, A A C’ G

Mà nay sao ta gục ngã.

F G C’ C’ A C’D’

Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi

D D’ D’ D’  C’ D’, C’ C’ C’ A A G C’ C’ C’

Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi

C’ D’ E’ D’ E’  D’ E’ C’ GA

Dăn lòng sẽ không buông, nhủ long sẽ không buông

D D D C’ D’, D’ D’ E’ D’ C’

Đành vùi chôn ký ức với niềm đau

G A C’ D’ E’ D’ C’ D’

Ngày mai nếu lỡ gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu

D D’ D’ D’ C’ D’, D’ D’ D’ F’ A’ G’ G’

Anh vội vã rồi lại ngã nơi tim em rồi

C’ D’ E’ E’ E’ D’ E’ D’ C’ D’ A

Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lối ngược

F F D’ C’ D’, D’ E’ E’ E’ D’ C’

Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau.

D’ C’ C’ C’ C’ A C’ D’

Trên đây là Cm âm Nếu Ta Ngược Lối Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nếu Ta Ngược Lối!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc