Người Hãy Quên Em Đi – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Người Hãy Quên Em Đi (Mỹ Tâm)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Người Hãy Quên Em Đi Mỹ Tâm”

Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi

Re2 MI FA, la si LA SOL FA MI

Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời

sol la LA SOL FA MI FA RE 

Giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi

Re2 MI FA RE, RE RE MI FA MI RE MI

Người yêu hỡi, giờ đành tiếng yêu phai phôi

Re2 MI FA, la si LA SOL FA MI

Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời

sol la LA SOL FA MI FA RE

Giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi

Re2 MI FA RE, RE MI RE DO REMI 

Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa

la FA MI RE RE, RE RE MI FA SOL

Nếu anh không còn gì để vương vấn

sol2 FA MI RE DO RE MI FA

Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa

la FA MI RE RE, RE RE MI FA SOL

Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa

sol2 FA MI RE DO RE SIB2 LA

Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền

Re2 MI FA SOLLA SI SI FA MI

Ngày qua như mình kết thúc êm đềm

Do2 RE RE DO LA LA MI RE

Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm

si DO RE si SOL SOL FA MI

Người hãy quên em đi

la2 FA MI RE RE

Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời

Re2 MI FA, la si LA SOL FA MI

Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời

sol la LA SOL MI MI FA RE

Chẳng hề nghĩ ngợi, Chỉ cần 2 chúng ta mà thôi

Re2 MI FA RE, RE RE MI FA MI RE MI

Để giờ đây, lòng đã đau khi ai đổi thay
Re2 MI FA DO SI LA SOL SOL FA SOL
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây

Do2 LA SOL SOL FA MI FA RE 
Mình em chốn đây một mình ôm bao đắng cay

Re2 MI FA RE MI FA SOL LA SI LA

Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa

la FA MI RE RE, RE RE MI FA SOL

Nếu anh không còn gì để vương vấn

sol2 FA MI RE DO RE MI FA

Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa

la FA MI RE RE, RE RE MI FA SOL

Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa

sol2 FA MI RE DO RE SI LA

Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền

Re2 MI FA SOLLA SI SI FA MI

Ngày qua như mình kết thúc êm đềm

Do2 RE RE MI DO la la MI RE

Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm

si DO RE si SOL SOL FA MI

Người hãy quên em đi

la2 FA MI RE RE

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Người Hãy Quên Em Đi Mỹ Tâm”

Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi

2’ 3’ 4’, 6 7 6’ 5’ 4’ 3’

Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời

5 6 6’ 5’ 4’ 3’ 4’ 2’

Giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi

2’ 3’ 4’ 2’, 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 3’

Người yêu hỡi, giờ đành tiếng yêu phai phôi

2’ 3’ 4’, 6 7 6’ 5’ 4’ 3’

Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời

5 6 6’ 5’ 4’ 3’ 4’ 2’

Giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi

2’ 3’ 4’ 2’, 2’ 3’ 2’ 1’ 2’3’

Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa

6 4’ 3’ 2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’

Nếu anh không còn gì để vương vấn

5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 4’

Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa

6 4’ 3’ 2’ 2’, 2’ 2’ 3’ 4’ 5’

Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa

5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 7’ 6’

Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền

2’ 3’ 4’ 5’6’ 7’ 7’ 4’ 3’

Ngày qua như mình kết thúc êm đềm

1’ 2’ 2’ 1’ 6’ 6’ 3’ 2’

Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm

7 1’ 2’ 7 5’ 5’ 4’ 3’

Người hãy quên em đi

6’ 4’ 3’ 2’ 2’

Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời

2’ 3’ 4’, 6 7 6’ 5’ 4’ 3’

Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời

5 6 6’ 5’ 3’ 3’ 4’ 2’

Chẳng hề nghĩ ngợi, Chỉ cần 2 chúng ta mà thôi

2’ 3’ 4’ 2’, 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 3’

Để giờ đây, lòng đã đau khi ai đổi thay
2’ 3’ 4’ 1’ 7’ 6’ 5’ 5’ 4’ 5’
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây

1’ 6’ 5 ‘5’ 4’ 3’ 4’ 2’
Mình em chốn đây một mình ôm bao đắng cay

2’ 3’ 4’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 6’

Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa

6 4’ 3’ 2’ 2’ 2’ 2’ 3’ 4’ 5’

Nếu anh không còn gì để vương vấn

5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 4’

Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa

6 4’ 3’ 2’ 2’, 2’ 2’ 3’ 4’ 5’

Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa

5’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 7’ 6’

Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền

2’ 3’ 4’ 5’6’ 7’ 7’ 4’ 3’

Ngày qua như mình kết thúc êm đềm

1’ 2’ 2’ 3’ 1’ 6 6 3’ 2’

Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm

7 1’ 2’ 7 5’ 5’ 4’ 3’

Người hãy quên em đi

6’ 4’ 3’ 2’ 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Người Hãy Quên Em Đi Mỹ Tâm”

Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi

D’ E’ F’, A B A’ G’ F’ E’

Ngày nào chiếc hôn bao đêm rã rời

G A A’ G’ F’ E’ F’ D’

Giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi

D’ E’ F’ D’, D’ D’ E’ F’ E’ D’ E’

Người yêu hỡi, giờ đành tiếng yêu phai phôi

D’ E’ F’, A B A’ G’ F’ E

Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời

G A A’ G’ F’ E’ F’ D’

Giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi

D’ E’ F’ D’, D’ E’ D’ C’ D’E’

Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa

A F’ E’ D’ D’, D’ D’ E’ F’ G’

Nếu anh không còn gì để vương vấn

G’ F’ E’ D’ C’ D’ E’ F’

Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa

A F’ E’ D’ D’, D’ D’ E’ F’ G’

Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa

G’ F’ E’ D’ C’ D’ B’ A’

Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền

D’ E’ F’ G’A’ B’ B’ F’ E’

Ngày qua như mình kết thúc êm đềm

C’ D’ D’ C’ A’ A’ E’ D’

Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm

B C’ D’ B G’ G’ F’ E’

Người hãy quên em đi

A’ F’ E’ D’ D’

Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời

D’ E’ F’, A B A’ G’ F’ E’

Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời

G A A’ G’ E’ E’ F’ D’

Chẳng hề nghĩ ngợi, Chỉ cần 2 chúng ta mà thôi

D’ E’ F’ D’, D’ D’ E’ F’ E’ D’ E’

Để giờ đây, lòng đã đau khi ai đổi thay
D’ E’ F’ C’ B’ A’ G’ G’ F’ G’
Lời hứa xưa kia tan theo khói mây

C’ A’ G’ G’ F’ E’ F’ D’
Mình em chốn đây một mình ôm bao đắng cay

D’ E’ F’ D’ E’ F’ G’ A’ B’ A’

Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa

A F’ E’ D’ D’, D’ D’ E’ F’ G’

Nếu anh không còn gì để vương vấn

G’ F’ E’ D’ C’ D’ E’ F’

Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa

A F’ E’ D’ D’, D’ D’ E’ F’ G’

Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa

G’ F’ E’ D’ C’ D’ B’ A’

Vì tình yêu nay sẽ chẳng lâu bền

D’ E’ F’ G’A’ B’ B’ F’ E’

Ngày qua như mình kết thúc êm đềm

C’ D’ D’ E’ C’ A A E’ D’

Tình yêu như làn gió thoáng qua thềm

B C’ D’ B G’ G’ F’ E’

Người hãy quên em đi

A’ F’ E’ D’ D’

Trên đây là Cm âm Người Hãy Quên Em Đi Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Người Hãy Quên Em Đi!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc